quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội chi nhánh quảng nam

90 351 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 22:32

. nghiệp và Quản trị rủi ro tác nghiệp trong các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Quảng Nam. Chương. công tác quản trị của ngân hàng nên quyết định chọn đề tài: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Quảng Nam . 2. Đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Rủi ro tác nghiệp. thiện Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Quảng Nam. 3. Mục đích nghiên cứu: Nhằm giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình rủi ro tác nghiệp và quản
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội chi nhánh quảng nam, quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội chi nhánh quảng nam, quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội chi nhánh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn