bài giảng sinh học 11 bài 27 cảm ứng ở động vật (tt)

14 4,126 4
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 22:49

Bài 27 III. Ở động vật có tổ chức thần kinh 3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống Quan sát một số hình ảnh về hệ thần kinh dạng ống ở động vật a.Cấu tạo: Quan sát một số hình ảnh sau và cho biết hệ thần kinh dạng ống ở động vật có những thành phần cấu tạo nào? a. Cấu tạo: Tập trung ở phía lưng Có nguồn gốc từ lá phôi ngoài Gồm có 2 phần: Thần kinh trung ương Thần kinh ngoại biên Thần kinh trung ương: NÃO TUỶ SỐNG Thần kinh ngoại biên: Bao gồm: Dây thần kinh não Dây thần kinh tuỷ Các hạch thần kinh Nối giữa trung ương thần kinh với cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng b. Chức năng: Căn cứ vào chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh thì chia hệ thần kinh thành mấy loại và nêu chức năng tùng loại ? Quan sát tranh và nghiên cứu nội dung SGK cho biết:Điều khiển hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động(Các hoạt động có ý thức) Hệ thần kinh vận động: Trung ương phụ trách: Vỏ não, chất xám tuỷ sống Hệ thần kinh sinh dưỡng: Trung ương phụ trách nằm trong trụ não và đoạn cùng tuỷ Điều khiển và điều hoà hoạt động của các nội cơ quan(Các hoạt động không theo ý muốn) c.Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống Hãy lấy các ví dụ về phản xạ? Mọi hoạt động từ đơn giản đến phức tạp của động vật có hệ thần kinh đều được thực hiện nhờ cơ chế phản xạ. Phản xạ là thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có hệ thần kinh Chạm phải vật nóng Rụt tay lại Chim, thú thời tiết lạnh Xù lông Gõ xoong và cho gà ăn nhiều lần Gõ xoong Gà về Trong các ví dụ trên, có mấy thành phần tham gia vào việc thực hiện phản xạ? Các thành phần tham gia thực hiện phản xạ: - Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm) - Bộ phận phân tích và tổng hợp kích thích (Hệ thần kinh) - Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến). Cung phản xạ Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống tuân theo nguyên tắc nào? tuân theo nguyên tắc nào? Cấu tạo của hệ thần kinh có liên quan nh Cấu tạo của hệ thần kinh có liên quan nh ư ư thế thế nào nào đ đ ến việc thực hiện phản xạ ở ến việc thực hiện phản xạ ở đ đ ộng vật? ộng vật? Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp thì phản xạ càng chính xác, số lượng phản xạ càng nhiều. Có mấy loại phản xạ, đó là những phản xạ nào? PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN - Bẩm sinh,có tính chất bền vững - Di truyền, mang tính chủng loại. - Số lượng hạn chế - Chỉ trả lời những kích thích tương ứng. - Trung ương: trụ não, tuỷ sống. - Trung ương: có sự tham gia của vỏ não. - Trả lời các kích thích bất kì được kết hợp với kích thích không điều kiện. - Số lượng không hạn chế - Không di truyền,mang tính cá thể - Hình thành trong quá trình sống, không bền vững, dễ mất. [...]... KIỆN CÒN GỌI LÀ PHẢN XẠ HỌC ĐƯỢC, CÓ TÍNH MỀM DẺO, THÍCH NGHI VỚI ĐIỀU KIỆN SỐNG GIÚP CƠ THỂ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN : ĐƯỢC Củng cố: Nêu sự tiến hoá của hệ thần kinh từ lớp động vật bậc thấp đến các lớp động vật bậc cao? Hệ thần kinh có sự tập trung dần: Chưa có hệ thần kinh ở động vật nguyên sinh Cảm ứng bằng sự co rút của chất nguyên sinh Thần kinh dạng lưới ở ruột khoang Phản ứng toàn thân, thiếu chính... chất nguyên sinh Thần kinh dạng lưới ở ruột khoang Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác Thần kinh dạng chuỗi hạch ở giun Hệ thần kinh tập trung thành 3 khối: hạch não, hạch ngực,hạch bụng(sâu bọ) Thần kinh dạng ống Phản ứng định khu, thiếu chính xác Phản ứng định khu, chính xác hơn Phản ứng chính xác, mau lẹ, phức tạp . Bài 27 III. Ở động vật có tổ chức thần kinh 3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống Quan sát một số hình ảnh về hệ thần kinh dạng ống ở động vật a.Cấu tạo: Quan sát. vật bậc cao? Phản ứng chính xác, mau lẹ, phức tạp. Cảm ứng bằng sự co rút của chất nguyên sinh Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác. Phản ứng định khu, thiếu chính xác. Phản ứng định khu, chính. hoà hoạt động của các nội cơ quan(Các hoạt động không theo ý muốn) c.Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống Hãy lấy các ví dụ về phản xạ? Mọi hoạt động từ đơn giản đến phức tạp của động vật có
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 11 bài 27 cảm ứng ở động vật (tt), bài giảng sinh học 11 bài 27 cảm ứng ở động vật (tt), bài giảng sinh học 11 bài 27 cảm ứng ở động vật (tt), c.Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay