bài giảng hóa học 12 bài 36 sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

40 1,889 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 00:21

. HÓA HỌC 12 SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC KIỂM TRA BÀI CŨ Hoàn thành chuỗi phản ứng sau(ghi rõ điều kiện nếu có) Cu CuO CuCl 2 Cu(OH) 2 CuSO 4 (1) (2) (3) (4) 1. VỊ. có thuộc tính chống ôxi hóa, do vậy nó được sử dụng như là nguyên tố vi lượng để chống sự lão hóa của da và cơ trong cơ thể . • Một số hợp chất của Zn dùng trong y học, làm thuốc giãm đau dây. 200 o c giòn trở lại. • Kẽm và hợp chất kẽm không độc trừ ZnO. → Ct o → Ct o * Tính chất hóa học • Kim loại hoạt động mạnh, có tính khử mạnh hơn sắt • Tác dụng trực tiếp với oxi, lưu huỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 12 bài 36 sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc, bài giảng hóa học 12 bài 36 sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc, bài giảng hóa học 12 bài 36 sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc, Tính chất và ứng dụng, Tính chất ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn