Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

36 770 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 11:32

Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. Các loại hình ngân hàng thương mại 1. Một số định nghĩa về ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng và trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán (của Việt Nam). Ngân hàng thương mại là một công ty kinh doanh cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính (của Mỹ). Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. Qua các định nghĩa về ngân hàng thương mại ta thấy được nhiệm vụ cũng như lợi ích của ngân hàng thương mại: - Là một tổ chức được phép ký thác với trách nhiệm hoàn trả. - Đó là một tổ chức được phép sử dụng ký thác của công chúng cho chính mình. - Mục đích sử dụng ký thác của công chúng là để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tài chính khác. Tại Việt Nam thì ngân hàng thương mại được phân loại dựa vào hai tiêu chí: * Căn cứ vào hình thức sở hữu và đối tượng kinh doanh - Căn cứ vào hình thức sở hữu: Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại liên doanh Ngân hàng thương mại nước ngoài - Căn cứ vào đối tượng kinh doanh Ngân hàng công thương Ngân hàng nông nghiệp Ngân hàng ngoại thương Ngân hàng thương nhân. 1 Với một ngân hàng thương mại kiểu mẫu trên thế giới cung cấp cho khác hàng rất nhiều dịch vụ tài chính: Có 25 dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại có thể cung cấp thế nhưng với hệ thống ngân hàng còn non trẻ chưa còn thiếu nhiều yếu tố cộng với kinh nghiệm không nhiều: kỹ thuật, pháp lý, rủi ro lãi suất, vốn, nên cho đến nay việc cung cấp tất cả 25 dịch vụ là chưa thể được. Như vậy, mục tiêu hoạt động của ngân hàng thương mại khác hẳn mục tiêu hoạt động của ngân hàng trung ương là quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác, tính chất kinh doanh chỉ là phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác nhà nước của ngân hàng trung ương thì kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ để tìm kiếm và tối đa hoá lợi nhuận trong phạm vi khuôn khổ của pháp luật lại là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt quá trình hoạt động của ngân hàng thương mại. Mặc dù khi mới ra đời, hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại là cho vay và làm trung gian thanh toán nhưng ngày nay hoạt động của nó rất đa dạng. Ngoài các nghiệp vụ truyền thồng, các ngân hàng thương mại ngày càng mở rộng và phát riển khai thêm nhiều nghiệp vụ kinh doanh mới: tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo hành và đại lý phát hành, quản lý danh mục đầu tư… 2. Chức năng của ngân hàng thương mại 2.1. Chức năng trung gian tín dụng Hoạt động chính của ngân hàng thương mại là đi vay để cho vay. Điều đó chứng tỏ rằng một trong những chức năng quan trọng của ngân hàng thương mại là làm trung gian tín dụng. Tức là một mặt ngân hàng thương mại huy động các khoản tiền nhàn rỗi ở mọi chủ thể trong xã hội từ các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan nhà nước… Mặt khác, ngân hàng thương mại dùng nguồn vốn đã huy động được để cho vay lại đối với các chủ thể có nhu cầu bổ sung vốn. Theo cách thức đó, ngân hàng thương mại thực sự là một cầu nối giữa những chủ thể dư thừa tạm thời về vốn và những chủ thể thiếu vốn tiền tệ tạm thời cần vay, qua đó góp phần tạo lợi ích cho cả 3 bên: người gửi tiền, ngân hàng và người cho vay. Người gửi tiền: nhận được lợi tức tiền gửi do ngân hàng trả cho họ và còn nhận được các phương tiện thanh toán qua ngân hàng khá an toàn, nhanh chóng, thuận lợi. Người đi vay: sẽ thoả mãn được nhu cầu kinh doanh hoặc nhu cầu tiêu dùng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc đời sống xã hội. Ngân hàng thương mại: sẽ tìm kiếm được lợi nhuận cho bản thân mình từ chênh lệch lãi suất cho vay và đi vay. Lợi nhuận này chính là cơ sở, là điều kiện để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. 2 Như vậy, với chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đã góp phần bổ sung thêm một kênh điều chuyển vốn cho nền kinh tế, làm phong phú thêm hệ thống các kênh dẫn vốn, phục vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động. 2.2. Chức năng trung gian thanh toán Thực hiện chức năng trung gian thanh toán, ngân hàng thương mại cung cấp các phương tiện thanh toán cho nền kinh tế, tiết kiệm chi phí cho các chủ thể tham gia thanh toán và nâng cao khả năng tín dụng. Việc mở tài khoản, cung cấp và quản lý các phương tiện thanh toán làm cho ngân hàng thương mại trở thành một trung tâm thanh toán cho nền kinh tế. Thay cho việc thanh toán trực tiếp, các doanh nghiệp, cá nhân…có thể nhờ ngân hàng thương mại thực hiện những công việc này dựa trên những khoản tiền mà họ đã gửi ở ngân hàng, bằng cách trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của người phải trả sang tài khoản tiền gửi của người được hưởng trên cơ sở những phương tiện thanh toán khác nhau, với kỹ thuật ngày càng tiên tiến và thủ tục ngày một đơn giản. Những dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại ngày càng được ưa chuộng vì nó đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí hơn cho những chủ thể trong nền kinh tế. Đối với khách hàng của ngân hàng thương mại, nhờ các công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành ngày càng đa dạng (Séc, thẻ thanh toán, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu…) mà các khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương tiện thích hợp, hạn chế được những rủi ro việc nắm giữ và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và mang lại nhiều tiện ích khác. Đối với ngân hàng thương mại, khi thực hiện chức năng trung gian thanh toán sẽ tạo điều kiện để tăng thêm doanh số hoạt động tín dụng. Bởi lẽ muốn thanh toán qua ngân hàng, khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Trên cơ sở giúp ngân hàng huy động số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng để cho vay, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời qua chức năng này, ngân hàng thương mại cũng đã góp phần giám sát kỷ luật tài chính, giữ gìn kỷ cương kinh tế-tài chính trong toàn xã hội. Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nhờ thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mà giảm được chi phí in ấn, phát hành và quản lý lưu thông tiền mặt, qua đó góp phần giảm chi phí xã hội. 2.3 Chức năng tạo “bút tệ” Những hoạt độngngân hàng thương mại thực hiện đã làm hình thành nên một cơ chế tạo tiền trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở số tiền gửi của khách hàng, ngân 3 hàng có để cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay không chỉ dừng lại ở số tiền gửi ban đầu mà khoản tín dụng do ngân hàng thực hiện tạo ra tiền dưới dạng bút tệ. Khi hết hạn vay, người vay trả nợ cho ngân hàng, tiền vay rút khỏi lưu thông quay trở lại ngân hàng. Trong phạm vi một nền kinh tế, hoạt động đi vay và cho vay diễn ra thường xuyên nên hàng ngày có tiền bơm vào lưu thông và tiền rút khỏi lưu thông. Khối lượng tiền trong lưu thông tăng lên khi luồng tiền bơm vào lưu thông (cho vay) lớn hơn luồng tiền rút khỏi lưu thông (trả nợ ngân hàng). Quá trình tạo bút tệ của ngân hàng thương mại có thể được mô tả thông qua ví dụ sau: Khách hàng A mang tiền đến ngân hàng gửi không kỳ hạn một số tiền là 10 triệu đồng. Như vậy tiền gửi và tiền mặt tại quỹ tiền mặt tăng lên 10 triệu đồng, tiền của ngân hàng X như sau: Giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc do ngân hàng trung ương quy định là 10% thì ngân hàng X có thể cho vay tới mức tối đa là 9 triệu. Nếu khách hàng B vay hết số tiền này và được ngân hàng X cho phép sử dụng để chi trả cho C thì tình hình tại ngân hàng X diễn biến như sau: 4 Tài sản có Ngân hàng X Tài sản nợ Tiền mặt tại quỹ tăng thêm 10 triệu 10 triệu Tiền gửi của A Tài sản có Ngân hàng X Tài sản nợ Dự trữ bắt buộc: 1 triệu Cho B vay : 9 triệu Tiền gửi của A: 10 triệu Nếu khách hàng C mở tài khoản tại ngân hàng Y thì tình hình tại ngân hàng Y như sau: Trên số tiền gửi nhận được, ngân hàng Y chỉ cần giữ lại một số tiền dự trữ là tối tiểu theo quy định của là 10% tức là 0,9 triệu đồng và có thể cho vay tối đa là 8,1 triệu đồng. Giả sử khách hàng D vay số tiền này để trả nợ cho E và E mở tài khoản tại ngân hàng Z, ta có: Đến lượt ngân hàng Z cho vay tình hình cũng diễn ra tương tự. Vì các ngân hàng thương mại phải thực hiện dự trữ bắt buộc tại ngân hàng trung ương, nên số gia tăng tiền gửi và cho vay giảm dần và đi đến triệt tiêu. Nói cách khác, quá trình huy động vốn vào tiền gửi và cho vay của ngân hàng thương mại trên cơ sở lượng tiền mặt khách hàng gửi vào ban đầu sẽ được kéo dài và chỉ dừng lại khi nào toàn bộ lượng tiền gửi ban đầu đó quay trở về hết ngân hàng trung ương dưới dạng tiền gửi dự trữ bắt buộc. Như vậy bút tệ hay tiền gửi ghi sổ chỉ tạo ra khi ngân hàng cho vay và thông qua tài sản tại ngân hàng. Việc tạo tiền tại ngân hàng thương mại có ý nghĩa kinh tế to lớn, nó mở ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của quá trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền của xã hội bên cạnh lượng tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành. Tuy nhiên, việc tạo ra bút tệ phải có những rằng buộc và giới hạn nhất định. Bởi vì bút tệ của người gửi đều 5 T i à sản có Ngân hàng Y Tài sản nợ Tiền gửi tại NHTƯ: 9 triệu Tiền gửi của C: 9 triệu Tài sản có Tài sản nợ Ngân hàng Y Tiền gửi của C: 9 triệu-Dự trữ bắt buộc: 0,9 triệu - Cho D vay : 8,1 triệu Tài sản có Ngân hàng Z T i sà ản nợ -Tiền gửi tại NHTƯ: 8,1triệu -Tiền gửi của E: 8,1 triệu có tính chất chuyển đổi ra tiền mặt. Nếu những người gửi bằng bút tệ đồng loạt yêu cầu rút tiền mặt sẽ dẫn đến tình trạng ngân hàng thương mại không có khả năng thanh toán. Mặc dù khả năng tạo bút tệ của các ngân hàng thương mại phụ thuộc nhiều vào quyết định của các ngân hàng thương mại trong việc duy trì dự trữ dư thừa và quyết định sử dụng tiền dưới hình thức nào (tiền mặt hay tiền bút tệ) của các chủ thể sử dụng tiền, nhưng ngân hàng trung ương có thể kiểm soát và điều tiết nó khi quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 3. Vai trò của ngân hàng thương mại Thứ nhất, ngân hàng thương mại giúp các doanh nghiệpvốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, để mở rộng được quy mô sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng vốn lớn để đổi mới thiết bị và công nghệ lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong điều kiện đó, ngân hàng thương mại một mặt đáp ứng đầy đủ về nhu cầu vốn thiều hụt, cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ Ban Giám đốc ngân hàng khác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai, ngân hàng thương mại góp phần phân bổ hợp lý các nguồn lực giữa các vùng trong quốc gia, tạo điều kiện phát triển cân đối nền kinh tế. Thông qua các nghiệp vụ của mình, ngân hàng thương mại một mặt góp phần hình thành, duy trì và phát triển nền kinh tế theo một cơ cấu ngành và khu vực nhất định. Mặt khác, các ngân hàng thương mại góp phần điều chính ngành, khu vực khi xuất hiện sự phát triển mất cân đối hoặc khi có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của thị trường. Thứ ba, ngân hàng thương mại tạo ra môi trường cho việc thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Việc hoạch định chính sách tiền tệ thuộc về ngân hàng trung ương. Để thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương phải sử dụng các công cụ như lãi suất, dự trữ bắt buộc , thị trường mở… Chính các ngân hàng thương mại là chủ thể chịu tác động trực tiếp của các công cụ này và đồng thời đóng vai trò cầu nối trong việc chuyển tiếp các tác động của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế. Mặt khác cũng thông qua ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian khác, tình hình sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, nhu cầu tiền mặt, lãi suất, tỷ giá…của nền kinh tế được phản hồi cho ngân hàng trung ương, để chính phủ và ngân hàng trung ương có những chính sách điều tiết thích hợp với những tình hình cụ thể. Thứ tư, ngân hàng thương mại là cầu nối cho việc phát triển kinh tế đối ngoại giữa các quốc gia. Với xu hướng phát triển của nền kinh tế là hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế khu vực và toàn thế giới, nên việc mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế là một tất yếu, nó 6 giúp cho mọi quốc gia phát huy được lợi thế của mình, giữa các nước có sự giúp đỡ thân thiện với nhau. Để hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động kinh tế này đạt được hiệu quả cao, góp phần khẳng định vị trí và sức mạnh cạnh trạnh cho các doanh nghiệp trên trường quốc tế thì vai trò của ngân hàng thương mại là không thể thiếu được. Thông qua các nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, quan hệ thanh toán với các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp quốc tế, ngân hàng thương mại giúp cho việc thanh toán, trao đổi mua bán được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và có hiệu quả. 7 PHẦN II: MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. Nghiệp vụ ngân quỹ Nghiệp vụ ngân quỹ của ngân hàng thương mại gồm rất nhiều nghiệp vụ. Trong phần này, chúng tôi chỉ giới thiệu một số nghiệp vụ sau: Chuyển tiền mặt vào tài khoản, chuyển khoản theo lệnh của khách hàng, thu tiền và chi tiền. Trong đó cơ bản là hai nghiệp vụ: thu tiền và chi tiền. Đây là hai nghiệp vụ khác nhau của ngân hàng thương mại nhưng lại là hai mặt của một quá trình chúng có quan hệ mật thiết với nhau và làm tiền đề cho nhau phát triển. Ngân hàng nào thực hiện tốt cả hai nghiệp vụ này thì ngân hàng đó làm ăn phát triển và thực hiện tốt các mong muốn của mình cũng như của nhà nước. * Chuyển tiền mặt vào tài khoản Vệc chuyển tiền mặt vào tài khoản không có thiệt hại gì với chủ tài khoản và người có liên quan, do đó việc chuyển tiền vào tài khoản không chỉ do chủ tài khoản và người được uỷ quyền thực hiện, mà còn cho phép bất cứ ai thực hiện và ngân hàng cũng chỉ cần biết tên của người đó và mà không cần biết đến lý lịch của người đó. Việc chuyển tiền mặt vào tài khoản được thực hiện ở nơi mở tài khoản, cũng như bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng, việc nộp tiền mặt ở chi nhánh khác với nơi mở tài khoản ngân hàng có thể thu phí hoặc không, điều này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Khi chuyển tiền mặt vào tài khoản, ngân hàng chỉ cần yêu cầu người nộp tiền cung cấp các thông tin sau đây: - Số tài khoản để chuyển tiền vào; - Tên của chủ tài khoản; - Số tiền nộp vào; - Tên và chữ ký của người nộp tiền. Hiện nay, chứng từ chuyển tiền vào tài khoản được áp dụng đối với các ngân hàng việt nam được gọi là giấy nộp tiền. Mẫu giấy nộp tiền như sau: 8 Ngân hàng Giấy nộp tiền số Người nộp địa chỉ Người nhận Địa chỉ Nội dung nộp Tổng số tiền bằng chữ Số tiền Liên 2 Biên lai thu giao cho người nộp tiền Loại NV- KHTK… Tài khoản có Số: Sau khi nhận tiền của khách hàng, ngân hàng sẽ ghi có vào tài khoản được chỉ định, nếu là các chi nhánh thì ngân hàng thu tiền phải thực hiện nghiệp vụ để chuyển tiền vào ngân hàng nơi mở tài khoản. 2. Chuyển khoản theo lệnh của khách hàng Chuyển khoản là một nghiệp vụ ngân quỹ khá phổ biến ở ngân hàng. Theo nghiệp vụ này các ngân hàng thừa lệnh khách hàng trích tiền từ tải khoản của họ để nhập vào tài khoản của người thụ hưởng. Lệnh chuyển khoản hay còn gọi là uỷ nhiệm chi là một văn thư, trong đó khách hàng trích một khoản tiền trên tài khoản của mình để chuyển vào một tài khoản của người hưởng thụ ở cùng một ngân hàng hay ở ngân hàng khác. Về mặt hình thức lệch chuyển khoản có các chi tiết sau: - Nơi và ngày ra lệnh; - Uỷ quyền cho ngân hàng thực hiện chuyển khoản; - Số tiền; - Tên, địa chỉ và số tài khoản của người hưởng thụ; - Số tài khoản của người ra lệnh; - Chữ ký của người ra lệnh; Lệnh chuyển khoản đang được áp dụng ở Việt Nam hiện nay được gọi là uỷ nhiệm chi. Giấy uỷ nhiệm chi theo mẫu sau: 9 Uỷ nhiệm chi số Phần do ngân hàng ghi nợ Số hiệu NHA ……………. Có Số hiệu NHB Loại nghiệp vụ Ký hiệu thống kê Số tiền Bằng số Uỷ nhiệm chi được dùng để thanh toán trong một số trường hợp sau: -Thanh toán trong cùng một ngân hàng. -Thanh toán giữa các ngân hàng với nhau. 3. Thu tiền Việc thu tiền của ngân hàng thương mại tương ứng với việc nộp tiền của khách hàng. Việc nộp tiền này trong các trường hợp như: gửi tiền, trả vốn vay, trả lãi vay hay nộp tiền mặt bán hàng. Quy trình thu tiền của ngân hàng được diễn tả bằng sơ đồ sau đây 10 Lập giấy nộp tiền Lập phiếu thu hay hướng dẫn khác hàng Ký nhận trên giấy nộp tiền hay phiếu thu KHÁCH HÀNG TIẾP VIÊN KIỂM NGÂN THỦ QUỸ KHÁCH HÀNG TIẾP VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN Nhận chứng từ Vào sổ theo dõi và giao chứng từ Ký chứng từ giao lại khách hàng Vào sổ quỹ tiền mặt Đếm tiền [...]... kết, kinh doanh dịch vụ thuê mua, mua bán nợ, kinh doanh trên thị trường chứng khoán Chính các hình thức kinh doanh đa năng này sẽ góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tạo thêm vốn cho ngân hàng, đồng thời tăng sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng trên thương trường 2 Những nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Huy động vốn. .. ảnh hưởng lớn đến nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại Có những bộ luật tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: Luật các tổ chức tín dụng, luật ngân hàng nhà nước… Những luật này quy định tỷ lệ huy động vốn của ngân hàng so với vốn tự có, quy định mức cho vay của mỗi khách hàng Có những bộ luật tác động gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: luật đầu... kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại Ngân hàng là tổ chức kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt trên thị trường tiền tệthị trường chứng khoán Những ngân hàng trường vốnngân hàng có nhiều thế mạnh trong kinh doanh Chính vì thế, có thể nói: Vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng Do 14 đó ngoài vốn ban đầu, tức là vốn điều lệ theo luật định, thì ngân hàng phải thường xuyên... luôn có lợi thế so với ngân hàng mới thành lập Song điều này đặc biệt đúng 3 Nghiệp vụ huy động vốn 3.1 Vốn huy động Vốn huy động là những giá trị tiền tệngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế và các cá nhân trong xã hội thông qua các hình thức các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán, các nghiệp vụ kinh doanh khác và được dùng làm vốn để kinh doanh Bản chất của vốn huy động là tài sản thuộc các... Nghiệp vụ huy động vốn 1 Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm về vốn Vốn của ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được, dùng nó để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác Thực chất vốn của ngân hàng là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối... động vốn là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại, nó nhằm mục đích giải quyết đầu vào tức là giải quyết nguồn vốn để hoạt động Khi nghiệp vụ huy động vốn được thực hiện tốt với các dịch vụ hoàn hảo, thì đây là cơ sở cho nghiệp vụ ngân quỹ Về mặt hình thức, ngân hàng thương mại có nhiều cách huy động vốn khác nhau, chẳng hạn như phát hành trái khoán, bán tín phiếu, huy động tiền gửi... chính các hoạt động đó lại quyết định đến sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nhìn chung, vốn chi phối toàn bộ các hoạt động và quyết định đối với việc thực hiện các chức năng của ngân hàng thương mại 1.2 Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng - Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn hoạt động kinh doanh... thanh toán, huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư… Mấy năm vừa qua tình hình huy động vốn của ngân hàng thương mại như sau: Nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại Đơn vị: tỷ đồng 2001 175.560 2002 218.950 34.020 42.735 52.200 3 ngân hàng nước 11.340 12.705 18.856 ngoài và liên doanh Tổng cộng 231.000 289.006 1 Năm Ngân 2000 hàng 143.640 quốc doanh 2 Ngân hàng cổ phần 189.000 Mỗi hoạt động kinh doanh... 3.2 Huy động vốn Là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại, nó nhằm giải quyết đầu vào tức là giải quyết nguồn vốn hoạt động Về mặt hình thức, ngân hàng thương mại có nhiều cách huy động vốn khác nhau, chẳng hạn như: Phát hành trái phiếu, bán tín phiếu, huy động tiền gửi thanh toán, huy động tiền gửi của dân cư Trong phạm vi chương 24 trình chúng tôi chủ yếu đề cập đến hình thức huy. .. thì phải có vốn, bởi vì vốn phản ánh năng lực chủ yếu quyết định khả năng kinh doanh Riêng đối với ngân hàng, vốn là cơ sở để ngân hàng thương mại tổ chức mọi hoạt động kinh doanh của mình Nói cách khác, ngân hàng không có vốn thì không thể thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh Bởi vì, với đặc trưng của hoạt động ngân hàng, vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh . đến nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại, . PHẦN II: MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. Nghiệp vụ ngân quỹ Nghiệp vụ ngân quỹ của ngân hàng thương mại gồm rất nhiều nghiệp vụ. Trong phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, Một số định nghĩa về ngân hàng thương mại, Chức năng trung gian thanh toán, Chức năng tạo “bút tệ”, Vai trò của ngân hàng thương mại, Vốn huy động Huy động vốn, Tạo vốn qua phát hành chứng chỉ có mệnh giá lớn Tạo vốn qua đi vay:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn