Báo cáo thực hành hữu cơ I phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ

22 24,299 22
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 21:18

Báo cáo thực hành hữu cơ I phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Nhận xét của giáo viên ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 1 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC NHÓM CHỨC HỮU CƠ I. Cở sở lý thuyết Định tính các nhóm chức hữu cơ. II. Dụng cụ và hóa chất 1. Dụng cụ: - Ống nghiệm - Beaker - Pipet nhựa - Đèn cồn - Giá đựng ống nghiệm - Kẹp ống nghiệm 2. Hóa chất: - Dung dịch K 2 Cr 2 O 7 10% - Dung dịch H 2 SO 4 10% - Dung dịch NaOH 10% - Dung dịch KMnO 4 1% - Dung dịch NaOH 2N - Dung dịch I 2 trong KI - Ethanol - Isoamylic - Acetone - Thuốc thử Lucas III. Tiến trình thí nghiệm 1. Alcol Phản ứng oxi hóa Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 1ml ethanol rồi lần lượt thêm vào: Ống 1: 1ml dung dịch K 2 Cr 2 O 7 10% và 3 giọt H 2 SO 4 10%, lắc mạnh, ta thấy kết tủa trắng: K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 + C 2 H 5 OH → K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 7H 2 O + 3CH 3 CHO Ống 2: 1 giọt dung dịch KMnO 4 1% và một giọt H 2 SO 4 10%, lắc đều, thì ta lại thấy dung dịch chuyển sang màu vàng nâu cam. 2 KMnO 4 + H 2 SO 4 → Mn 2 O 7 + H 2 O + K 2 SO 4 Mn 2 O 7 → 2MnO 2 + O 3 C 2 H 5 OH → CH 3 CHO (tác dụng với O 3 ) Hay 2KMnO 4 + 2H 2 SO 4 + 3C 2 H 5 OH →3CH 3 COOH + K 2 SO 4 + MnSO 4 +5H 2 O Ống 3: 1 giọt dung dịch KMnO 4 1% và 1 giọt NaOH 10%, lắc đều sẽ thấy kết tủa vàng màu nâu nhạt. 2KMnO 4 + 2NaOH + C 2 H 5 OH → CH 3 COOH + K 2 MnO 4 + Na 2 MnO 4 + 2H 2 O Ống 4: 5 giọt dung dịch KMnO 4 1% đun nóng một lúc có hiện tượng kết tủa nâu. Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 2 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH 3 C 2 H 5 OH + 4 KMnO 4 → 3 CH 3 COOH + 4 MnO 2 + 4 KOH 2. Điều chế Iodoform từ etylic và aceton A. iodoform - thuốc vàng, CHI 3 . Tinh thể màu vàng, mùi khó chịu; dễ bị thăng hoa; tan trong clorofom. Điều chế bằng cách cho dung dịch hipoiođơ (dung dịch iot trong xút (NaOH) hoặc natri cacbonat (Na 2 CO 3 ) tác dụng với etanol hoặc axeton. Phản ứng tạo thành I dùng để định lượng etanol, axeton, các metylxeton, axetanđehit,… vv…. I được dùng làm chất sát trùng. a) Điều chế từ alcol Ống nghiệm 0.5ml etanol; 1,5ml dung dịch I 2 trong KI và 1,5ml NaOH 2N. Lắc và đun nhẹ cho đến khi dung dịch xuất hiện kết tủa vẫn đục (không sôi); làm lạnh với vòi nước, quan sát kết tủa. Cơ chế phản ứng b) Điều chế Iodoform Cho 2ml dung dịch I 2 trong KI và 2ml NaOH 2N với 0.5ml axeton và lắc nhẹ ta thấy xuất hiện kết tủa trắng đục nếu thêm dư thì kết tủa tan tạo thành dung dịch trong. Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 3 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH 3. Nhận biết bậc rượu bằng thuốc thử Lucas Ống 1: 1ml etanol và 1ml thuốc thử Lucas thấy hiện tượng sủi bọt khí và tỏa nhiệt. Ống 2: 1ml iso anylic và 1ml thuốc thử Lucas thấy hiện tượng sủi bọt, dung dịch có hiện tượng tách lớp nhẹ do Isoamylic tác dụng với thuốc thử Lucas bằng cách chuyển vị tạo C + bền, tạo dẫn xuất Clo tương ứng nhưng tốc độ phản ứng xảy ra chậm Ống 3 :1ml cyclohexanol và 1ml thuốc thử Lucas, lúc đầu sẽ xuất hiện sự tách lớp sau đó tan. * Thuốc thử Lucas (dung dịch HCl + ZnCl 2 ) được dùng để phân biệt các rượu bậc một, bậc hai, bậc ba. Các rượu ít hơn 6 nguyên tử C trong phân tử tan trong thuốc thử. - Rượu nào mà tác dụng với thuốc thử Lucas thấy dung dịch đục ngay (do tạo dẫn xuất Clo ít tan) thì đó là rượu bậc 3. - Rượu nào mà tác dụng với thuốc thử Lucas vài phút sau (khoảng 5 phút) mới thấy dung dịch đục (do tạo dẫn xuất Clo ít tan nhưng chậm hơn) thì đó là rượu bậc 2. - Rượu nào mà tác dụng với thuốc thử Lucas mà không tấy dung dịch đục thì đó là rượu bậc một (do tốc độ tạo RCH2Cl chậm hơn, cần đun nóng phản ứng mới xảy ra). Bài 1: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ I. Cơ sở lý thuyết Điều chế acid Benzoic dựa trên phản ứng oxi hóa-khử của KMnO 4 với Toluene. Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 4 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH II. Dụng cụ và hóa chất 1. Dụng cụ: - Bình cầu 250ml - Hệ thống đun hoàn lưu - Beaker 500ml - Beaker 100ml - Đũa thủy tinh - Hệ thống lọc áp suất thấp - Đá bọt - Bếp điện - Pipet nhựa 2. Hóa chất: - KMnO 4 rắn - Toluen - Dung dịch H 2 SO 4 20% - Na 2 CO 3 tinh thể - Dung dịch H 2 O 2 III. Tiến trình thí nghiệm - Cho vào bình cầu 250ml 12g KMnO 4 và 80ml nước, vài viên đá bọt. Đem đun nhẹ và khuấy đều cho tan hết KMnO4 cho tan hết trong 10 phút. - Để nguội và thêm vào bình cầu 5ml toluene, 2g Na 2 CO 3 , gắn bình cầu vào hệ thống đun hoàn lưu, đun nhẹ hổn hợp cho đến khi dung dịch chuyển màu sậm (khoảng 60 phút) phải thường xuyên lắc nhẹ bình cầu. Lúc này trong bình cầu sẽ xảy ra phản ứng: 6C 6 H 5 CH 3 + 2KMnO 4 → C 6 H 5 COOK + 2MnO 2 + KOH + H 2 O - Để nguội sao đó cho hổn hợp vào một becher 500ml. - Thêm vào becher 100ml H 2 SO 4 20%, khuấy thật đều bằng đũa thủy tinh, để C 6 H 5 COOK tác dụng với H 2 SO 4 tạo thành acid benzoic. C 6 H 5 COOK + H 2 SO 4 → 2C 6 H 5 COOH + K 2 SO 4 - Để loại KMnO 4 và H 2 SO 4 dư ta cho từng lượng nhỏ H 2 O 2 vừa thêm vừa khuấy cho đến khi dung dịch mất màu (chuyển sang màu trắng đục) thì ngưng. H 2 O 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → O 2 + K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O - Để nguội becher và làm lạnh dung dịch trong chậu nước đá, acid benzoic sẽ kết tinh, lọc khô sản phẩm dưới áp suất kém. - Cho axit benzoic vừa lọc khô vào becher 100ml chứa một ít nước, đun sôi. Nếu axit benzoic chưa tan hết, thêm nước cho đến khi tinh thể này tan hoàn toàn. - Để nguội từ từ, acid benzoic sẽ kết tinh thành tinh thể hình kim. Lọc khô sản phẩm dưới áp suất kém. IV. Kết quả thí nghiệm Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 5 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Thu được Acid Benzoic kết tinh có khối lượng là 0.783g Theo phương trình phản ứng thì: Khối lượng toluen tham gia phản ứng là = V*D = 5* 0.8669 = 4.3345g ⇒ Số mol của toluen = m/M = 4.3345/92.14 =0.047mol Dựa vào phương trình phản ứng ⇒ Số mol của Acid Benzoic là 0.0157mol ⇒ Khối lượng Acid Benzoic thu được là 1.9gam. Vậy hiệu suất của thí nghiệm là 41% * Acid benzoic là tinh thể hình kim không màu, dùng để bảo quản thực phẩm, keo dính, sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm và chất thơm. Trong y học làm thuốc sát trùng, diệt nấm. BÀI 2 : ĐỒNG PHÂN CIS – TRANS I. Cơ sở lý thuyết Thấy được sự chuyển đổi qua lại giữa hai đồng phân của nhau là axit Maleic và axit Fumaric và sự khác biệt về tính chất vật lí của chúng. II. Dụng cụ và hóa chất 1. Dụng cụ: -Erlen 250ml - Hệ thống lọc áp suất thấp -Hệ thống đun hoàn lưu - Bếp điện -Pipet nhựa 2. Hóa chất: -Anhydric Maleic -Acid HCl đậm III. Tiến trình thí nghiệm Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 6 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH 1. Điều chế acid Maleic - Cho 10g Anhydric Maleic vào Erlen 250ml với 10ml nước và đem đun sôi. Khi Anhydric Maleic tan hết, đem làm lạnh dưới vòi nước, axit Maleic sẽ kết tinh. - Đem lọc dưới áp suất kém để lấy riêng tinh thể axit Maleic - Chú ý: không rửa tinh thể axit Maleic trên phễu vì axit Maleic tan nhiều trong nước. - Phương trình: O OH O OH O O O 2. Điều chế acid Fumaric - Để phần dung dịch qua lọc vào Erlen 250ml, thêm vào đó 10ml HCl đậm đặc. Gắn ống hoàn lưu và đun nhẹ hỗn hợp trong 10 phút. Những tinh thể axit Fumaric sẽ hiện ra trong dung dịch nóng. - Để nguội hỗn hợp rồi đem lọc dưới áp suất kém, sau đó kết tinh lại axit Fumaric trong dung dịch HCl 1M. - Phương trình: O OH O OH O OH O HO HCl Phương trình tổng quát chuyển hóa qua lại giữa acid Maleic và Fumaric O OH O OH O OH O HO O O O HCl IV. Kết quả thí nghiệm - Tinh thể acid Maleic có màu trắng, khối lượng là 4,761g, t s =135 o C, d=1.59g/cm 3 , độ tan: 78g/100ml nước ở 25 O C. - Tinh thể acid Fumaric có khối lượng là 1,972g, độ tan kém hơn nhiều so với acid Maleic: 0.63g/100ml nước ở 25 o C, có t nc = 278 o C. Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 7 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH BÀI 3: PHẢN ỨNG ALKYL HÓA – ĐIỀU CHẾ ETER β – NAPTHYL METHYL (NEROLIN) I. Mục đích Điều chế eter β –Naphthyl methyl (Nerolin) từ β – Naphtol và rượu Methylic. OH + CH 3 OH H 2 SO 4 , t 0 C O II. Dụng cụ và hóa chất 1. Dụng cụ - Erlen 250ml - Đũa thủy tinh - Beaker 50ml - Bếp gia nhiệt - Beaker 500ml - Máy hút chân không 2. Hóa chất - β – Naphtol - Rượu metylic - H 2 SO 4 đặc - NaOH 5% III. Tiến trình thực hành Cho vào erlen 250ml 15gam β – Naphtol và 20ml rượu etylic, lắc kỹ bình cho hòa tan β – Naphtol. Sau đó đổ thêm 3ml H 2 SO 4 đặc vào (hỗn hợp phát nhiệt mạnh). Đun cách thủy trong 2 giờ. Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 8 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Sau khi đun rót dung dịch ấm vào beaker 500ml chứa 45ml dung dịch NaOH 5% đã đun nóng lên 50 0 C. Trong trường hợp này Nerolin lắng xuống dưới dạng dầu đen và được khuấy mạnh để trộn lẫn với dung dịch kiềm cho đến khi hóa rắn hoàn toàn (để ngăn Nenrolin hóa rắn ngay lập tức cần phải đun nóng dung dịch kiềm trong khi rót hỗn hợp phản ứng vào và phải đun cách thủy bình tam giác). Chất kết tủa có màu vàng nâu, được lọc và xử lý lần nữa với NaOH giống lượng ban đầu. Rửa Nerolin với nước cho đến khi thử giấy quỳ không còn phản ứng kiềm. Sấy nhiệt độ không quá 50 0 C. Cơ chế phản ứng Ở phân tử 2- Naphthol hiệu ứng hút electron ở 2 nhân thơm đối với phân tử Oxi và sự hút electron ở oxi làm cho nguyên tử hiđrô rất linh động. O H Phân tử methanol, một phần do hiệu ứng đẩy electron của nhóm CH 3 một phần do Oxi hút electron của hiđro cũng làm cho hiđrô linh động. H 3 C O H Cơ chế phản ứng như sau: O H 2 C O H H O C H 2 O H H O CH 3 + O H H Ngoài ra còn có những sản phẩm phụ như: O O Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 9 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Di naphthyl eter Dimethyl eter Các sản phẩm này sẽ được tinh chế bằng NaOH và rửa lại bằng nước. IV. Kết quả thí nghiệm Kết thúc phản ứng ta thu được β –Naphthyl methyl với khối lượng là 9.9738g Theo lý thuyết ta có: - Số mol của β – Naphtol tham gia phản ứng là m/M = 15/144.17 = 0.104 mol ⇒ Số mol của β –Naphthyl methyl là 0.104mol ⇒ Khối lượng của β –Naphthyl methyl thu được là 16.45g Vậy hiệu suất của phản ứng là 60% BÀI 4: ĐIỀU CHẾ ESTER ACETAT ISOAMYL I. Mục đích Điều chế ester acetate isoamyl (có mùi dầu chuối) bằng phương pháp đun hoàn lưu alcol isoamylic với acid acetic, có H 2 SO 4 đặc làm chất xúc tác: CH 3 COOH + (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 OH H 2 SO 4 , t o CH 3 COOCH 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2 + H 2 O alcol isoamylic ester acetate isoamyl II. Cơ sở lý thuyết Este, một chất có nhóm chức -COO- , đa số là hợp phần chính của hương liệu hoa quả như este focmiate etyl có mùi rượu rum, este acetate isoamil có mùi chuối chín, este butyrate có mùi nho… Este có thể được tổng hợp bằng các phản ứng của acid cacboxylic và rượu với sự hiện diện của acid sulfuric đậm đặc, hidro Clorua, acid p- toluen sulfomic hoặc nhựa trao đổi ion. Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 10 [...]... Aspirin hay còn g i là acid acetyl salisylic là một lo i ester Là chất kết tinh không màu, tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong rượu Vì thế mà rượu được dùng để kết tinh l i aspirin Phản ứng i u chế aspirin chính là phản ứng este hóa giữa acid salicylic và anhydric acetic trong m i trường acid Phân tử của acid salicylic chứa hai nhóm chức trong đó có một nhóm chức là phenol và một nhóm chức là acid... hóa aniline bằng anhydrit axetic Giai đoạn 2: acyl hóa aniline bằng acid axetic Phương trình phản ứng: III Kết quả thí nghiệm Số mol của aniline là : 0,0989mol Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 21 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Số mol của anhydric acetic là : 0,123mol Số mol của acetanilide : 0,0989mol Kh i lượng của acetanilide theo lý thuyết: 13,3515g Kh i lượng acetanilide thực tế... Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Trong i u kiện hiện t i của phòng thí nghiệm, ta thực hiện phản ứng ester hóa v i acid sulfuric đậm đặc III Dụng cụ và hóa chất 1 Dụng cụ - Bình cầu dung tích 100ml - Phễu chiết - Pipet 10ml - Ống nghiệm - Đá bọt 2 Hóa chất - Rượu isoamylic - Na 2SO4 khan - Axit sunfuric - Axit axetic - NaHCO3 IV Tiến hành thí nghiệm 1 i u chế ester acetat isoamyl Cho hỗn hợp. .. cacboxylic Vì vậy nó có thể tạo thành một este v i vai trò của một acol phản ứng acid acetic tạo thành acetyl salisylic Tuy nhiên, aspirin thường được đều chế bằng cách dùng anhyric acetic hoạt động hơn thay vì acid acetic Phương trình phản ứng: Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 17 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH COOH OH COOH OCOCH3 + CH3 C O C O Acid salysilic CH3 + CH3COOH O Anhydric acetic... thấp Tinh thể Sấy Đun khuấy đều (50oC – 60oC) Làm ngu i Làm ngu i Ester + tạp chất Dung dịch Thêm nước Dung dịch + tinh thể Lọc áp suất thấp Tinh thể Ethanol nóng Kiểm nghiệm sản phẩm: Lấy 2 ống nghiệm: Ống 1: cho vào v i tinh thể acid salicylic Ống 2: cho vào v i tinh thể aspirin vừa i u chế Lần lượt cho 1ml rượu etylic và v i giọt FeCl3 10% vào từng ống lắc kỹ Hiện tượng: Báo cáo thực hành hữu cơ I. .. dùng ống nhỏ giọt thêm từ từ cho đến khi tan hoàn toàn), sau đó thêm nước từ từ đến khi xuất hiện kết tủa bền, l i thêm v i giọt etanol đến khi kết tủa tan hết Để ngu i dung dịch từ từ, aspirin sẽ kết tinh thành tinh thể hình kim Lọc khô sản phẩm dư i áp suất kém Cân và tính hiệu suất Dư i đây là sơ đồ tóm tắt quá trình i u chế aspirin: 5g acid salicylic 7,5g anhydric acetic Tinh thể aspirin H2SO4 Lọc... muốn i u chế acetanilide từ aniline Trong trường hợp này có thể sử dụng tác nhân acyl hóa là acetic acid, tuy nhiên phản ứng sẽ thuận nghịch và tốc độ phản ứng chậm hơn nhiều so v i trường hợp acetyl chloride hoặc acetic anhydrire II Hóa chất và dụng cụ 1 Dụng cụ - Beaker 500ml Báo cáo thực hành hữu cơ I - Beaker 250ml Trang 20 GVHD: Mai Thị Thùy Lam - Lọc hút chân không - Cân - Đũa thủy tinh, pipet... tinh, pipet nhựa 2 Hóa chất - Anilin - Anhidric Acetic - Than hoạt tính SVTH: Nhóm 8 – DA09HH - Ống đong 20ml - Bếp i n - Axit HCl đặc - Natri Acetat - Nước cất III.Tiến hành thí nghiệm Cho 250ml nước vào cốc 500ml, thêm vào đó 8.5 ml acid HCl đặc và vừa khuấy vừa thêm tiếp vào đó 9ml Anilin Khi Anilin tan hết, đem dung dịch đun nóng đến 500C r i thêm vào đó 12.5 ml Anhidric Acetic và khuấy đều cho tan... v i acid carboxylic Mà ph i tạo thành mu i v i một kiềm trước khi tham gia phản ứng este hóa Ar –OH + NaOH → Ar–ONa + H2O Cơ chế của phản ứng ester hóa sử dụng xúc tác: II Dụng cụ và hóa chất 1 Dụng cụ -Bình cầu đáy tròn 500 ml -Cân -Lọc hút chân không - Ống sinh hàn - Bếp i n - Tủ sấy 2 Hóa chất -β-Naphtol -Ethanol - Anhidric Acetic - Dung dịch NaOH 10% Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 14 GVHD: Mai... trao đ i ion, các mu i axit kim lo i … Cơ chế phản ứng: H+ CH3 C O O C CH3 C + O C O CH3 H O O CH3 - OH CH3 C +C OH H + + CH3 C O O COOH O CH3 CH3 C OH O III Dụng cụ và hóa chất 1 Dụng cụ - Erlen 100ml - Ống nghiệm - Bếp i n 2 Hóa chất - Acid Salicylic - Acid H2SO4 đậm đặc - Dung dịch FeCl3 10% Báo cáo thực hành hữu cơ I OH O COOH O- COOH + CH3 C + OH2 O O C CH3 O - Beaker 250 ml - Ống nhỏ giọt - Lọc . viên ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 1 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC NHÓM CHỨC HỮU CƠ I. Cở sở lý thuyết Định tính các nhóm chức hữu cơ. II. Dụng. β – NAPHTHYL ACETATE I. Cơ sở lý thuyết Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 13 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH Phản ứng ester hóa là phản ứng giữa acid hữu cơ và ancol có mặt xúc tác. Tủ sấy 2. Hóa chất -β-Naphtol - Anhidric Acetic -Ethanol - Dung dịch NaOH 10% Báo cáo thực hành hữu cơ I Trang 14 GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 8 – DA09HH -Nước đá III. Tiến hành thí nghiệm Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành hữu cơ I phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ, Báo cáo thực hành hữu cơ I phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ, Báo cáo thực hành hữu cơ I phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay