CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của NHPT

15 395 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 16:23

“CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHPT” CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 1. Nhân tố 1 : Mục tiêu và phương thức hoạt động của ngân hàng 1.1. Mục tiêu và phương thức hoạt động của NHPT 1.1.1.Mục tiêu hoạt động của NHPT NHPT Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ phát triển kinh tế 1.1.2. Phương thức hoạt động của NHPT Ngân hàng sử dụng nguồn vốn đặc biệt cho các mục tiêu ưu đãi làm cho tình hình tài chính của NHPT gặp nhiều khó khăn khi các nguồn vốn ưu đãi giảm sút. NHPT phải cho vay các đối tượng ưu đãi, phải chịu đựng rủi ro tín dụng và rủi ro hối đoái lớn. =>Trong trường hợp như vậy nếu đánh giá hiệu quả hoạt động của NHPT không chỉ đơn thuần dựa vào yếu tố lợi nhuận. * Các hoạt động của NHPT ở một số nước, khu vực - huy động và tiếp nhận vốn trong và ngoài nước, khu vực. - Thực hiện chính sách TDĐT: Cho vay đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh TDĐT. - Ngoài ra các hoạt động của NHPT gồm thực hiện chính cho vay, bảo lãnh, nhận ủy thác nguồn vốn của chính phủ nước đó trao,cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng , NHPT của mỗi nước đều hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDĐT phát triển và TDXK 1.2. Đánh giá ảnh hưởng của mục tiêu và phương thức hoạt động đến hiệu quả hoạt động của NHPT - NHPT thực thi hiệu quả chính sách TDĐT, TDXK của mỗi nước sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh XK nước đó, tạo nhiều việc làm cho người dân trong nước. - Qua mục tiêu hoạt động của NHPT ta thấy được vai trò to lớn của NHPT nhờ việc huy động và tài trợ vốn cho các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án trọng điểm của quốc gia, NHPT ngày càng tham gia đắc lực hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế. - NHPT mỗi nước không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính trong nước mà còn liên kết quốc gia đó với thị trường tài chính nước ngoài, hoặc NHPT của 1 khu vực có tác động liên kết tài chính giữa các nước trong khu vực - Hơn nữa NHPT sẽ tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất của nền kinh t ế => Tuy nhiên cũng do phương thức và mục tiêu của NHPT phục vụ dự án, chương trình với hỗ trợ lãi suất, thời hạn…nên các NHPT gặp khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả như Rủi ro tín dụng gia tăng, Rủi ro thanh khoản ở mức cao , tính khả dụng của vốn điều lệ thấp, rủi ro tài chính cũng là vấn đề rất lớn. 1.3. Ví dụ - Ngân hàng phát triển : VDB ( Vietnam development bank ) – Ngân hàng phát triển Việt Nam - Mục tiêu hoạt động : Mục tiêu chính của VDB là phục vụ phát triển kinh tế. Với chiến lược phát triển kinh tế bền vững, ngân hàng phải tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án của ngành, hoặc vùng. 1 Là tổ chức kinh doanh tiền tệ ngân hàng phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc của chế độ tín dụng. - Phương thức hoạt động +VDB có tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 0%; không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi; được CP bảo đảm khả năng thanh toán, miễn nộp thuế và các khoản nộp NSN +VDB có thời hạn hoạt động 99 năm từ ngày quyết định thành lập 19-5-2006 có hiệu lực +Huy động, tiếp nhận vốn của tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện TDĐT phát triển và TDXK của NN theo quy định của Chính phủ +Thực hiện chính sách TDĐT: Cho vay đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh TDĐT. +Thực hiện chính sách TDXK: Cho vay xuất khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. +Nhận ủy thác nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận ủy thác, cấp phát cho vay nhà đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các TCTD trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa VDB với các TCTD khác. +Ủy thác cho các TCTC, tín dụng thực hiện nghiệp vụ tín dụng của VDB +Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế phục vụ các hoạt động của VDB theo quy định của pháp luật. +Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDĐT phát triển và TDXK - Đánh giá ảnh hưởng của mục tiêu và phương thức hoạt động đến hiệu quả hoạt động của VDB Thực tế nếu xem xét về quy mô lợi nhuận của VDB cùng với một số ngân hàng khác. Năm 2009 VDB thu được lợi nhuận tuyệt đối là 1112 tỷ chỉ tương đương với ngân hàng Techcombank với 1144 tỷ. Trong khi đó Techcombank có quy mô vốn điều lệ 5400 tỷ nhỏ hơn gần 2 lần so với con số 10 nghìn tỷ đồng của VDB. Còn khi so sánh tốc độ tăng trưởng của VDB với một số ngân hàng khác có cùng quy mô như Vietcombank với 12000 tỷ, Vietinbank với vốn điều lệ trên 12000 tỷ thì mới thấy rõ được sự khác biệt. Năm 2009 tốc độ tăng trưởng của Vietcombank là 45%, Vietinbank là 24% trong khi đó của VDB xấp xỉ bằng 0%. => Rõ ràng là nếu chỉ nhìn lợi nhuận, ROE hay tốc độ tăng trưởng thì VDB hoạt động không hiệu quả bằng so với ngân hàng quốc doanh khác có cùng quy mô như Vietcombank, Vietinbank, hay các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô vốn nhỏ hơn như Techcombank, ACB. Bảng lợi nhuận trước thuế của VDB và một số ngân hàng 2008 2009 tăng trưởng 2009 ROE 2009 Vốn điều lệ Vietcombank 3324 4823 45% 40% 12000 Vietinbank 2436 3018 24% 25% 12060 ACB 2561 2838 11% 36.8% 7705 Techcombank 1600 2250 41% 41.6% 5400 Eximbank 722 1144 58% 12.7% 8800 VDB 1107 1112 0% 11% 10000 ( nguồn : NHNN Việt Nam ) Biểu đồ : LNTT của VDB và 1 số NHTM 2 ( nguồn : NHNN Việt Nam ) Biểu đồ : Tăng trưởng LNTT của VDB với một số ngân hàng khác năm 2009 Nhưng chúng ta không thể so sánh như vậy vì điểm mấu chốt ở đây chính là mục tiêu và phương thức hoạt động của VDB khác so với các ngân hàng kể trên. • Về mục tiêu hoạt động: Trong khi các ngân hàng khác hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì VDB là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi nhuận. Cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, VDB có mục tiêu đóng góp vào quá trình xoá đói giảm nghèo thông qua các khoản vay cho các công trình xây dựng thuỷ lợi và giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ xuất khẩu. • Xét về phương thức hoạt động : các chủ thể khi vay vốn của Ngân hàng Phát triển sẽ được lãi suất cho vay sẽ rẻ hơn vay của các NHTM khác. Bởi vì ngân hàng cho vay theo lãi suất, theo thông lệ quốc tế là lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng thêm một khoản phí nhất định (khoảng 1%/năm). Điều này cho thấy sự ưu đãi không chỉ được vay rẻ mà thời hạn cho vay dài. Lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển cho biết, điều kiện cho vay của ngân hàng đơn giản hơn so với vay từ các NHTM khác như không phải thế chấp, hoặc nếu có thì tỷ lệ thế chấp ở mức tương đối thấp, bằng 30% giá trị khoản vay. Trong tương lai, ngân hàng có dự định trình Chính phủ giảm mức thế chấp xuống còn 15% giá trị khoản vay. Chính điều này cũng làm tăng mức độ rủi ro và làm giảm lợi nhuận của VDB. 3 Vì mục tiêu và phương thức hoạt động là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHPT nên khi đánh giá hoạt động của NHPT ta có thể thông qua các chỉ tiêu khác như sau: - Trong gần 3 năm (6/2006-3/2009), không kể số thu hồi nợ vay đưa vào cho vay mới, NHPT đã huy động thêm tổng số vốn gần 107.680 tỷ đồng (doanh số), bằng 9,6% vốn đầu tư trong nước toàn xã hội và 7% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội của giai đoạn này; bằng 1,83 lần so với giai đoạn 2003-2005. - Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, NHPT cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao như: quản lý cấp phát, thanh toán các dự án thành phần thuộc Dự án Thủy điện Sơn La, cho vay và đầu tư xây dựng Đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và xây dựng dự án tuyến đảo Tân Vũ – Lạch Huyện. Từ năm 2009, NHPT được giao thêm nhiệm vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM và cho doanh nghiệp vay vốn để thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc. - Cho vay đầu tư Trong giai đoạn 2006-2008, TDĐT (vốn trong nước) của NHPT đã có bước tăng trưởng vượt bậc với mức tăng trưởng dư nợ bình quân 20%/năm . Dư nợ TDĐT vốn trong nước đến 31/03/2009 gấp hơn 1,5 lần so với thời điểm so với thời điểm NHPT bắt đầu đi vào hoạt động (01/07/2006). - Tổng thu nhập của NHPT tăng trung bình 32,5%/năm; cao hơn mức tăng 30%/năm của tổng chi phí trong giai đoạn này nhưng thấp hơn mức tăng thu nhập của giai đoạn 2001-2005 (41,2%/năm). - Tác động ngày càng nhiều hơn tới tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu; góp ph ầ n nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh t ế . Góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn, đặc biệt vốn dài hạn. - Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-H Đ H Tỷ lệ vốn tín dụng của NHPT thực hiện trong 3 năm qua đố với lĩnh vực công nghiệp, xây dựng luôn tăng nhanh với mức tăng bình quân 78%/năm; - Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất của nền kinh t ế Các dự án do NHPT cho vay đầu tư hoàn thành đi vào sản xuất đã góp phần quan trọng tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế; các dự án hạ tầng là tiền đề quan trọng cho các ngành nghề, nền kinh tế phát triển (góp phần xây mới 40.000 km kênh mương, hạ tầng của 817 cụm tuyến dân cư ); góp phần trồng mới, chăm sóc, quản lý bảo vệ 277.294 ha rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả khoảng 46.786 ha Do mục tiêu và phương thức hoạt động riêng không giống với những NHTM khác đã tạo nên những tính đặc thù riêng cho hoạt động của NHPT. Nhân tố này cũng ảnh hưởng cả tốt và xấu đến hiệu quả hoạt động của NHPT, tạo điều kiện tốt cho NHPT thực hiện các mục tiêu của mình, thể hiện ở những hiệu quả kinh tế xã hội mà NHPT tạo ra được, tuy nhiên hoạt động của VDB còn nhiều mặt hạn chế do một số nguyên nhân từ phía phương thức hoạt động của VDB như sau: 1. Mô hình hoạt động chưa thực sự hợp lý - Mô hình của NHPT không rõ ràng là TCTD hay TCTC, khó khăn trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về huy động vốn và đáp ứng các yêu cầu quản lý tín dụng. - Chưa xây dựng được cơ chế bắt buộc tổ chức này phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm, đặc biệt là trong việc huy động vốn, thẩm định và quyết định cho vay, bảo toàn vốn. Đây là một nguyên nhân hết sức quan trọng ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản của tổ chức này. 4 - Quy định về mối quan hệ của NHPT với Chính phủ và các Bộ ngành chưa thật rõ ràng và chặt chẽ: Mặc dù lượng vốn TDĐT của Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong vốn đầu tư toàn xã hội, dư nợ tín dụng chiếm gần 12% tổng dư nợ của hệ thống tài chính-ngân hàng nhưng các hoạt động này chưa được đặt dưới sự quản lý, giám sát thường xuyên của NHNN nhằm đảm bảo sự quản lý của Nhà nước về tiền tệ-tín dụng, kiểm soát lạm phát Phần lớn các quy định về mối quan hệ với các Bộ, ngành chỉ ghi chung chung là “theo quy định của pháp luật” trong khi có nhiều vấn đề pháp luật chưa có quy định nào về vấn đề này, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động TDĐT&TDXK của Nhà nước được triển khai tại NHPT. 2. NHPT chưa được trao quyền chủ động phù hợp Theo quy định hiện hành, NHPT chỉ được cho vay theo lãi suất do Bộ Tài chính công bố vơi sự điều chỉnh tối đa 2 lần/năm, lãi suất huy động trong khung được Bộ Tài chính công bố hàng tháng; quy định này hạn chế tính chủ động, linh hoạt của tổ chức này theo tín hiệu thị trường; việc điều chỉnh lãi suất thường chậm hơn thị trường một khoảng thời gian khá dài. Chính những vấn đề này dẫn đến việc cho vay lãi suất quá thấp khi lãi suất thị trường đã lên cao làm gia tăng áp lực thanh khoản đối với NHPT, tăng cấp bù CLLS từ NSNN; trong khi nguồn lực từ NSNN là hạn chế, từ đó làm gia tăng rủi ro tài chính cho tổ chức này. Thẩm quyền xử lý rủi ro của NHPT cũng chỉ giới hạn ở mức gia hạn nợ; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc khoanh nợ và xóa nợ lãi trên cơ sở đề nghị của NHPT, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xóa nợ gốc trên cơ sở đệ trình của Bộ Tài chính sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NHNN trên cơ sở báo cáo của NHPT. Quy trình này qua nhiều khâu và mất nhiều thời gian thực hiện, do vậy hạn chế tính minh bạch về tài chính và tín dụng, gián tiếp khó khăn cho việc huy động vốn của NHPT để phục vụ các mục tiêu hỗ trợ đầu từ và thúc đẩy xuất khẩu. 3. Mô hình hội đồng quản lý không hợp lý Mặc dù được thiết kế với sự tham gia của Lãnh đạo cao cấp của các Bộ, ngành tổng hợp của quốc gia (Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Tài chính, NHNN) nhưng cơ quan mang tính đại diện liên bộ này không có thẩm quyền quyết định về chính sách tín dụng cho NHPT, hầu hết các quy chế nghiệp vụ chỉ mang tính nội dung chung và nhắc lại các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành. Thẩm quyền của Hội đồng quản lý chưa đủ để giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT mà vấn đề đó không thật sự cần thiết phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng các Bộ (ví dụ: khoanh nợ, xóa nợ lãi hoặc quyết định lãi suất cho vay. Việc khoanh nợ hoặc xóa nợ lãi sẽ làm giảm nguồn thu phí của NHPT nhưng có thể làm tăng cấp bù CLLS; tuy nhiên, vấn đề này sẽ được khắc phục nếu việc thiết kế chính sách tín dụng song hành và đồng bộ với các thẩm quyền này). 2. Nhân tố 2 : Các dự án mà ngân hàng tài trợ 2.1. Dự án mà NHPT tài trợ NHPT tài trợ cho các dự án có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của vùng , ngành hoặc liên quan đến phân phối thu nhập cho các tầng lớp dân cư nghèo, cải thiện môi trường…kết hợp các mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội khác. - Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện TDĐT phát triển và TDXK của Nhà nước theo quy định của Chính phủ. - Thực hiện chính sách TDĐT: Cho vay đầu tư; Hỗ trợ sau đầu tư; Bảo lãnh TDĐT. - Thực hiện chính sách TDXK: Cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu vay); Bảo lãnh TDXK; Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 5 - Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận uỷ thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa NHPT với các tổ chức uỷ thác. 2.2. Mục tiêu của dự án phát triển và mục tiêu của NHPT Hoạt động chính của NHPT là tài trợ cho các dự án phát triển nhằm phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Thông qua cho vay trung hạn và dài hạn, NHPT khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu thu nhập và cơ cấu kinh tế… 2.2.1. Mục tiêu quốc gia Dự án phát triển là những dự án lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia. Dự án phát triển là những dự án lớn cả về quy mô và về vốn đầu tư, công nghệ, cũng như lao động sử dụng. Bảng : Vốn đầu tư phát triển qua các năm Nguồn: (Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2010) Bảng : Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển bình quân trong từng thời kỳ Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK Dự án phát triển nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược cụ thể như - công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo… - Khuyến khích xuất khẩu: các dự án phát triển xuất khẩu mũi nhọn, xây dựng cơ sở chế biến xuất khẩu, xây dựng cảng biển… - Thay thế nhập khẩu: phát triển công nghiệp chế biến, sử dụng tối đa lợi thế của đất nước. 6 - Phát triển nông thôn: xây dựng đê điều, nghiên cứu lai tạo giống mới. - Sản xuất các ngành liên quan đến an ninh xã hội và quốc gia như viễn thông, điện nguyên tử… 2.2.2 Mục tiêu của ngân hàng NHPT về căn bản là một tổ chức tín dụng , hoạt động trên cơ sở lấy thu bù chi và có lãi, dựa trên tính chất này mà ngân hàng được phân biệt với các tổ chức quản lý và hành chính khác. Ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận thông qua tài trợ cho các dự án, có nghĩa là thu từ dự án phải bù đắp chi phí của ngân hàng và có thặng dư thích hợp. Các khoản tài trợ của ngân hàng tuân thủ nguyên tắc cơ bản của chế độ tín dụng ngân hàng: người vay phải hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian. Để thực hiện được nguyên tắc này, ngân hàng phải tìm kiếm các dự án có hiệu quả kinh tế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn của dự án, có biện pháp phòng ngừa rủi ro …qua đó ngân hàng thúc đẩy việc sử dụng vốn cai hiệu quả tài chính của chủ đầu tư. 2.2. Ảnh hưởng của dự án đến hiệu quả hoạt động của NHPT 2.2.1. Mục tiêu của ngân hàng khi tài trợ dự án : Ngay từ định nghĩa, chúng ta đã biết, NHPT là một tổ chức tín dụng mà hoạt động chủ yếu là tài trợ trung và dài hạn cho các dự án phát triển. Vì vậy, mục đích của NHPT khi tài trợ dự án đó là tài trợ có hiệu quả cho các dự án phát triển. Thể hiện :  Thu hồi được vốn và có lãi : NHPT về căn bản là một tổ chức tín dụng , hoạt động trên cơ sở lấy thu bù chi và có lãi, dựa trên tính chất này mà ngân hàng được phân biệt với các tổ chức quản lý và hành chính khác. NHPT tìm kiếm lợi nhuận thông qua tài trợ cho các dự án, có nghĩa là thu từ dự án phải bù đắp chi phí của ngân hàng và có thặng dư thích hợp. Các khoản tài trợ của ngân hàng tuân thủ nguyên tắc cơ bản của chế độ tín dụng ngân hàng, đó là nguyên tắc hoàn trả : người vay phải hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian nhất định. Tất cả các ngân hàng, trong đó có NHPT đều đặt mục tiêu này lên hàng đầu khi tài trợ. Để thực hiện được nguyên tắc này, ngân hàng phải tìm kiếm các dự án có hiệu quả kinh tế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn của dự án, có biện pháp phòng ngừa rủi ro …qua đó ngân hàng thúc đẩy việc sử dụng vốn có hiệu quả của chủ đầu tư. Từ việc thu hồi được vốn và có lãi, NHPT sẽ quay vòng vốn phục vụ được nhiều dự án hơn.  Tập trung các nguồn vốn cho phát triển kinh tế : Nước ta là một nước đang phát triển, vì vậy nhu cầu vốn để tài trợ cho các dự án phát triển là rất lớn. Tuy nhiên nguồn tài trợ trung và dài hạn này lại rất hạn chế. Nguyên nhân là do hệ thống ngân hàng thương mại với nguồn vốn ngắn hạn là chủ yếu nên chỉ tập trung cho vay ngắn hạn, thị trường chứng khoán kém phát triển, chi ngân sách nhà nước cho phát triển lạ bị hạn chế. Vì vậy, nó tạo ra khoảng cách lón giữa cung và cầu trên thị trường tài chính dài hạn. NHPT khi tài trợ dự án thì mục tiêu của nó là cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. NHPT huy động vốn, tập trung vốn từ các nguồn : Huy động tiền gửi trên thị trường, phát hnàh giấy nợ trung và dài hạn, huy động các Quĩ của Nhà nước, huy động các khoản tài trợ từ các tổ chức khác, vay nước ngoài, tài trợ từ NHTW, vốn và quĩ của chính ngân hàng…  Thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội : Bên cạnh mục tiêu hiệu quả tài chính, phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các mục tiêu kinh tế xã hội như thay đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường…nhằm đảm bảo tăng trưởng một cách bền vững. Các dự án phát triển là rất cần thiết nhằm thực hiện những mục tiêu trên. Là một tổ chức tài chính thực hiên chính sách tài trợ ưu tiên có hạn chế của Chính phủ nhằm thực hiện các công cuộc đầu tư đặc biệt, nên mục đích của NHPT khi tài trợ cho các dự án phát triển này là để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. 2.2.2. Tác động của Nhân tố “ Các dự án mà ngân hàng tài trợ” đến hiệu quả hoạt động của NH 7 Vai trò của ngân hàng được đánh giá bởi thành công của những dự án phát triển mà ngân hàng tài trợ. Nếu ngân hàng có dự án lành mạnh, tức là có sự phù hợp giữa mục tiêu quốc gia và mục tiêu của ngân hàng, khi dự án thành công sẽ đem lại lợi nhuận cho ngân hàng :  Tính sinh lời và rủi ro của dự án phát triển : Các dự án phát triển thường chứa đựng quá nhiều mục tiêu chính trị xã hội, lấn át hoặc rất khó xác định các chỉ tiêu sinh lời. Về cơ bản, ngân hàng có trách nhiệm cung cấp các khoản cho vay rủi ro cao. Kết cục phát triển của công cuộc đầu tư là không chắc chắn, ngành công nghiệp hoặc công nghệ có thể hoàn toàn mới, người vay có cư cấu tài chính rủi ro và không có bảo lãnh. Những yếu tố này làm giảm hiệu quả hoạt động của ngân hàng.  Tính đa dạng của dự án phát triển : Nếu ngân hàng tài trợ cho các dự án một cách đa dạng thì có thể đạt được sự kết hợp có hiệu quả giữa doanh lợi và rủi ro. Ngược lại, khi tài trợ ngân hàng bị giới hạn bởi các lĩnh vực riêng biệt như nông nghiệp, công nghiệp chế tạo thì rất khó để đạt được hiệu quả trong hoạt động của mình  Tính phức tạp của dự án : Các dự án mà ngân hàng tài trợ là các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ phức tạp, hay thay đổi so với dự toán, thời gian vận hành dài, liên quan đến nhiều ngành…dẫn đến việc thẩm định dự án, phân tích tài chính và kiểm tra trong quá trình sử dụng vốn vay thường rất khó khăn. Từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.  Khả năng lựa chọn và quyết định tài trợ cho dự án nào Rất nhiều các dự án phát triển do các cơ quan Chính phủ, các ngành đưa đến và ngân hàng phải tài trợ. Khả năng lựa chọn và quyết định của ngân hàng rất nhỏ. Tình trạng này sẽ làm cho bộ máy ngân hàng kém linh hoạt và nhạy bén. 2.3. Ví dụ liên hệ 2.3.1. Dự án 1  Tên dự án : Dự án “Phát triển giáo dục Trung học phổ thông”  Giới thiệu về dự án * Tổng nguồn vốn (quy đổi ra USD): 80 triệu USD * Phạm vi ảnh hưởng :22 tỉnh tham gia Dự án * Thời gian thực hiện: 01/12/2003 – 31/12/2009 * Loại hình tài trợ: vốn vay ADB * Nhà tài trợ: ADB * Vai trò mục tiêu Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông (THPT) được triển khai theo hiệp định tín dụng kí kết giữa chính phủ Việt Nam và ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua việc phát triển và cải thiện giáo dục THPT. Dự án sẽ trang bị sách, tài liệu và thiết bị giáo dục cho các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú và các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề ở khoảng 22 tỉnh khó khăn. Ngoài ra còn có 2000 phòng học sẽ được xây mới và thay thế; từ 66.000-122.000 lượt học sinh sẽ được cung cấp tài liệu, trang thiết bị học tập. Với mục đích là cải tạo chất lượng giáo dục THPT, Dự án được thực hiện gồm 3 thành phần chính: + Hỗ trợ các điều kiện nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục THPT Thành phần này được thực hiện thông qua việc phát triển, thử nghiệm và triển khai chương trình sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn và phương pháp dạy học mới. + Tăng cường tiếp cận, tính công bằng và cơ hội tham gia giáo dục THPT ở nhữngvùnkhókhăn. 8 + Tăng cường quản lý giáo dục THPT. Thành phần này hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý giáo dục thông qua nghiên cứu 6 sáng kiến thử nghiệm về giáo dục THPT và xây dựng hệ thống thông tin quản lí giáo dục (EMIS)  Đánh giá hiệu quả của dự án và tác động đến hiệu quả hoạt động của NHPT Đây là một dự án phát triển phù hợp với mục tiêu quốc gia và đạt được một số thành quả như: 21 trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp ở 21 tỉnh sẽ được Dự án hỗ trợ. Ngoài ra, 22 trường phổ thông dân tộc nội trú (mỗi tỉnh 1 trường) và 64 trường chuẩn quốc gia cũng được cung cấp máy tính, thiết bị cho phòng thí nghiệm, thư viện và thiết bị trợ giảng. Sau thời gian thực hiện dự án được đánh giá là thành công. Qua đó chứng tỏ Ngân hàng phát triển đầu tư hiệu quả. Có khả năng thu hồi vốn. 2.3.2. dự án trồng cây xuất khẩu Giả sử Nhà nước có ý định tài trợ cho người nông dân trồng cây xuất khẩu thông qua NHPT với lãi suất gốc là 1%/năm và yêu cầu NHPT cho vay với lãi suất 1,8%/năm, kỳ hạn 4 năm. Giả sử phần bù rủi ro tín dụng là 2%/năm Các chỉ tiêu đầu kỳ 1 cuối kỳ 4 Tín dụng từ NN cho NH 600.000 -624.362,4 lãi suất 1%/năm Tín dụng từ NH cho nông dân -600.000 631.492.24 lãi suất 1.8%/năm Chi phí cho vay và chi phí khác -30.000 Dòng ngân quỹ của NH 0 -22.870,26 Việc cho vay theo yêu cầu của NN đã làm tình hình tài chính của ngân hàng tồi tệ thêm. Nguyên nhân có thể do chi tiêu khác của ngân hàng chưa tiết kiệm, việc thẩm tra trong cho vay còn chưa tốt, rủi ro tín dụng cao. 3. Nhân tố 3 : Chính sách của Nhà nước 3.1. Các chính sách của NN đối với NHPT Ví dụ như VN: 1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 2. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ- CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009. 5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 6. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh. 9 7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành kèm theo Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 8. QĐ số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư. 9. Công văn số 1096/ NHPT-TDĐT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. 3.2. Ý nghĩa các chính sách của NN đối với NHPT Các ngân hàng phát triển thành công đều dựa trong việc phát triển mối quan hệ giữa chính phủ và ngân hàng. Sao cho đảm bảo là chính phủ có hỗ trợ cho ngân hàng.đồng thời các quyết định cho vay của ngân hàng đều dựa trên tính hiệu quả tài chính của dự án. Các điều kiện tồn tại ngân hàng phát triển cho thấy môi trường kinh tế phù hợp với hoạt động của ngân hàng là sự lãnh đạo và can thiệp của nhà nước vào quá trình phát triển kinh tế. Nhiều nước có luật về NHPT và các quy định riêng cho ngân hàng ngày , trở thành khung pháp lý để điều chỉnh và kiểm soát hoạt động của ngân hàng 3.3. Tác động của các chính sách của NN tới hiệu quả hoạt động của NHPT 3.3.1. Tác động tích cực Nhà nước thường hỗ trợ trực tiếp cho ngân hàng ( cấp cho nguồn vốn ưu đãi,cấp bù lãi suất bảo lãnh cho các khoản đi vay và cho vay … ) Sự hỗ trợ này rất quan trọng , cho phép ngân hàng thực hiện được các mục tiêu kinh tế và xã hội khác . Sự hỗ trợ của nhà nước cho ngân hàng càng lớn, phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của ngân hàng càng rộng và ngược lại Đồng thời, thông qua các hình thức hỗ trợ gián tiếp (như bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất…), NHPT đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, các chủ đầu tư tiếp cận được các nguồn vốn của ngân hàng thương mại, góp phần đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 3.3.2. Tác động tiêu cực Mặt khác hoạt động của ngân hàng là do chính phủ kiểm soát, trong nhiều trường hợp, các cơ quan của chính phủ đã can thiệp trực tiếp vào các quyết đinh cho vay cua ngân hàng, gây tâm lý ỷ lại , không chịu trách nhiệm của cán bộ ngân hàng. Các khoản trợ giúp của chính phủ cho các chương trình tín dụng chỉ định , nếu không có cơ chế và kiểm soát tốt sẽ trở thành đối tượng của tham nhũng và lãng phí. 3.4. Liên hệ thực tế Chính sách của CP Việt Nam đối với VDB Cần khẳng định vị trí pháp lý của NHPT Việt Nam với 100% vốn Nhà nước, vừa là công cụ của Chính phủ, vừa là một ngân hàng trong hệ thống các tổ chức tài chính – tín dụng nước ta. Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách để vừa tăng cường quản lý của Nhà nước, vừa tạo sự chủ động trong hoạt động độc lập để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, xây dựng NHPT xứng đáng là công cụ mạnh của Chính phủ trong việc triển khai những chương trình phát triển kinh tế – xã hội, có ý nghĩa chiến lược do Chính phủ hoạch định, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Bởi vậy, phát huy vai trò của NHPT Việt Nam còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhất là xét trên khía cạnh vừa tôn trọng, vận dụng những quy luật khách quan của cơ chế thị trường, vừa thực hiện tối ưu vai trò hướng dẫn, quản lý, tác động và điều tiết của Nhà nước. 10 [...]... nhẹ trong hoạt động của NHPT, từ đó chất lượng hoạt động các dự án của NH bị ảnh hưởng và dễ dàng dẫn đến hiệu quả của NH bị ảnh hưởng không tốt.Cũng như khi lựa chọn tiêu chí xã hội giảm thất nghiệp bằng cách chọn phương án dùng nhiều lao động thì năng suất hoạt động của NHPT cũng sẽ bị giảm,chất lượng có thể không cao • Các áp lựa xã hội thường có khuynh hướng làm giảm hiệu quả tài chính các dự án... ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của NHPT như + Nhân tố xã hội như yếu tố môi trường, khi được cải thiện chất lượng sẽ là nền tảng tốt cho NHPT có càng nhiều các DAPT có tính khả thi cao hơn + Công nghệ cao sẽ ít cần tới lao động thủ công, hoạt động có năng suất hơn, dự án hoạt động có chất lượng hơn + yếu tố con người, con người luôn luôn là nhân tố quyết định hàng đầu đến sự thành công của. .. phối hoạt động của con người.” 4.2 Tác động của các nhân tố xã hội đến hiệu quả hoạt động của NHPT 4.2.1 Tác động tích cực 12 • Với các điều luật rõ ràng, thủ tuc đơn giản sẽ giúp NHPT hoạt động dễ dàng hơn, có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, đầu tư nhiều hơn vào mục tiêu chính là dự án • NHPT hoạt động vì mục tiêu xã hội, thì sẽ có nhiều cơ hội thu hút đuợc các nguồn vốn nước ngoài ,các. .. phi chính phủ ,các nguồn quỹ có mục đích công cộng,có nhiều ưu đãi hơn so với các ngân hàng khác, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc chi hay trả nợ,dự án tiến hành thuận lợi hơn, giúp tăng hiệu quả của ngân hàng lên • Nhân tố xã hội thuộc ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả và sự thành công của dự án phát triển mà NHPT tài trợ, từ đo ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà NHPT đặt ra... là thấp so với với các nước khác ) thì cũng là điều kiện tốt cho DA hoạt động hiệu quả + Yếu tố về chất lượng các dịch vụ an sinh xã hội, y tế, giáo dục : Các dịch vu y tế tốt, giáo dục tốt, sẽ tạo một môi trường lành mạnh,cung cấp nguồn lao động trí thức, có tay nghê, có kinh nghiệm, lãnh đạo tốt + các vấn đề về môi trường hoạt động, môi trường kinh tế xã hội ví dụ như sự trợ giúp của cơ quan chính... giúp các doanh nghiệp giữ vững thị trường truyền thống, khai thác các thị trường mới và tiềm năng Với doanh số cho vay gần 3 tỷ USD trong 3 năm qua, NHPT đã hỗ trợ các doanh nghiệp thu về kim ngạch xuất khẩu gần 3,5 tỷ USD; số cho vay xuất khẩu ngày càng tăng góp phần thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu cho nền kinh tế  4 Nhân tố 4 : Các nhân tố xã hội 4.1 Các nhân tố xã hội tác động đến hiệu quả hoạt. .. địa phương, sự hỗ trợ của nhân dân các cấp, sự tạo điều kiện thuận lợi cho DAPT được tiến hành và đi vào vận hành hiệu quả … tất cả tạo nên sự thành công cho dự án phát triển mà sự hiệu quả của dự án phát triển cũng đánh giá được hiệu quả hoạt động của NHPT 4.2.2 Tác động tiêu cực • Khi phải lựa chọn giữa mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội ( chọn công nghệ rẻ, thu hút nhiều lao động ) thì vai trò phát... động đến hiệu quả hoạt động của NHPT Bao gồm: • Con người: Là nhân tố quan trọng, cung cấp lao động cho các dự án phát triển, là nhân tố điều hành, chỉ đạo thực hiện dự án • Công nghê: Công nghệ có vai trò quan trọng đối với các dự án phát triển • Môi trường : Sự ổn định xã hội,chính trị nơi các NHPT có các DAPT đang được thực hiện • Thể chế: được hiểu là “những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội,... động đến hiệu quả hoạt động của NHPT 1 Nguồn vốn của VDB hoàn toàn được ngân sách bao cấp - Trong 5 năm qua, VDB huy động thêm được 180 nghìn tỷ đồng, tương đương 9,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chủ yếu thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu VDB do Chính phủ bảo lãnh - Một nguồn vốn khác chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu nguồn của VDB là quản lý vốn ODA và các quỹ quay vòng của Chính... mọi hoạt động trong nền kinh tế xã hội Con người có trình độ chuyên môn, có năng lực nghiệp vụ, có khả năng phát huy sáng tạo là nhân tố tất yếu không thể thiếu trong sự thành công của bất kỳ hoạt động nào DAPT chỉ có thể thành công khi có thể thỏa mãn điều kiện trên Bên cạnh đó, nếu có thể tranh thủ được nguồn nhân lực trẻ, năng động, tay nghề cao nhưng chi phí nhân công trung bình ( chi phí nhân . “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHPT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 1. Nhân tố 1 : Mục tiêu và phương thức hoạt động của ngân. riêng cho hoạt động của NHPT. Nhân tố này cũng ảnh hưởng cả tốt và xấu đến hiệu quả hoạt động của NHPT, tạo điều kiện tốt cho NHPT thực hiện các mục tiêu của mình, thể hiện ở những hiệu quả kinh. 4. Nhân tố 4 : Các nhân tố xã hội 4.1. Các nhân tố xã hội tác động đến hiệu quả hoạt động của NHPT Bao gồm: • Con người: Là nhân tố quan trọng, cung cấp lao động cho các dự án phát triển, là nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của NHPT, CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của NHPT, CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của NHPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay