phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb

38 156 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 10:01

. tin của khách hàng đối với ngân hàng cũng như là giới hạn tối đa của nguồn vốn huy động. CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – MHB. mức lãi suất của trái phiếu. e) Các hình thức huy động vốn khác Ngoài các hình thức huy động vốn trên, NHTM cũng có thể sử dụng các hình thức huy động vốn khác để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi. tố thuộc về nội bộ Ngân hàng cũng có những tác động không nhỏ đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng chẳng hạn như: chiến lược kinh doanh của ngân hàng, quy mô cơ cấu vốn tự có, cơ sở vật
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb, phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb, phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn