Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

117 367 2
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 22:19

. 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 67 3.1. Các biện pháp quản lý TBDN tại Trƣờng Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 67 3.1.1 động quản lý thiết bị dạy nghề tại Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh. 5 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý TBDN tại Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. . Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý thiết bị dạy nghề. (20 Trang) Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy nghề tại Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. (40
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay