bài giảng hóa học 8 bài 14 bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

10 11,777 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2014, 13:58

BÀI 14: BÀI THỰC HÀNH 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN T DẤU HIỆU CỦA HIỆN T Ư Ư ỢNG VÀ ỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 8 KIỂM TRA BÀI CŨ : CÂU 1 : PHÂN BIỆT HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ VÀ HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC ? CÂU 2 :DẤU HIỆU ĐỂ BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA ? Câu1 -Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu -Hiện tượng hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác Câu 2 : Dấu hiệu để biết có phản ứng hoá học xảy ra Dựa vào dấu hiệu có chất mới xuât hiện , có tính chất khác với chất phản ứng Những tính chất khác mà ta dễ nhận ra: sự thay đổi về màu sắc , trạng thái , sự toả nhiệt và phát sáng I – TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Bài thực hành này chúng ta thực hiện những thí nghiệm nào ? Bài thực hành này chúng ta thực hiện những thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: Hoà tan và đun nóng kali pemanganat(thuốc tím) Thí nghiệm 2 : Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit Dụng cụ : Giá thí nghiệm(đế sứ) , ống thuỷ tinh , ống hút ống nghiệm , kẹp gỗ , đèn cồn , đóm , diêm , khay Hoá chất : Dung dịch natricacbonat Dung dịch nước vôi trong (canxihiđroxit) Thuốc tím 1 Thí nghiệm 1 Hoà tan và đun nóng kali pemanganat(thuốc tím) Cách tiến hành:lấy một lượng nhỏ(khoảng 0,5 g)thuốc tím đem chia thành ba phần - Bỏ một phần vào nước đựng trong ống nghiệm (1) , lắc cho tan ( cầm ống nghiệm đập nhẹ vào lòng bàn tay) - Bỏ hai phần vào ống nghiệm (2) rồi đun nóng .Đưa que đóm còn tàn đỏ vào để thử , nếu thấy que đóm bùng cháy thì tiếp tục đun . Khi nào que đóm không bùng cháy thì ngừng đun , để nguội ống nghiệm . Sau đó đổ nước vào lắc cho tan Yêu cầu :-Xác định dụng cụ, hoá chất -Tiến hành thí nghiệm - Quan sát hiện tượng xảy ra Hiện tượng : Ông nghiệm 1 : Chất rắn tan hết tạo thành dung dịch màu tím Ông ngiệm 2: -Chất rắn thu được không tan hết(còn lại một phần rắn không tan lắng xuống đáy ống nghiệm) - Tạo ra khí oxi Trong thí nghiệm trên có những hiện tượng nào xảy ra ? Thuộc loại hiện tượng gì ? Quá trình hoà tan thuốc tím vào nước là hiện tượng vật lí vì bản chất của chất vẫn được giữ nguyên - Quá trình đun nóng thuốc tím là hiện tượng hoá học vì có tạo ra chất mới là khí oxi và chất rắn ít tan trong nước (không giống với thuốc tím là tan được nhiều trong nước) -Quá trình hoà tan một phần chất rắn thu được vào nước là hiện tượng vật lí Thí nghiệm 2 : Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit -Dùng ống thuỷ tinh thổi hơi thở(trong hơi thở có khícacbonic) vào + ống nghiệm(1)đựng nước + ống nghiệm(2)đựng nước vôi trong(dung dịch canxihiđroxit) - Đổ dung dịch natricacbonat lần lượt vào + ống nghiệm (1) đựng nước + ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong Yêu cầu : Xác định dụng cụ hoá chất Tiến hành thí nghiệm Quan sát nêu hiện tượng Không có hiện tượng gì xảy ra Nước vôi trong vẩn đục (có chất rắn không tan tạo thành) Không có hiện tượng gì xảy ra Nước vôi trong vẩn đục (có chất rắn không tan tạo thành) ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng hoá học ? Phản ứng hoá học xảy ra Phản ứng hoá học xảy ra Hãy viết phương trình chữ của các phản ứng hoá học xảy ra trong thí nghiệm biết 1 Thuốc tím Kalipemanganat khi đun nóng sinh ra kalimanganat , mangan đioxit và oxi 2a Hơi thở có khí cacbonđioxit , hai chất mới tạo ra có nước và canxicacbonat 2b Hai chất mới tạo ra thì một chất cũng là canxicacbonat và một là natri hiđroxit Kalipemanganat kalimanganat + manganđioxit +oxi t 0 Canxi hiđroxit + cacbon đioxit canxi cacbonat + nứơc Canxi hiđroxit+natri cacbonat canxi cacbonat + natri hiđroxit Qua các thí nghiệm trên em đã dược củng cố về những kiến thức nào ? Dấu hiệu để nhận biết phản ứng hoá học xảy ra Phân biệt hiện tượng vật lí với hiện tượng hoá học Cách viết phương trình chữ Hoàn thành bài tập sau 1- Hoà tan và đun nóng thuốc tím xảy ra hiện tượng gì ? Nó thuộc loại hiện tượng nào, giải thích ? 2a – Thổi hơi thở có khí cacbon đioxit vào dung dịch nước vôi trong xảy ra hiện tượng gì ? Dấu hiệu nào cho biết phản ứng xảy ra ? Viết phương trình chữ của phản ứng ? 2b - Đổ dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nước vôi trong xảy ra hiện tượng gì ? Dấu hiệu cho biết phản ứng xảy ra ? Viết phương trình chữ của phản ứng ? - Hoà tan thuốc tím vào nước là hiện tượng vật lí vì………. - Đun nóng thuốc tím là hiện tượng hoá học vì ………. Thổi hơi thở có khí cacbon đioxit vào dung dịch nước vôi trong nước vôi trong vẩn đục . Dấu hiệu là ………… Đổ dung dịch natricacbonat vào dung dịch nước vôi trong … (Nội dung chính của bản tường trình) BÀI TẬP VỀ NHÀ -HOÀN THÀNH TƯỜNG TRÌNH THEO CÂU HỎI SGK TRANG 52 - XEM TRƯỚC BÀI 15 . BÀI 14: BÀI THỰC HÀNH 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN T DẤU HIỆU CỦA HIỆN T Ư Ư ỢNG VÀ ỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 8 KIỂM TRA BÀI CŨ : CÂU 1 : PHÂN BIỆT HIỆN TƯỢNG. VÀ HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC ? CÂU 2 :DẤU HIỆU ĐỂ BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA ? Câu1 -Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu -Hiện tượng hoá học là hiện. ? Dấu hiệu để nhận biết phản ứng hoá học xảy ra Phân biệt hiện tượng vật lí với hiện tượng hoá học Cách viết phương trình chữ Hoàn thành bài tập sau 1- Hoà tan và đun nóng thuốc tím xảy ra hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 8 bài 14 bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 14 bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 14 bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay