bài giảng sinh học 11 bài 36 sự phát triển ở thực vật có hoa

30 2,456 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 22:49

Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA 1. Hoocmôn thực vật là gì ? 2. Hoocmôn thực vật được chia làm mấy nhóm? Kể tên các hoocmôn đó. Câu 1 : Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ được sản sinh ra từ cơ thể thực vật, với một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò điều tiết hoạt động sinh trưởng, phát triển của cây. Câu 2 : Có hai nhóm chính là: + Nhóm hoocmon kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêreelin và xitôkinin + Nhóm ức chế : axit abxixic,eetilen,chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. Hình 3 Hình 8 Hình 9 Hình 12 I/ Các nhân tố chi phối sự ra hoa: 1. Tuổi của cây: Khi nào cây cà chua ra hoa? Dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật 1 năm? Sự ra hoa của thực vật có liên quan đến tuổi cây, với lượng hoocmôn. Hình 16 - ĐK nào để cây cho nhiều hoa đực, nhiều hoa cái hoặc hoa đực bằng hoa cái? A- Hocmôn bình thường B- Hocmôn không đầy đủ C- Thiếu hocmôn Hình 17 Một số cây đến tuổi ra hoa nhưng không thể ra hoa được. Vì sao? Hình 18 2. Vai trò của ngoại cảnh  Kể tên các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự ra hoa Hình 19 - Các yếu tố của ngoại cảnh như nhiệt độ, ánh sáng, chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sự ra hoa. [...]... Tồn tại ở nảy mầm, ra dạng nào? hoa và nhiều quá trình sinh lí khác =730nm P660 Tối, đỏ xa P730 Sáng, đỏ Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn như thế nào? stt Nghiệm thức chiếu sáng Cây ngày dài Cây ngày ngắn 1 Đỏ Ra hoa Không ra hoa 2 Đỏ xa Không ra hoa Ra hoa 3 Đỏ xa-Đỏ Ra hoa Không ra hoa 4 Đỏ-Đỏ xa Không ra hoa Ra hoa II Ứng dụng Lưu ý ứng dụng của phát triển: Trong... tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là: A Diệp lục b B carotenoit C Phitocrom D diệp lục a, b và phitocrom Câu hỏi về nhà: 1.tìm hiểu khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật 2 Mô tả hình 37.1 3 Mô tả hình 37.2 và rút ra nhận xét về sự phát triển của bọ cánh cứng, ếch Từ đó cho biết có mấy kiểu phát triển ở động vật Tìm thêm 3 ví dụ cho mỗi kiểu ... lệ C/N) cây ra hoa dễ dàng “Khoa học ánh sáng” - Dùng tia laze helium – neon (632nm) để cây thực hiện quang hợp nhân tạo Lúc nào thì cây ra hoa ? 1.Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa? A Gibêrelin B Xitôkinin C Xitôcrôm D Phitôcrôm 2.Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào: A Độ dài ngày đêm B Tuổi của cây C Độ dài ngày D Độ dài đêm 3 Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang... Điều kiện theo sơ đồ: có ảnh - Quá trình tác động diễn ra ngoại cảnhNhân tố môi trường → hưởng như thế di truyền → giới tính Hoocmôn thực vật → bộ máy nào đến sự ra hoa? (đực, cái) Hình 20 3 Hoocmôn ra hoa - Florigen a Bản chất Florigen Hoocmôn ra hoa – florigen là phức hợp của gibêrelin (kích thích sự sinh trưởng đế hoa) và antezin (chất giả thiết – kích thích sự ra mầm hoa) - Florigen là gì? b... sao cây không được chiếu sáng vẫn ra hoa? Có nhận xét gì về sự liên quan giữa ánh sáng và sự ra hoa của cây? Hình 21 Quang chu kỳ là gì? - Hãy kể tên 1 vài loại cây ra hoa vào mùa hè và mùa đông? 4 Quang chu kỳ - Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ bóng tối (độ dài ngày đêm) ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây Quang chu kì tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển các hợp... chu kì có thể chia thực vật thành mấy loại? Hinhg 23 24 giờ Nhân tố nào quyết định sự ra hoa? - Lưu ý thực chất của quang chu kì là thời gian tối quyết định sự ra hoa Hình 24 Hinh 25 Cây ngày dài: Thanh long, lúa mì, sen cạn … Hinh 26 Cây ngày ngắn: cà tím, đậu tương, cà phê … Hinh 27 Cây ngày trung tính: cà chua, lạc, ngô, hướng dương … 5 Phitôcrôm =660nm Phitocrom là Phitôcrôm gì? tác động đến sự Tồn... hoặc chuyển hưởng trồng cần Khi nhập nộidựa vào nhu vùng câysáng ra nông nghiệp, các yếu tố ảnhcầu ánhđến sự ể gieo hoa điều gì? chú đúng thời vụ, nhập nội, nghiệp vùng cây trồngý của thực vật trong nông chuyểnnhư thế nào? Hiệu quả kinh tế nhân tạo để kích trồng; sử dụng ánh sáng đem lại Nêu ví dụ thích cụ thể hãm sự ra hoặc kìm mà em biết .hoa của cây trồng - Dùng gibêrelin tạo đk cho sự ra hoa - Dinh . Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA 1. Hoocmôn thực vật là gì ? 2. Hoocmôn thực vật được chia làm mấy nhóm? Kể tên các hoocmôn đó. Câu 1 : Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ được sản sinh. từ cơ thể thực vật, với một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò điều tiết hoạt động sinh trưởng, phát triển của cây. Câu 2 : Có hai nhóm chính là: + Nhóm hoocmon kích thích sinh trưởng: Auxin,. dưỡng có ảnh hưởng đến sự ra hoa.  Điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng như thế nào đến sự ra hoa? Hình 20 - Quá trình tác động diễn ra theo sơ đồ: Nhân tố môi trường → Hoocmôn thực vật →
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 11 bài 36 sự phát triển ở thực vật có hoa, bài giảng sinh học 11 bài 36 sự phát triển ở thực vật có hoa, bài giảng sinh học 11 bài 36 sự phát triển ở thực vật có hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay