bài giảng hóa học 8 bài 13 phản ứng hóa học

22 532 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2014, 13:58

BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 Kiểm tra bài cũ * Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý. * Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học. 1. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoá học ? Kiểm tra bài cũ 2. Cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hoá học. a. Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo ra khí lưu huỳnh đioxit có mùi hắc. Hiện tượng hoá học b. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu. c. Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. d. Cồn để trong lọ bị bay hơi. Hiện tượng vật lý Hiện tượng hoá học Hiện tượng vật lý [...]... hiđrô;2 ng/tử oxi Trong p/ư hoá học: - Liên kết giữa các ng/tử thay đổi - Số ng/tử mỗi loại không thay đổi(ng/ tử được bảo toàn) 2 ng/tử hiđrô liên kết với 1 ng/tử oxi Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Phản ứng hóa học là gì? 1 Định nghĩa: 2 Cách ghi phản ứng hóa học: 3 Cách đọc phản ứng hóa học: II Diễn biến của phản ứng hoá học 1 Diễn biến: 2 Kết luận: * Nêu phản ứng về học, chỉ có của phản  “ Trong kết luận hoá... khác phản ứng hoá học gọi là (1) Chất bị biến đổi chất phản ứng trong phản ứng gọi là…………(2)…………… , sản phẩm chất mới sinh ra là ……(3)……… • Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng (4) giảm dần, lượng chất……(5)……… sản tăng dần phẩm Bài tập 2: * Sơ đồ phản ứng giữa magie và axit clohiđric tạo ra magie clorua và khí hiđro như sau: H Mg Cl Cl H Cl Mg H H Cl - Viết phương trình chữ của phản ứng? ... của phản  “ Trong kết luận hoá diễn biếnliên kết giữa ứng hóa học? các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác” Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác Nội dung cần nhớ * Định nghĩa phản ứng hoá học, chất phản ứng, sản phẩm * Cách ghi và đọc phản ứng hoá học * Diễn biến của phản ứng xảy ra như thế nào? Bài tập 1: Bài tập củng cố: * Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào...Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước H O a,Trước p /ứng H O H H b,Trong quá trình phản ứng c, Sau phản ứng O O H H H2 O H O2 O O O H H H H H H O H H H H2O Theo sơ đồ phản ứng trên, thảo luận nhóm và điền vào bảng theo nội dung sau? Trước p/ư Trong p/ư Số p/tử Liên kết giữa các... + nước Chất tham gia: Parafin; ôxi Sản phẩm: Cácbon điôxit; nước  Về nhà : Dặn dò: • Học bài theo nội dung cần nhớ • Làm bài tập 2, 3, 4 trang 50 SGK • Bài tập13.2; 13. 3 SBT hoá 8/ trang 16 • Chuẩn bị phần III, IV của bài phản ứng hóa học • Đọc bài đọc thêm trang 51 SGK ... tử hiđrô) Bài tập Bài tập 3 (SGK-50) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy Cho biết các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này? Biết hơi nến (parafin) cháy trong không khí tạo ra khí cácbon đioxit và nước Parafin + Khí ôxi t0 Cácbon điôxit + nước Chất tham gia: Parafin; ôxi Sản phẩm: Cácbon điôxit; nước  Về nhà : Dặn dò: • Học bài theo nội dung cần nhớ • Làm bài tập 2,... nguyên tử trước và sau phản ứng? Bài tập 2: Mg H Cl Cl H Mg H Cl Cl Magiê + Axit clohiđric H Magiê clorua + Khí hiđrô *Trước ph/ư: Một ng/tử clo liên kết với 1 ng/tử hiđrô *Sau ph/ ứ:- Một ng/tử magiê liên kết với 2 ng/tử clo - Hai ng/tử hiđrô liên kết với nhau *Vậy: - Phân tử axit clohiđric bị biến đổi - Ph/ tử magiê clrua,phân tử hiđrô được tạo ra * Số ng/tử trước và sau phản ứng không đổi (1ng/tử . biến của phản ứng hóa học? Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I. Phản ứng hóa học là gì? 1. Định nghĩa: 2. Cách ghi phản ứng hóa học: 3. Cách đọc phản ứng hóa học: II. Diễn biến của phản ứng hoá học . dần. Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I. Phản ứng hóa học là gì? 1. Định nghĩa 2. Cách ghi phản ứng hoá học (phương trình chữ) 3. Cách đọc phản ứng hoá học 1. Diễn biến Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng. BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 Kiểm tra bài cũ * Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu, được
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 8 bài 13 phản ứng hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 13 phản ứng hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 13 phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay