đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang năm 2010 - 2011

117 307 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2014, 05:06

. cấu giống của tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Na Hang nói riêng. 3. Yêu cầu của đề tài - Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tham gia thí nghiệm. - Đánh. giống đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2010 - 2011 . 2. Mục đích của đề tài Chọn được những giống đậu tương có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, chất. Đánh giá khả năng chống chịu và một số chỉ tiêu sinh lý. - Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất - Sản xuất thử một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ xuân năm 2011 trên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang năm 2010 - 2011, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang năm 2010 - 2011, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang năm 2010 - 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn