Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Habubank

19 352 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 10:05

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Habubank [...]... những điều kiện hết sức thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của HBBS nói riêng và ngành chứng khoán nói chung 12 Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty chứng khoán Habubank PHẦN IV TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Bảng cân đối kế toán Quý II/2006 Đơn vị tính: đồng Quý II/2006 TÀI SẢN Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Tiền Tiền ký quỹ của khách hàng Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác... phi ngân hang: do HBBS là công ty chứng khoán trực thuộc ngân hang Habubank nên các rủi ro về lãi suất, ngoại hối, thanh toán của ngân hang mẹ cũgn có thể là rủi ro của các công ty chứng khoán - Nhân tố thị trường: Rủi ro thị trường phát sinh khi TTCK bị đình trệ hay suy giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế của Việt Nam và của thế giới do ảnh hưởng của việc thay đổi các chính sách kinh tế, ngoại giao giữa... trường trong khối kinh tế, của các cá nhân có chút vốn tiết kiệm được thấy thị trường chứng khoán đang có cơ hội kiếm lời nên đã nhảy vào đầu tư Số lượng các nhà đầu tư có tổ chức giao dịch tại công ty còn ít, mới chỉ có 5 tổ chức Đó là do công ty còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có đủ năng lực để nhiều tổ chức tin cậy đến với công ty Không những thế hoạt động tự doanh của công ty còn nhỏ chưa... thị trường thay đổi; hay sự chuyển hưỡng của dòng vốn đầu tư rút khỏi thị trường chứng khoán và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác Rủi ro thị trường là khách quan, xảy ra ngoài khả năng kiểm soát của công ty 11 Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty chứng khoán Habubank Hiện nay TTCK đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động của thị trường ngày càng được bổ sung và... dựng khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động lien quan đến chứng khoán và TTCK có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của TTCK Việt Nam Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán không chỉ chịu sự điều chỉnh của luật chứng khoán mà còn chịu tác động tổng hợp của nhiều luật khác như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thuế các loại, luật đất đai, luật dân sự, quan hệ hợp đồng kinh tế… - Nhân tố các tổ chức tài... Chi phí quản lý doanh Overhead cost 51347995 20160250 526840715 Do hạn công ty mới đi vào hoạt động nên số liệu đưa ra trong bài báo cáo này có thời gian ngắn Qua số liệu ở hai bảng trên ta thấy đến hết quý II/2006 tổng tài sản của công ty lên đến 610011695857 đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm đa số đó là do công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính Qua kết quả hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối... tổng hợp Công ty chứng khoán Habubank - Nền kinh tế: TTCK nói chung luông phụ thuộc vào nền kinh tế Những biến động của giá cả các hang hoá nguyên liệu, sự lên xuống của tỷ giá, sự vận động của các ngân hang…TTCK Việt Nam vừa vận động theo quy luật chung vừa có những vận động riêng của mình Do vậy các rủi ro tiềm tang là rất lớn Việt Nam vừa chính thức gia nhập WTO vào ngày 07/11/2006, các doanh nghiệp... nâng cao uy tín cho công ty có thể thực hiện một số biện pháp sau: + Nâng vốn của chủ sở hữu, điều đó giúp công ty có khả năng tự chủ về tài chính và mở rộng hoạt động một số lĩnh vực như tư vấn, bảo lãnh…mà 15 Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty chứng khoán Habubank hiện nay công ty chưa thực hiện Thêm vào đó nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư có tổ chức sẽ tin tưởng hơn vào công ty có tiềm lực tài chính... lại cho công ty lợi nhuận lớn, do vậy doanh thu chủ yếu của công ty là thu từ tiền phí giao dịch Công ty chưa đi vào tư vấn bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết, đó cũng là do quy mô công ty còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này Trong quá trình nhập lệnh cho khách hang có tình trạng nhập sai lệnh, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà... tranh là rất lớn Do đó công ty cần thực hiện những biện pháp cần thiết để tồn tại và phát triển trên thị trường đồng thời thực hiện tốt vai trò của mình trong việc ổn định thị trường và thúc đẩy thị trường ngày càng phát triển lành mạnh và hiệu quả hơn 17 Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty chứng khoán Habubank M ỤC L ỤC 18 Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty chứng khoán Habubank XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Habubank, Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Habubank, Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Habubank, KHÁI QUÁT VỀ CTCK HABUBANK, Cơ cấu tổ chức Nhân sự Tổ chức phân công nhân sự, Mối quan hệ giữa các phòng ban Đặc điểm ngành, Đặc điểm nội tại của cơng ty Các nhân tố bên ngồi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay