đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn

44 198 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 00:51

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT PHẢI Ở BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT SAU PHẪU THUẬT SỮA CHỮA HOÀN TOÀN NCS ĐOÀN CHÍ THẮNG  Phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot đã được tiến hành cách đây 50 năm(1954 bởi Lillehei và cs). Kết quả phẫu thuật đã giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tim bẩm sinh nói chung.Tỷ lệ tử vong chỉ còn 1% ở những trung tâm lớn.  Chính vì vậy, vấn đề quan tâm ở những bệnh nhân sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot đó là theo dõi hiệu quả, kết quả trung và dài hạn sau phẫu thuật Giới thiệu Giới thiệu  Trong hai thập kỷ qua, vấn đề suy chức năng thất phải ngày càng được làm rõ và các biến chứng của suy thất phải. là tỷ lệ mắc duy nhất quan trọng nhất có liên quan với sửa chữa tứ chứng Fallot.  Chính vì vậy, chúng tôi đã tiến hành đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn T4F. SƠ LƯỢC TỨ CHỨNG FALLOT Hình ảnh giải phẫu thất (P) PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN PHẦN  Phẫu thuật sửa chữa toàn phần qua đường mở thất phải  Các phương pháp mở rộng đường thoát thất phải  Làm miếng vá xuyên qua vòng van ĐMP.  Cắt cơ, làm miếng vá dưới van ĐMP và mở mép van ĐMP  Cắt cơ và mở mép van ĐMP [142].  Mục đích lý tưởng của tái tạo ĐTTP trong PT sửa chữa toàn phần TCF là đạt áp lực TP gần như bình thường và bảo tồn được chức năng van ĐMP  Kỹ thuật làm miếng vá xuyên qua vòng van động mạch phổi  Phẫu thuật trường hợp hẹp van động mạch phổi  Đóng thông liên thất PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN PHẦN SINH LÝ BỆNH SAU PHẪU THUẬT HOÀN TOÀN T4F  Hở van động mạch phổi: Mở rộng đường ra thất phải thường liên quan đến phá hỏng lá van thân động mạch phổi điều này dẫn đến hở van động mạch phổi đối với phần lớn bệnh nhân sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot. Mức độ của hở van động mạch phổi được quyết định theo : 1 diện tích dòng phụt ngược, 2 đáp ứng thất phải 3 sự khác nhau áp lực tâm trương giữa động mạch phổi phải và thất phải, 4 khả năng của động mạch phổi và 5 thời gian tâm trương.  Một vài yết tố quyết định ảnh hưởng tới mức độ hở phổi được tính theo nguyên lý Torricelli [21]:PR volume= ROA.C.DT.(P2-P1) 0.5  Trong đó ROA: diện tích dòng phụt ngược. C: hằng số không đổi(số thực nghiệm). DT: thời gian tâm trương. (p2-p1)= giá trị trung bình áp lực giữa MPA và thất phải. HỞ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI SAU PHẪU THUẬT HOÀN TOÀN T4F ↑HỞ PHỔI GIÃN THẤT PHẢI ↑ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG THẤT PHẢI ↑ HỞ PHỔI ↑ÁP LỰC VÀ THỂ TÍCH ĐỘNG MẠCH PHỔI ↑DÃN ĐỘNG MẠCH PHỔI TĂNG GÁNH THỂ TÍCH TÂM THẤT  Quá tải thể tích thất phải đơn thuần có thể dung nạp tốt với không hoặc ít triệu chứng trong 30-40 năm trong cuộc đời và loại bỏ sự quá tải này có thể dẫn đến sự hồi phục hoàn toàn chức năng. Nếu không được điều trị, sự quá tải thể tích tâm thất phải tiếp diễn cộng thêm với sự xuất hiện các triệu chứng nhanh chóng và sự phục hồi chức năng không hoàn toàn của chức năng tâm thu và tâm trương thất phải. [...]... 2010;23:685-713.) ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT PHẢI  Chức năng tâm thu thất  - Chức năng thất phải phải: thường khó đánh giá, vì cấu trúc hình học không gian của thất phải không giống hình khối trụ, hình ống hay hình elip như cấu trúc hình học của thất trái nên không thể đo chức năng tâm thu thất phải như đo chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm TM hay 2D được vì không chính xác Chức năng tâm thu thất phải Có...T4F SAU PT HỞ PHỔI MỞ RỘNG PHẦN PHỄU QUÁ TẢI THỂ TÍCH THẤT (P) MẤT TÁI ĐỘNG BỘ THẤT DÃN THẤT PHẢI ↓ TỶ LỆ KHỐI CƠ/THỂ TÍCH THẤT PHẢI PHÂN TÁN SỢI CƠ TIM KÍCH THƯỚC/CHỨC NĂNG THẤT TRÁI TUỔI PHẪU THUẬT YẾU TỐ DI TRUYỀN ↑ ÁP LỰC LÊN THÀNH THẤT PHẢI SUY CHỨC NĂNG THẤT PHẢI ↑ MỨC ĐỘ SUY TIM NHỊP NHANH THẤT TỬ VONG THỂ TÍCH THẤT PHẢI CUỐI TÂM THU PATCH ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI XƠ HÓA, THIẾU MÁU PHÌNH THẤT PHẢI... mạch phổi thứ phát do suy chức năng thất trái Rối loạn chức năng tâm thu thất phải Rối loạn chức năng tâm trương thất phải Rối loạn chức năng thất trái Dẫn truyền trong thất bị chậm Rối loạn nhịp Cuồng nhĩ Rung nhĩ Nhịp nhanh thất Các bệnh khác phổi hợp Những bất thường phổi, thận, cơ xương khơp, thần kinh ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT PHẢI CỘNG HƯỞNG TỪ:  Thể tích thất trái và phải, khối lượng, SV, phân... và chức năng bất thường ở bệnh nhân sau phẫu thuật T4F Cấu trúc bất thường Tồn tại sau phẫu thuật tứ chứng Fallot Cắt bỏ 1 phần hoặc hoàn toàn van động mạch phổi Cắt bỏ phần cơ ở vùng phễu Vết sẹo ở thất phải sau cắt bỏ phần cơ Miếng vá lỗ thông liên thất Tổn thương tồn tại Hẹp đường ra thất phải Hẹp động mạch phổi chung hoặc nhánh động mạch phổi Thông liên thất Thông liên nhĩ Các tổn thương mắc phải. .. CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT PHẢI Đo thời gian giãn đồng thể tích thất phải (IRT)  Đo thời gian tống máu thất phải (ET):  Đo thời gian co đồng thể tích thất phải (ICT)  TAPSE HOẶC TAM Chính vì vậy: chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài này  Mục đích: Đánh giá chức năng tâm thu thất phải và nghiên cứu mối tương quan những biến đổi của chức năng tâm thu thất phải với chức năng tâm thu thất trái ở bệnh. .. có tính năng đơn giản Nhược điểm là có thể lệ thuộc vào gánh, chưa có nhiều nghiên cứu sâu rộng và cơ sở lý luận chỉ dựa trên vận động một vùng mà đánh giá chức năng của cả một cấu trúc 3D phức tạp CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT PHẢI   Nhiều nghiên cứu cho thấy chức năng tâm trương thất phải thường bị ảnh hưởng trước khi suy chức năng tâm thu rõ và trước khi thất phải dày giãn Nên đánh giá chức năng tâm... mối tương quan những biến đổi của chức năng tâm thu thất phải với chức năng tâm thu thất trái ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn bằng siêu âm Doppler tim qui ước và Doppler mô tim  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 83 bệnh nhân đã phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot có độ tuổi ≥15 tuổi , được tái khám tại Trung Tâm Tim Mạch, BVTW Huế, từ ngày 6/6/2010 đến ngày... tích ở cửa sổ mỏm 4 buồng (diện tích thất phải tâm trương - diện tích thất phải tâm thu)/diện tích thất phải tâm trương x 100%),  Đo đường kính cuối tâm trương thất phải, chiều dài từ mỏm thất phải đến giữa bình diện của van 3 lá (Kaul và cs)  Tei thất phải, Tapse  Phương thức đo các thông số siêu âm tim thất phải qui ước Đo bề dày thành thất phải tâm trương (RVAWd)  Đo đường kính tâm trương thất phải( RVD)... qua van ban lá và dòng tống máu thất phải được ghi ở cuối thì thở ra - Chỉ số Tei thất phải Chúng tôi áp dụng cách đo của Tei C và cs (1996) Chỉ số Tei được tính như sau: Chỉ số Tei thất phải Tei3 = (ICT3 + IRT3)/ETP ICT3: thời gian co đồng thể tích thất phải đo ở van 3 lá IRT3: thời gian giãn đồng thể tích thất phải đo ở van 3 lá ETP: thời gian tống máu thất phải đo ở van động mạch phổi PHƯƠNG THỨC... đường ra thát phải Xơ hóa thất phải Những bất thường khác liên quan Dãn động mạch chủ Các bất thường tim bẩm sinh khác Các bất thường về gen và khác liên quan Chức năng bất thường Quá tải thể tích thất phải Hở van động mạch phổi Hở van 3 lá Luồng thông trái – phải Lỗ thông liên thất, Lỗ thông liên nhĩ,Cầu nối chủ phổi Quá tải áp lực thất phải Hẹp đường ra thất phải hoặc động mạch phổi Bệnh lý mạch máu . hành đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn T4F. SƠ LƯỢC TỨ CHỨNG FALLOT Hình ảnh giải phẫu thất (P) PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN PHẦN  Phẫu thuật sửa chữa. ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT PHẢI Ở BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT SAU PHẪU THUẬT SỮA CHỮA HOÀN TOÀN NCS ĐOÀN CHÍ THẮNG  Phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot đã được tiến. THẤT PHẢI ↑ MỨC ĐỘ SUY TIM NHỊP NHANH THẤT TỬ VONG Cấu trúc và chức năng bất thường ở bệnh nhân sau phẫu thuật T4F Cấu trúc bất thường Chức năng bất thường Tồn tại sau phẫu thuật tứ chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn, đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn, đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay