Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

39 3,078 8
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2014, 11:38

. đời để làm nên chất mật ngọt cho những tác phẩm văn chương. Đề 3: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi …………………………… Nhà. thuật chân chính. Tây Tiến của QD là một thi phẩm như thế. Làm sao không nhớ, không yêu một đoạn thơ, một bài thơ như thế này! 10 Đề 3: Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến "Anh bạn. chỉ hướng về sông Mã mà còn hướng về Tây Tiến, vì Tây Tiến nay đã "xa rồi". + Xa rồi về không gian, vì đường lên Tây Bắc, lên với binh đoàn Tây Tiến Năm nào "thăm thẳm một chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn