lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỉ XV

42 930 3
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 03:00

Nhóm 3 Tư tưởng Việt Nam thế kỉ XV Bối cảnh lịch sử Cuối nhà Trần Nhà Hồ Nhà Minh xâm lược Thời Lê Tình hình kinh tế xã hội cuối TK XIV  Nền kinh tế nhà Trần đang dần suy yếu  Mâu thuẫn xã hội gay gắt. Nhiều các cuộc khởi nghĩa nông dân, nông nô, nô tỳ xảy ra nhiều nơi Hồ Quý Ly đang giữ chức tể tướng tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, văn hóa.  Việc làm này có ý nghĩa cách tân nhưng không giải quyết được vấn đề kinh tế xã hội bấy giờ  Năm 1400, Nhà Hồ thay thế nhà Trần nhưng vẫn tiếp tục khủng hoảng. Thời kì nhà Minh xâm lược  Năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần, nhà Minh huy động một lực lượng lớn kéo vào xâm lược Đại Việt.  Sau sáu tháng, do đường lối chiến lược và chiến thuật sai lầm, cuộc kháng chiến của nhà Hồ đã bị thất bại .Từ đây nước ta bị đặt dưới ách cai trị tàn bạo của nhà Minh. Chính sách cai trị của nhà Minh  Thủ tiêu nền độc lập dân tộc, biến nước ta thành quận huyện nhà Minh  Triệt để bóc lột sức người, vơ vét của cải và khủng bố dã man các cuộc nổi dậy  Đồng hóa thủ tiêu nền văn hóa Đại Việt.Đốt sách hoặc mang về Trung Quốc. Hai mươi năm đô hộ của nhà Minh đã gây nhiều hậu quả tai hại.Cuộc khủng hoảng càng nặng nề hơn. Trong Bình Ngô đại cáo , Nguyễn Trãi có viết; “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nhà Lê thành lập  Khởi nghĩa Lam Sơn,  Tháng Giêng năm Mậu Tuất (7/2/1418), Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hoá.  Đây là một cuộc chiến tranh nhân dân, dùng chiến thuật du kích để tiêu hao sinh lực địch  Ngày 3/1/1428, nghĩa quân hoàn toàn thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lập nên triều đại nhà Lê.Gọi là Hậu Lê. Triều Hậu Lê kéo dài 361 năm (1428 – 1789).Lê Thánh Tông là người đưa vương triều Lê đến giai đoạn thịnh trị nhất. Tình hình mới Tình hình chính trị xã hội Tình hình kinh tế: -Nông nghiệp -Thủ công nghiệp -Thươngnghiệp Tình hình văn hóa tư tưởng Tình hình chính trị xã hội Bộ máy chính quyền: - Bộ máy nhà nước: Vua đứng đầu - Bộ máy quan liêu: 6 bộ - Về quản lí hành chính: 13 đạo Kết cấu xã hội :2 đẳng cấp - Quan liêu: tuyển chọn qua thi cử - Thứ dân: sĩ, nông công thương Kinh tế Nông nghiệp: - Thực hiện: “Chính sách quân điền”  Ruộng tư cũng đã phát triển.  Tư tưởng trọng nông, đã đề ra nhiều biện pháp để khuyến khích và phát triển nông nghiệp quá trình phong kiến hóa làng xã, chuyển từ nền kinh tế điền trang quý tộc sang nền kinh tế tiểu nông Thủ công nghiệp: Vừa dung dưỡng nền sản xuất nhỏ thủ công nghiệp trong các làng xã, vừa đẩy mạnh hoạt động của các quan xưởng thuộc thủ công nghiệp Nhà nước Thương nghiệp: -Quá trình ức thương - Chính sách “Bế quan tỏa cảng” Sự phát triển mới về nội dung tư tưởng , văn hóa -Thời Lê sơ đã từ bỏ chính sách khoan dung Tam giáo đồng nguyên của nhà nước thời Lý- Trần . -Nho giáo đã được đề cao như một hệ tư tưởng chính thống nhà nước, làm bệ đỡ tư tưởng cho chế độ quân chủ quan liêu. -Thời Lê sơ đã hạn chế, kiểm soát những tôn giáo phi chính thống như Phật và Đạo, lấy cớ là "sợ lòng người lay động, phân tán“. -Ảnh hưởng của văn hóa, văn học dân gian dựa trên sự phát triển của văn hóa viết, chữ Hán và Nôm với các tác gia và tác phẩm ảnh hưởng nặng của Nho giáo. [...]... Nguyễn Trãi – Nhà tư tưởng kiệt xuất thế kỉ XV   Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai  Ông để lại nhiều tác phẩm thể hiện tư tưởng của mình.Trong đó có “ Bình Ngô Đại Cáo” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam Ông là nhà tư tưởng kiệt xuất với nhiều tư tưởng tiến bộ Tư tưởng nhân nghĩa     Nhân nghĩa được gắn chặt với tư tưởng vì dân và an dân Tư tưởng nhân nghĩa... thức, suy lí - Chức năng của sử học: Chức năng quan trọng của sử học là tu dưỡng đạo đức Tư tưởng cơ bản của các nhà sử học thời Lê Sơ 1/ Xác định một ý niệm về văn hiến Đại Việt  Thể hiện tư tưởng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần lịch sử lâu đời của đất nước và cũng là để đáp ứng yêu cầu tư tưởng nhận thức lịch sử và tình cảm dân tộc đã trưởng thành thời ấy   Đề cao tư tưởng yêu nước, tinh thần chiến... của các sử gia bấy giờ 4/Những vấn đề cơ bản trong sử học thời Lê     Nguyên nhân, động lực và hình thức vận động của lịch sử là những vấn đề cơ bản trong quan điểm sử học, trong triết học lịch sử Sử học thời Lê cũng không thể không đề cập đến những vấn đề trên Trong phương pháp biên soạn của các nhà sử học thời xưa, lịch sử là hoạt động chủ yếu của các triều vua Ở một vài chỗ, các nhà sử học còn... xấu trong tư tưởng Lê Thánh Tông luôn đấu tranh với nhau, kiềm chế lẫn nhau làm cho tư tưởng của ông biểu hiện ra bên ngoài không thuần nhất Nhìn chung, giai đoạn đầu ông có ưu điểm nhưng giai đoạn sau có nhiều hạn chế Quan điểm lịch sử của các nhà sử học thời Lê ( TK XVXVII) 1/ Giới thiệu chung •Tác phẩm sử học lưu hành chính thức dưới thời phong kiến đến đầu thế kỉ XVII đều do cơ quan quốc sử của triều... yêu nước 2/ Tư tưởng dân bản  Nâng tư tưởng dân bản lên như là một học thuyết để trị nước  Về mặt kinh tế, nội dung dân bản là lo lắng đến đời sống của người lao động, chủ yếu là nông dân  Tư tưởng dân bản của các nhà sử học trước hết không phải là vì dân, mà trước hết là vì quyền lợi lâu dài của giai cấp thống trị và nhà vua  => NX: Sự phát triển của tư tưởng dân bản của các nhà sử học thời Lê... trình tập thể “Đại Việt sử kí toàn thư” •Tác giả bộ “Đại Việt sử kí toàn thư” từ Lê Văn Hưu thế kỉ XIII đến Lê Hy thế kỉ XVII là những bậc đại khoa, giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy triều đình Nho sĩ và quan lại là hai nhân cách của sử gia thời đó 2/Các nhà sử học tiêu biểu:  Phan Phu Tiên từng đỗ thái học sinh dưới triều Trần năm 1396, rồi lại trúng tuyển khoa minh kinh bác học năm 1429   ... lại một số tư tưởng truyền thống, đổi mới một  số cách nhìn, một số nhận thức Biểu hiện: Ông hoài nghi quan niệm “tâm truyền” và “đốn ngộ” có tính chất duy tâm thần bí của phái Thiền Tông Thế giới quan (tiếp)  Ông đưa ra quan niệm biến hóa, một quan niệm ít nhiều thoát khỏi tư tưởng số mệnh truyền kiếp, tư tưởng siêu hình chết cứng, tư tưởng của nhiều người đương thời và vốn có sẵn trong học thuyết... năng” Tin ở mệnh trời cũng là quan niệm chung của xã hội thế kỉ XV Sử thần có bàn đến mệnh trời, nhưng cũng hé mở “đạo vãn hồi tai biến lại là do người” 2/ Tư tưởng triết học  Không bàn đến quan hệ tồn tại và tư duy, cũng rất ít bàn đến nhận thức luận Tuy nhiên các nhà sử học lại nói nhiều đến trời và người  Khái niệm “trời” theo các nhà sử học không phải là chúa, là thánh, cũng không phải là thứ... lượng, thậm chí đối với cả kẻ thù Tư tưởng nhân nghĩa là ý tư ng xây dựng một đất nước thái bình Tầm chiến lược, nhìn xa trông rộng còn được thể hiện ở tư tưởng cầu người hiền tài giúp nước, giúp dân Tư tưởng về độc lập chủ quyền dân tộc  Ý thức về một quốc gia độc lập là rất rõ ràng thông qua các tiêu chí: lãnh thổ, văn hiến, phong hóa (phong tục tập quán), lịch sử dân tộc  Có tinh thần đấu tranh... Lê là một bước tiến so với cuối thời Trần 3/ Tư tưởng nhân nghĩa  Cho rằng nhân nghĩa là một nguyên lí để trị nước  Lòng nhân có quan hệ đến ngôi vua, quan hệ đến vận mệnh của đất nước  Nhân nghĩa có 3 nội dung cụ thể => NX: Tư tưởng dân bản và nhân nghĩa gắn bó với nhau Đây cũng là tư tưởng nổi bật trong quan điểm sử học thời Lê, đặc biệt trong các sử gia thời Lê Đây là bước tiến trong quá trình . Trãi – Nhà tư tưởng kiệt xuất thế kỉ XV  Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai.  Ông là nhà tư tưởng kiệt xuất với nhiều tư tưởng tiến bộ  Ông để lại nhiều tác phẩm thể hiện tư tưởng của. bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tư tưởng nhân nghĩa  Nhân nghĩa được gắn chặt với tư tưởng vì dân và an dân.  Tư tưởng nhân nghĩa còn biểu hiện ở lòng thương. kẻ thù  Tư tưởng nhân nghĩa là ý tư ng xây dựng một đất nước thái bình.  Tầm chiến lược, nhìn xa trông rộng còn được thể hiện ở tư tưởng cầu người hiền tài giúp nước, giúp dân. Tư tưởng về
- Xem thêm -

Xem thêm: lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỉ XV, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỉ XV, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỉ XV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay