Phân tích tình hình hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dệt len mùa đông

46 374 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 14:11

Phân tích tình hình hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dệt len mùa đông [...]... II Thực trạng hoạt động của Công ty dệt len mùa đông I Quá trình hình thành Công ty dệt len mùa đông - Chức năng nhiệm vụ đợc giao 1 Quá trình thành lập: Tiền thân của Công ty dệt len mùa đông là một công ty hợp doanh của một nhà t sản hiến cho Nhà nớc Đến năm 1970 đợc đổi thành nhà máy dệt len mùa đông đến ngày 8/4/1993 lại đợc đổi tên thành Công ty dệt len mùa đông, trực thuộc Sở Công nghiệp... gia công cho các đơn vị trong ngoài theo các hợp đồng, nên để thuận cho công tác quản lý hạch toán sản phẩm của công ty đợc phân biệt - Sản phẩm xuất khẩu - Sản phẩm nội địa III Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanhcông ty 1 Đặc điểm về sản xuất tiêu thụ Công ty dệt len Mùa Đông là môt doanh nghiệp Nhà nớc với nhiệm vụ chính là sản xuất sợi len dệt các mặt hàng về len Sản phẩm của công. .. phong phú Đứng trớc tình hình trên đòi hỏi công ty phải năng động trong công tác kinh doanh Với chức năng là một công cụ quản lý bộ máy quản lý của công ty đã thực sự phát huy đợc vai trò chủ đạo của mình trong công tác quản lý moị mặt hoạt động sản xuất kinh doanh hoạch định các chính sách phát triển công ty Đặc biệt công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm ở công ty đợc thực hiện rất hiệu quả. .. bộ công nhân viên trong công ty B Đặc điểm về tổ chức sản xuất : ở công ty dệt len Mùa Đông bộ máy sản xuất đợc tổ chức trong phân xởng : - Phân xởng kéo sợi : từ xơ (cúi) kéo ra sợi len - Phân xởng dệt 1 : Dệt áo len - Phân xởng dệt 2 : Dệt áo len - Phân xởng hoàn thành : Hoàn chỉnh sản phẩm - Phân xởng cơ điện : là phân xởng phụ trợ cung cấp năng lợng, động lực, điện máy ánh sáng cho công ty Quy... vụ của các phòng ban chức năng: + Chấp hành kiểm tra việc chấp hành các chỉ tiêu kế hoạch các chế độ chính sách của Nhà nớc, các nội qui của Công ty các chỉ thị mệnh lệnh của Ban giám đốc + Phục vụ đắc lực cho công việc sản xuất kinh doanh của Công ty + Đề xuất với Ban giám đốc những chủ trơng biện pháp, giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh tăng cờng các công. .. lớn nhiều chủng loại Các bạn hàng nớc ngoài thờng xuyên nh Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông 2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty Công ty dệt len mùa đông là một doanh nghiệp Nhà nớc đợc Nhà nớc giao vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm Hoạt động sản xuất của công ty là sản xuất ra sợi len Aerylie dệt áo len cho mọi lứa tuổi, để phục vụ cho nhân dân ở toàn miền Bắc và. .. nh công ty len Sài Gòn, công ty len Vĩnh Thịnh trong miền Nam công ty len Hải Phòng ngoài Bắc Mục đích liên kết với các công ty bạn là để mở rộng thị trờng sản xuất tiêu thụ mặt khác là để học hỏi thêm về công tác quản lý sản xuất kinh doanh Về thị trờng xuất khẩu của công ty Chủ yếu công ty sản xuất theo hình thức gia công thông qua các hợp đồng gia công ký kết với các khách hàng Những khách... trong ngành công nghiệp dệt ở nớc ta Sự lớn mạnh của công ty không những thể hiện qua cơ sở vật chất mà còn thể hiện ở trình độ quản lý kinh tế của công ty đang từng bớc đợc hoàn thiện nâng cao Là một doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động ít nhiều còn chịu sự quản lý của cấp trên Song không vì thế mà công ty mất uy tín tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh Ngợc lại sự thích ứng linh hoạt với những... qui mô hoạt động kinh doanhdoanh nghiệp áp dụng các phơng thức bán hàng khác nhau Nên doanh nghiệp phải biết lựa chọn phơng thức bán hàng nào cho hợp lý, hợp tác hiệu quả cao nhất Việc xác lập các kênh tiêu thụ căn cứ vào các yếu tố sau: - Chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp - Tính chất lý hoá của hàng hoá - Vị trí của hàng hoá trong thị trờng - Phạm vi hoạt động của nhà kinh doanh Hàng... tiếp với khách hàng xuất khẩu gián tiếp thông qua Tổng công ty dệt Việt Nam bằng các hợp đồng kinh tế b) Hoạt động bán hàng kết quả tiêu thụ của công ty Với sự năng động trong nền kinh tế thị trờng Công ty dệt len Mùa Đông không những chỉ sản xuất những mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nớc mà còn nhận gia công cho nớc ngoài Xuất phát từ việc sản phẩm của công ty đợc sản xuất từ hai 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dệt len mùa đông, Phân tích tình hình hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dệt len mùa đông, Phân tích tình hình hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dệt len mùa đông, Khái niệm bán hàng: Vai trò vị trí của công tác bán hàng:, Nội dung bán hàng đối với một doanh nghiệp thơng mại:, Doanh nghiệp tự chủ trong mọi hoạt động kinh doanh, Các kênh tiêu thụ và phân phối hàng hoá vào các kênh:, Yếu tố khách quan ảnh hởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp., Nghiên cứu tâm lý khách hàng: Yêu cầu đối với ngời bán hàng:, Quá trình thành lập: Phòng Hành chính: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong văn Phòng Kế hoạch: là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng kế hoạch hoá, Phòng Tài vụ: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng quản lý Phòng kinh doanh, Phòng tổ chức lao động , tiền lơng Phòng kỹ thuật : Phòng KCS : có nhiệm vụ kiểm tra giám sát về mặt chất lợng của sản Phòng bảo vệ : Làm nhiệm vụ thờng trực bảo vệ công ty làm công tác Phòng y tế : Chăm sóc về mặt sức khoẻ cho toàn bộ cán bộ công nhân, Hoạt động bán hàng - Tiêu thụ hàng hoá ở Công ty dệt len Mùa Đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay