Hoàn thiện công tác quản lý vật tư thiết bị tại công ty viễn thông Viettel

135 502 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 10:50

Luận văn tốt nghiệp KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2010 ĐỀTÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN VẬT THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL GV HƯỚNG DẪN : ThS Trịnh Đặng Khánh Toàn NGƯỜI THỰC HiỆN : Trần Hữu Bình LỚP : 06 – VQT1 MSSV : 506101002 NĂM 2010 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết và mục tiêu của đề tài.  Sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường có sự quản của nhà nước ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của nền kinh tế nước nhà nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng.  Cùng với sự đổi mới công nghệ thông tin mang tính toàn cầu hóa.  Tập đoàn viễn thông Quân đội – viettel đã nhất quán chủ trương “Đi tắt đón đầu, tiến thẳng vào công nghệ hiện đại”. với khẩu hiệu “ Nhanh – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” Xây dựng cơ chế vận hành mang tính hệ thống  Nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học với những bước đi thích hợp đầu thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm xác lập mạng lưới đa dịch vụ, tạo tính đột phá vượt bậc về công nghệ viễn thông trong nước và quốc tế.  Công ty viễn thông Viettel thuộc Tập đoàn viễn thông Quân đội đang phát triển theo mô hình tổ chức doanh nghiệp của Quân đội, Vừa làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  Không ngừng lớn mạnh ổn định về tổ chức, quy mô phát triển nhanh kinh tế mở rộng thị trường kinh doanh trong nước.  Nắm bắt thời cơ đầu ra thị trường nước ngoài đã mang lại nhiều kết quả cao trong kinh doanh, góp phần phá vỡ độc quyền viễn thông trong nước. Phạm vi nghiên cứu đề tài. Nghiên cứu phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2007 đến 2009. Phương pháp nghiên cứu đề tài.  Phân tích đối chiếu số liệu đầu các năm 2008 đến năm 2009  Tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng về phát triến công nghệ thiết bị viễn thông.  Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh trên cơ sở số liệu được cung cấp tại đơn vị trong quá trình nghiên cứu thực hiện hoàn thiện luận văn. Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: luận chung về công tác quản vật thiết bị tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác quản ly vật thiết bị tại công ty viễn thông viettel – tập đoàn viễn thông quân đội. Chương 3: Hoàn thiện công tác quản ly vật thiết bị tại công ty viễn thông viettel – Tập đoàn viễn thông quân đội.  Với mong muốn được đóng góp kiến thức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của đơn vị, được sự giúp đỡ rất tận tình của thầy giáo hướng dẫn:ThS Trịnh Đặng Khánh Toàn và các bạn đồng nghiệp trong đơn vị. Em đã hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp với đề tài mang tên: “Hoàn thiện công tác quản vật thiết bị tại Công ty viễn thông Viettel Chương 1: Cơ sở luận 1.1 Những vấn đề cơ bản về quản vật thiết bị 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vật thiết bị. Khái niệm: Vật là bộ phận cơ bản trong toàn bộ liệu sản xuất của xã hội, bao gồm: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng máy móc thiết bị. Đặc điểm: Nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Đặc điểm nổi bật của nguyên vật liệu là khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và bị tiêu hao toàn bộ vào trong quá trình sản xuất, không giữ lại nguyên hình thác vật chất ban đầu. [...]... mục tiêu quản chất lượng, đã ban hành kịp thời các tiêu chuẩn ngành cho các mục tiêu quản này  Các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tự nguyện áp dụng do Bộ ban hành  Một số lĩnh vực quản chất lượng khác đã được triển khai, như quản về truyền dẫn phát sóng thông qua hình thức chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến quảng bá; quản chất lượng công trình viễn thông thông qua... trong nước và quốc tế  Tăng cường hợp tác quốc tế thông qua việc chủ động, tích cực tham gia công tác tiêu chuẩn hóa, tham gia các diễn đàn về quản tiêu chuẩn, chất lượng khu vực và quốc tế 1.1.4 tính khách quan  Hệ thống tiêu chuẩn ngành là cơ sở pháp cho công tác quản chất lượng trong lĩnh vực viễn thông, các cơ sở pháp (Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định của Chính phủ... thời 1.1.3 Yêu cầu trong công tác quản vật thiết bị Ở khâu thu mua:  Cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm về mặt số lượng, chủng loại, chất lượng  Giá cả hợp phản ánh đầy đủ chính xác giá thực tế của vật liệu  Về Nguyên vật liệu là tài sản dự trữ cho sản xuất thường xuyên biến động Sup Rack truyền dẫn  Thiết bị tại kho phía nam Khâu bảo quản:  Doanh nghiệp phải... cho máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tảiThiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm vật liệu và thiết bị cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu khác Doanh nghiệp phục vụ mục đích đầu xây dựng cơ bản  Vât liệu khác: Là toàn bộ vật liệu còn lại trong quá trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm hoặc phế liệu thu hồi từ thanh tài sản cố định Phân loại theo nguồn gốc vật liệu  Nguyên vật liệu mua... bức xạ, tiếp đất, chống sét…) đối với công trình  Hoàn thiện các quy định quản về chất lượng phù hợp với yêu cầu hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng được nhu cầu quản chuyên ngành: tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử, minh bạch hóa, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại 1.1.5 Sự cần thiết phải tăng cường công tác QL VTTB Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất ... biện pháp cần thiết cho việc quản ở từng khâu, nhằm giảm mức tiêu hao vật liệu trong sản xuất sản phẩm, là cơ sở để tăng thêm sản phẩm cho xã hội  Tiếp tục thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa: Tiêu chuẩn hóa là hoạt động cơ bản quan trọng nhất và tạo sở cứ về kỹ thuật cho công tác quản chất lượng Các quy chuẩn kỹ thuật cần phù hợp với định hướng quản với những tiêu chí chất lượng thiết yếu, mức... phẩm 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu  Để có thể đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức kế toán      nguyên vật liệu cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tổ chức hệ thống chứng từ cần tuân thủ các quy định Thời gian lập trình tự luân chuyển, bảo quản và lưu trữ chứng từ Trình tự luân chuyển phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho những người quản nguyên vật liệu An toàn tuyệt đối cho chứng... vật liệu dùng cho các nhu cầu khác phục vụ ở quản phân xưởng, tổ đội sản xuất, cho nhu cầu bán hàng quản doanh nghiệp 1.1.7 Đánh giá  Đánh giá nguyên vật liệu là việc dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của vật liệu  Việc đánh giá vật liệu nhập- xuất- tồn kho là một việc hết sức cần thiết để tính đúng, đủ chi phí và giá thành sản phẩm  Nguyên vật liệu phí ( giá vốn) đây là nguyên tắc... tạo sản phẩm nhằm làm tăng chất lượng của nguyên vật liệu chính hoặc tăng chất lượng của sản phẩm sản xuất ra như dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rò rỉ, hương liệu, xà phòng Thiết bị tại kho miền bắc  Cáp tiếp địa  Nhiên liệu: Là những thứ được sử dụng cho công nghệ sản xuất sản phẩm cho các phương tiện vật chất, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh  Phụ tùng... vòng quay vốn Trong khâu sử dụng vật liệu:  Sử dụng vật liệu theo đúng định mức tiêu hao, đúng chủng loại vật liệu, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vật liệu nâng cao chất lượng sản phẩm, chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm  Vì vậy đòi hỏi tổ chức tốt việc ghi chép, theo dõi phản ánh tình hình xuất vật liệu  Tính toán phân bổ chính xác vật liệu cho từng đối ng sử dụng theo phương pháp thích . trạng công tác quản ly vật tư thiết bị tại công ty viễn thông viettel – tập đoàn viễn thông quân đội. Chương 3: Hoàn thiện công tác quản ly vật tư thiết bị. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2010 ĐỀTÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vật tư thiết bị tại công ty viễn thông Viettel, Hoàn thiện công tác quản lý vật tư thiết bị tại công ty viễn thông Viettel, Hoàn thiện công tác quản lý vật tư thiết bị tại công ty viễn thông Viettel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn