Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

72 987 3
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 21:51

[...]... thương tích - Phương tiện vận chuyển bệnh nhân đến viện - Các loại tổn thương do tai nạn thương tích - Kết quả điều trị tai nạn thương tích tại bệnh viện - Đánh giá tỉ lệ tử vong tại bệnh viện do tai nạn thương tích 2.2.3.2 Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến TNTT ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng - So sánh tỉ lệ mắc tai nạn thương tích theo giới tính, khu vực - Yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích: ... sơ bệnh án tai nạn thương tích ở trẻ từ dưới 1 tuổi đến 14 tuổi vào viện điều trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2011 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 2.2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 2.2.3.1 Mô hình tai nạn thương tích ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng - Tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em vào viện trong 5 năm (2007-2011) - Phân bố các ca tai nạn thương tích theo địa dư - Phân loại nguyên nhân gây tai nạn thương. .. Tỉ lệ tai nạn thương tích ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng Nhận xét: Có sự khác biệt về tỉ lệ tai nạn thương tích ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng trong các năm (2007-2011) Tỉ lệ tai nạn thương tích ở trẻ em vào viện đang có xu hướng gia tăng theo thời gian (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn