Slide bài giảng thương mại quốc tế

113 1,054 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 13:27

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TTTM VÀ TTQT 7- 2010  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TMQT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TMQT  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ  CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT  QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TTTM QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TTTM [...]... khác: Bảo hành, giám định…   Để giảm thiểu những xung đột về luật pháp, ngôn ngữ và tập quán giao dịch, Phòng Thương mại quốc tế Paris đã tập hợp thành bộ các điều kiện thương mại quốc tế được áp dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán quốc tế được gọi là các điều kiện thương mại quốc tế INCOTERMS, bản INCOTERMS 2000 là bản mới nhất hiện nay Cấu trúc: gồm 13 điều kiện được chia thành 4 nhóm ( E,F,C,D):... yếu tố sản xuất mà nước đó có lợi nhất 3 Lý do phải có thương mại quốc tế  Sự phân bổ nguồn lực khác nhau giữa các quốc gia  Chuyên môn hóa  Các quốc gia không có khả năng tự đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng  Nhu cầu tiêu dùng khác nhau  Nguyên tắc lợi thế so sánh 4 Lợi ích của thương mại quốc tế:  Tăng hàng hóa tiêu dùng trong nền kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm (nhằm phân tán rủi ro)  Phong phú...  Đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô  Lợi ích thúc đẩy cạnh tranh  Hợp lý hóa sản xuất , phân phối  Chuyển giao công nghệ, tăng việc làm, giảm nghèo đói 5 Rủi ro trong thương mại quốc tế - Rủi ro đối với hàng hóa - Rủi ro tín dụng - Rủi ro hối đoái - Rủi ro chính trị (khác biệt trong hệ thống luật pháp các quốc gia Thay đổi chính sách……) Khái niệm: Hợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất... xuất: Quần áo (bộ) Máy tính (chiếc) Mỹ 20 2 Trung quốc 15 1 Chi phí cơ hội để sản xuất quần áo chính là số máy tính phải từ bỏ: Trung quốc: 1/15 (chiếc) Mỹ: 2/20 (chiếc) Trung quốc có chi phí cô hội để sản xuất quần áo thấp hơn Vậy Trung quốc có lợi thế so sánh trong sản xuất quần áo Chi phí cơ hội để sản xuất máy tính chính là số quần áo phải từ bỏ: Trung quốc: 15 bộ Mỹ: 20/2 = 10 bộ Mỹ có chi phí cơ... Đồng tiền thanh toán là ngoại tệ đối với ít nhất 1 bên ◦ Các bên ký kết có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau Căn cứ vào điều 122 của bộ luật dân sự 2005 và điều 24,27 của luật Thương mại Việt Nam 2005 Hợp đồng mua bán quốc tế có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: (a) Chủ thể của hợp đồng là bên mua và bên bán phải có đủ tư cách pháp lý và tham gia giao dịch trên cơ sở tự nguyện (b) Hàng hoá... máy tính và nhập khẩu quần áo của Trung quốc Nếu Mỹ xuất khẩu 1 máy tính sang Trung quốc sẽ có thể nhập khẩu được 15 bộ quần áo Trong khi ở trong nước 1 máy tính ở Mỹ chỉ tương đương với 10 bộ quần áo Đối với Trung quốc: ở trong nước 15 bộ quần áo tương đương với1 máy tính, nếu xuất khẩu 15 bộ quần áo sang Mỹ sẽ mua được 1 máy tính và dôi ra 5 bộ Vậy Trung quốc sẽ xuất khẩu quần áo và nhập khẩu máy... đồng phải là văn bản hoặc các hình thức pháp lý tương đương  Hiện nay pháp luật không còn quy định nội dung của hợp đồng mà để tùy các bên thỏa thuận    Điều kiện (a): Chủ thể của hợp đồng mua bán quốc tế Về phía Việt Nam, phải là doanh nghiệp đã có đăng ký kinh doanh (theo thủ tục thành lập doanh nghiệp) và đã đăng ký mã số thuế tại cục hải Quan tỉnh, thành phố Điều kiện (b): Đối tượng hợp đồng phải... bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là bên nhập khẩu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng  Đặc điểm: ◦ Hàng hoá (đối tượng của hợp đồng) được di chuyển ra khỏi biên giới quốc gia... bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không (Institute cargo Clauses -Air)     Chừng từ tài chính: hối phiếu (draft/bill of exchange), kỳ phiếu (promissory note), séc (cheque),… Chứng từ thương mại: Hóa đơn (commercial invoice, Invoice combined with Certificate of origin and Value, Consular invoice, Legalised invoice, Commercial Invoice certified by a Chamber of Commerce,…) Chứng từ bảo hiểm:... điều khoản bảo hiểm: xác định phạm vi bảo hiểm và quy định trách nhiệm của người bảo hiểm đối với tổn thất xảy ra cho quyền lợi được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây nên tuỳ theo khả năng kinh tế kỹ thuật của họ, bao gồm các nội dung chính: ◦ Liệt kê các rủi ro được bảo hiểm và các rủi ro bị loại trừ ◦ Quy định giới hạn phạm vi không gian và thời gian bảo hiểm ( điều khoản từ kho đến kho) Các . lợi nhất. 3. Lý do phải có thương mại quốc tế 3. Lý do phải có thương mại quốc tế  Sự phân bổ nguồn lực khác nhau giữa các quốc Sự phân bổ nguồn lực khác nhau giữa các quốc gia. gia.  Chuyên. so sánh. 4. Lợi ích của thương mại quốc tế: 4. Lợi ích của thương mại quốc tế:  Tăng hàng hóa tiêu dùng trong nền kinh tế, đa Tăng hàng hóa tiêu dùng trong nền kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm. Chuyển giao công nghệ, tăng việc làm, giảm nghèo đói đói 5. Rủi ro trong thương mại quốc tế 5. Rủi ro trong thương mại quốc tế - Rủi ro đối với hàng hóa Rủi ro đối với hàng hóa - Rủi ro tín dụng Rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng thương mại quốc tế, Slide bài giảng thương mại quốc tế, Slide bài giảng thương mại quốc tế

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn