bài giảng sinh học 10 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vsv

24 2,799 2
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 11:15

[...]... thể ở SV Tế bào chất nhân thực - Trên màng sinh chất ở SV nhân sơ Chất nhận e cuối cùng Oxy phân tử Chất tham gia Phân tử hữu cơ (Cacbohiđrat …) Sản phẩm tạo thành Chất vô cơ, Chất vô cơ, Chất hữu cơ, năng lượng năng lượng năng lượng Chất vô cơ chất hữu cơ NO3-, CO2 Cho ví dụ về sinh vật hoá dị dưỡng trong đời sống hàng ngày Hoá dị dưỡng Quang tự dưỡng Quan sát các hình ảnh sau và cho biết các vi sinh. .. chất đã biết thành phần hoá học và các chất …………………… • Môi trường bán tổng hợp gồm chất tự nhiên và các chất hoá học Nước rau quả khi muối chua là loại môi trường gì đối với vi khuẩn lactic? Môi trường tự nhiên Trên môi trường đặc hoặc lỏng một tế bào vi sinh vật phát triển thành gì? Môi trường đặc một tế bào vi sinh vật phát triển thành khuẩn lạc Môi trường lỏng vi sinh vật hình thành dịch huyền...• Dựa vào nguồn năng lượng, vi sinh vật được chia thành những loại nào? Nhắc lại khái niệm quang dưỡng và hoá dưỡng, cho ví dụ? Kết hợp lại hai tiêu chuẩn trên, vi sinh vật có những kiểu dinh dưỡng nào? Cho ví dụ (Hoàn thành bảng sau) Thảo luận 2 hs/nhóm Thời gian : 4phút Nguồn C C02 Chất hữu cơ Quang tự dưỡng Vd: Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục Hoá tự dưỡng... đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục Hoá tự dưỡng Vd : Vi khuẩn ôxy hoá hidro, ôxy hoá lưu huỳnh Quang dị dưỡng Vd : Vi khuẩn màu lục và màu tía không chứa lưu huỳnh Năng lượng Ánh sáng Hoá học Hoá dị dưỡng Vd : Nấm, ĐVNS (chiếm phần lớn) III HÔ HẤP VÀ LÊN MEN Đặc điểm Có mặt Oxy Nơi diễn ra Chất nhận e cuối cùng Chất tham gia Sản phẩm tạo thành Hô hấp Hiếu khí kị khí Lên men Đặc điểm Có mặt... dịch huyền phù • Em cho ví dụ về vi sinh vật hô hấp hiếu khí trong cuộc sống hàng ngày • Muốn đường và rượu chuyển thành giấm thì cần có điều kiện gì? Cần có oxi và dư đường • Nếu thiếu đường thì có chuyển hoá thành giấm không, tại sao? Không vì hô hấp tạo C02 & H20 (hô hấp hiếu khí hoàn toàn) • Tại sao một số vi sinh vật không thể tồn tại khi có mặt 02, một số vi sinh vật lại rất thích 02? • Khi 02 nhận... sinh vật này thuộc kiểu dinh dưỡng nào? Hình đất trống Hình thảm thực vật xanh tốt 1 Tại sao có sự khác biệt giữa hai vùng đất trên? 2 Em hãy nêu thành tựu của công nghệ sinh học trong việc ứng dụng một số nhóm vi khuẩn vào sản xuất nông nghiệp Củng cố Hãy điền vào chổ trống các loại môi trường tương ứng …………………… gồm các chất tự nhiên • Môi trường tự nhiên Môi trường tổng hợp • ………………………gồm các chất. .. thành : gốc Superoxit (02-), Peroxithidro (H202), gốc Hidroxit (0H-) những sản phẩm này rất độc đối với tế bào • Vi sinh vật hiếu khí phải có trong mình 2 loại enzim SOD và catalaza để phá huỷ các gốc Superoxit • Tuỳ theo hàm lượng của 2 loại enzim này trong tế bào vi sinh vật mà vi sinh vật có quan h ệ v ới Oxy rất khác nhau Về nhà Để nghiên cứu kiểu hô hấp của 3 loại vi khuẩn: - Khuẩn mủ xanh (Pseudomonos... chúng vào môi trường thạch loãng có nước thịt và gan (VF) với thành phần như sau (g/l): H20 chiết thịt gan – 30; glucose – 2; thạch – 6, H20 cất – 1 Sau 24 giờ nuôi ở to phù hợp, kết quả thu được như hình sau Pseudomonos acruginosa E.coli Kết quả thu được Clostridium tetani a) Môi trường VF là môi trường gì? b) Xác định kiểu hô hấp của mỗi loại vi khuẩn, giải thích c) Con đường phân giải glucose và chất . năng lượng Chất vô cơ, năng lượng Chất hữu cơ, năng lượng Quan sát các hình ảnh sau và cho biết các vi sinh vật này thuộc kiểu dinh dưỡng nào? Hoá dị dưỡng Quang tự dưỡng Cho ví d v sinh v t hoá. sinh chất ở SV nhân sơ Tế bào chất Chất nhận e cuối cùng Oxy phân tử Chất vô cơ NO 3 - , CO 2 chất hữu cơ Chất tham gia Phân tử hữu cơ (Cacbohiđrat …) Sản phẩm tạo thành Chất vô cơ, năng. trên, vi sinh ế ợ ạ ẩ v t có nh ng ki u dinh d ng nào? Cho ậ ữ ể ưỡ ví d . (Hoàn thành b ng sau).ụ ả Thảo luận. 2 hs/nhóm Thời gian : 4phút. Nguồn C Năng lượng C0 2 Chất hữu cơ Ánh sáng Hoá học Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 10 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vsv, bài giảng sinh học 10 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vsv, bài giảng sinh học 10 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vsv, Các kiểu dinh dưỡng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn