46 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận

76 392 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:20

46 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận [...]... thành các loại theo sơ đồsau: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dòch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung Theo sơ đồ trên, rủi ro tín dụng được chia thành hai loại là rủi ro giao dòch (Transaction risk) và tủi ro danh mục (Portfolio risk): - Rủi ro giao dòch: Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá... động trong cùng một ngành, lónh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng đòa lý nhất đònh; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao 1.3.3 Các mức độ rủi ro tín dụng Trong hoạt động ngân hàng, tín dụng là nghiệp vụ giữ vai trò chủ yếu trong việc mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Vì vậy, mức độ rủi ro trong nghiệp vụ tín dụng bao giờ cũng cao hơn các nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng. .. trọng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng Về mặt hiệu quả, quy trình tín dụng hợp lý góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng Về mặt quản trò, quy trình tín dụngcác tác dụng sau nay: Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc phân đònh trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục... là rủi ro gắn liền với hoạt động tín dụng, là rủi ro về đònh giá, bởi tín dụng tạo ra giá trò hiện tại để đổi lấy giá trò trong tương lai Đây là rủi ro lớn nhất và thường xuyên nhất không chỉ trong hoạt động cho vay mà bao gồm cả những hoạt động chứng khoán và lónh vực mua bán chòu, vì các khoản tín Trang 27 dụng và đầu tư chứng khoán chiếm hơn 2/3 trong tài sản có của ngân hàng thương mại Rủi ro tín. .. tế về rủi ro tín dụng, cần có sự kiểm soát và giám sát 3) Tín dụng mức độ rủi ro trên trung bình: Khả năng đáp ứng các nghóa vụ tài chính của khách ở mức mạo hiểm do những yếu kém lớn trên vài khía cạnh về rủi ro tín dụng (các yếu kém này có dấu hiệu, có khả năng sửa chữa được) Mức rủi ro tiềm năng, tiềm tàng này yêu cầu phải tăng việc giám sát để bảo đảm tình hình không xấu đi 4) Tín dụng rủi ro cao:... Quy trình tín dụng chỉ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng 1.2.4.2 Quy trình tín dụng căn bản Tùy theo đặc điểm tổ chức và quản trò, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và xây dựng cho mình một quy trình tín dụng riêng Tuy nhiên quy trình tín dụng gồm các bước căn bản sau: 1) Lập hồ sơ đề nghò cấp tín dụng Lập hồ sơ tín dụng là khâu căn bản đầu tiên của quy trình tín dụng, nó được... giá khách hàng Rủi ro giao dòch có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ + Rủi ro lựa chọn là rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu qủa để ra quyết đònh cho vay Trang 26 + Rủi ro bảo đảm phát sinh từ những tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản... có của ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng được thể hiện dưới các mức độ chủ yếu sau: 1) Tín dụng ít rủi ro: Khả năng thực hiện các nghóa vụ của khách hàng là chắc chắn, đảm bảo việc trả nợ như đã thoả thuận (có thể có một số khía cạnh nhỏ về rủi ro) 2) Tín dụng rủi ro trung bình: Khả năng đáp ứng các nghóa vụ tài chính của khách hàng là vững chắc, rủi ro tín dụng chung ở mức chấp nhận được, nhưng... đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo và mức cho vay trên trò giá của tài sản đảm bảo + Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề - Rủi ro danh mục: Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho... nợ quá hạn để sau này có biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo thu hồi nợ 2) Tái xét hợp đồng tín dụng Thực chất là tiến hành phân tích tín dụng trong điều kiện khoản tín dụng đã được cấp nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng tín dụng, phát hiện rủi ro để có hướng xử lý kòp thời 3) Thanh lý hợp đồng tín dụng Nếu hết thời hạn của hợp đồng tín dụng và khách hàng đã hoàn tất các nghóa vụ trả nợ cả gốc và 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 46 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận, 46 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận, 46 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Trung gian tín dụng, Trung gian thanh toaùn, Cung ứng các dòch vụ tài chính, Dựa vào mục đích của tín dụng Dựa vào thời hạn tín dụng Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng, Quy trình tín dụng căn bản, Quyết đònh và ký hợp đồng tín dụng, Giám sát tín dụng Thanh lý hợp đồng tín dụng, Giới thiệu về đảm bảo tín dụng, Phân loại rủi ro tín dụng, Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Kết quả kinh doanh tại VCB Tân Thuận, QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI VCB TÂN THUẬN, Nguyên nhân từ phía khách hàng, Các nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng, Phân tích mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng Phân tích mối quan hệ giữa ngân hàng và các chủ thể khác, Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng, Đa dạng hoá đối tượng khách hàng để phân tán rủi ro Đa dạng hóa loại hình tín dụng để phân tán rủi ro, Tăng cường giám sát trong và sau khi cho vay, Thiết lập hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay