tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sacombank

20 608 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 18:46

. việc huy động vốn của Sacombank cần áp dụng những giải pháp thích ứng. Xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết đó, với đề tài: Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần , Ngân hàng thương mại. tổ chức của Sacombank 4/20 Chương II Tình hình vốn huy động của Sacombank từ 2008 đến 2010 I Tình hình huy động vốn Việc huy động vốn trong nền kinh tế chiếm vị trí quan trọng, góp phần ổn định. Lục Chương I Tổng quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) I Giới thiệu về Sacombank Tên tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Tên giao dịch quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sacombank, tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sacombank, tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sacombank, Công ty mà Sacombank nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối (>50%), I Tình hình huy động vốn, II Các sản phẩm huy động vốn của Sacombank, i. Tiền gửi tiết kiệm, b. Tiền gửi thanh toán, Hệ thống phân phối rộng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn