Bài 2 Sử dụng phần mềm vẽ bản đồ tư duy Mindjet MindManager 8

187 1,287 11
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 07:00

[...]... được lựa chọn Xuất bản ra các dạng khác Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Mindmanager button _ Mindmanager Option Xuất hiện hộp thoại Mindmanager Option Click Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Thanh công cụ TRUY CẬP NHANH (Quick Access toolbar) Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Tạo ra một bản đồ mới dựa trên bản đồ mặc định mẫu Ctrl+N Hoàn tác hành động cuối... nguyên Thêm mới tài nguyên đánh dấu Chỉnh sửa nhóm tài nguyên đánh dấu tên Tổ chức đánh dấu bản đồ Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Trong Task Info: Khi click vào xuất hiện khung tác vụ Task Info Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Map Markers: Khi click vào xuất hiện khung tác vụ Map Markers Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 THAO TÁC VỚI TOPIC ELEMENTS Đính kèm... các bản đồ như là một tập tin mindjet, để có thể mở mà không cần MindManager Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Mindmanager button _ nhóm lệnh EXPORT Đặt một bản sao của các tài liệu trên internet để những người khác có thể truy cập nó với một trình duy t web Lưu bản đồ như là một tập tin PDF Lưu bản đồ như là một tập tin ảnh tạo ra một file ZIP nén các bản đồ được lựa chọn Xuất bản ra... sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Mindmanager button _ nhóm lệnh PRINT Chọn máy in, số bản in, và các thông số khác trước khi in Gửi các bản đồ trực tiếp đến máy in mặc định mà không làm thay đổi (in nhanh) Xem trước và thay đổi trang trước khi in ấn xác định biên độ, đầu trang và cuối trang, định hướng, và các tùy chọn khác cho trang bản đồ này Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8. .. lệnh nào sẽ xuất hiện biểu tư ng lệnh đó trên quick access toolbar và ngược lại Nếu muốn hiện / ẩn nhiều lệnh nữa thì click vào More Commands Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Thanh công cụ HOME (Home toolbar) Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 THAO TÁC VỚI CLIPBOARD: Cut, Paste, Copy cắt giảm các lựa chọn từ các bản đồ và đặt nó vào clipboard Ctrl+X Bản sao các lựa chọn và... biểu tư ng sẽ xuất hiện trong chủ đề Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Các lệnh trong Hyperlink: Khi click vào xuất hiện hộp thoại Add Hyperlink Chọn Folder Chọn File Chọn URL Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Các lệnh trong Hyperlink: Khi click vào hiển thị danh sách các lệnh Thêm siêu liên kết kiểm tra tập tin và thư mục siêu liên kết sử dụng được xây dựng trong trình duy t... MindManager 8 Mindmanager button _ nhóm lệnh PREPARE (chuẩn bị) xem tài liệu đặc tính, chẳng hạn như tiêu đề, tác giả và từ khóa Tăng độ an toàn của các tài liệu bằng cách thêm mã hóa Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Mindmanager button _ nhóm lệnh SEND e_mail các bản đồ được lựa chọn gửi các bản đồ như là một e_mail để xem xét gửi các bản đồ như là một siêu liên kết gửi các bản đồ như là... thoại dán nội dung có trong clipboard như chủ đề mới dán đặc biệt Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Trong Copy: Khi click vào Các kiểu Copy: Khi click vào : bản sao các lựa chọn và đặt nó vào clipboard hiển thị danh sách các kiểu Copy Bản sao Bản sao như siêu liên kết Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 THAO TÁC VỚI INSERT: Topic, Subtopic, Callout, Relationship, Boundary INSERT... trình duy t cho siêu liên kết Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Các lệnh trong Attachment: Khi click vào hiển thị danh sách các lệnh Thêm đính kèm quản lý các tập tin đính kèm sử dụng được xây dựng trong trình duy t cho tập tin đính kèm Attachment: Khi click vào xuất hiện hộp thoại Add Attachment Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Trong Notes: Khi click vào xuất hiện cửa... cácđối tư ng khác nhau Ctrl+Shift+Space Dán nội dung vào clipboard Ctrl+V Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Trong Paste: Khi click vào Các kiểu Paste: Khi click vào : dán nội dung của clipboard hiển thị danh sách các kiểu dán dán nội dung có trong clipboard không lấy định dạng gốc dán nội dung có trong clipboard lấy định dạng gốc Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Các kiểu . dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Giao diện màn hình MindManager 8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Hướng dẫn sử dụng phần. dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 MINDMANAGER NÚT (Mindmanager Button) Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Các lệnh trong Mindmanager. button Tuỳ chọn MindManager Thoát MindManager Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 8 Tạo ra một bản đồ mới dựa trên bản đồ mặc định mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 Sử dụng phần mềm vẽ bản đồ tư duy Mindjet MindManager 8, Bài 2 Sử dụng phần mềm vẽ bản đồ tư duy Mindjet MindManager 8, Bài 2 Sử dụng phần mềm vẽ bản đồ tư duy Mindjet MindManager 8

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn