Cái đẹp trong tác phẩm Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân

27 2,771 3
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 18:43

Khám phá cái đẹp trong một tác phẩm văn học là ta đi vào khám phá cái đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống xã hội mà nhà văn đã khám phá, yêu mến và sẻ chia. Nó cũng giúp mỗi chúng ta bồi dưỡng lối sống đẹp, bồi dưỡng ý thức cảm nhận về cuộc sống, về con người, vì rằng cái đẹp có thể thanh lọc tâm hồn con người. Trong khuôn khổ một tiểu luận, tôi chọn tìm hiểu đề tài “Vẻ đẹp trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân”. . thật”. Trong tiểu luận này, em chỉ đi vào tìm hiểu cái đẹp trong thiên nhiên và con người trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà. 2.2.1 Cái đẹp của thiên nhiên trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà Trong. đẹp trong Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân Trang 19 Chương 2. BIỂU HIỆN CÁI ĐẸP TRONG TÁC PHẨM NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ 2.1. Giới thiệu về Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò Sông Đà 2.1.1 thờ cái đẹp. Nguyễn Đình Thi đã từng khẳng định, Nguyễn Tuân là Người đi tìm cái đẹp và cái thật”. Cái đẹp trong Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân Trang 21 2.1.3. Tác phẩm Người lái đò
- Xem thêm -

Xem thêm: Cái đẹp trong tác phẩm Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân, Cái đẹp trong tác phẩm Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn