Ôn tập môn Quản trị sản xuất điều hành LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH

9 822 4
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 10:24

Ôn tập môn Quản trị sản xuất điều hành LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNHMột cửa hàng sửa chữa xe gắn máy có các công việc với thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành theo kế hoạch (thời điểm giao hàng theo hợp đồng) như sau:Xếp thứ tự các công việc theo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự đặt hàng và ưu tiên cho những công việc có thời gian hoàn thành theo kế hoạch sớm? . LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH Chú ý: Thầy không dạy phần Jonson Câu 8-1: Một cửa hàng sửa chữa xe gắn máy có các công việc với thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành theo kế hoạch. gian hoàn thành thực tế bình quân 1 công việc = 39/5 =7.8g - Thời gian trễ bình quân một công việc = 25/5 = 5g 2. Ưu tiên những công việc có thời gian hoàn thành kế hoạch sớm STT Công việc Thời. những công việc có thời gian hoàn thành theo kế hoạch sớm? Giải: 1. Ưu tiên theo thứ tự đặt hàng STT Công việc Thời gian thực hiện (g) Thời gian hoàn thành thực tế (g) Thời gian hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập môn Quản trị sản xuất điều hành LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH, Ôn tập môn Quản trị sản xuất điều hành LẬP LỊCH ĐIỀU HÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn