Đề thi vào 10 chuyên Toán có đáp án

3 512 15
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 16:00

wWw.VipLam.Net SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… MÔN THI:TOÁN (hệ số 1) Thời gian: 150 phút( không tính thời gian giao đề) ĐÈ CHÍNH TH ỨC Bài 1.(2 điểm).Cho biểu thức P= 1x 1 1x x3 − + − − , với x ≥ 0 và x ≠ 1 a) Rút gọn P. b) Tìm x để P = 4 Bài 1.(2 điểm). a) Giải phương trình x 4 – 4x 2 – 21 = 0 b) Giải hệ phương trình      =− =+ 1yx 5yx2 Bài 3.(2 điểm) Có một mảnh vườn hình chữ nhật. Biết rằng, nếu tăng chiều rộng của vườn thêm 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích của vườn không thay đổi. Người ta cũng nhận thấy, nếu tăng mỗi cạnh mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu thêm 2m thì diện tích của vườn tăng gấp đôi. Hãy xác định các kích thước ban đầu của mảnh vườn hình chữ nhật đó. Bài 4.(3,5 điểm) Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối Ct của tia CB lấy điểm M. Gọi N là giao điểm của AM và CD. Tia BN cắt tia AD tại P. a) Chứng minh rằng hai tam giác CNM và DNA đồng dạng. b) Chứng minh đẳng thức CM.DP = AB 2 c) Gọi I là giao điểm của CP và DM.Tìm tập hợp các điểm I khi M di động trên tia Ct. Bài 5.(0,5 điểm) Cho x, y. z là ba số thực thuộc đoạn [1;2] và có tổng không vượt quá 5. Chứng minh rằng x 2 + y 2 + z 2 ≤ 9 ……HẾT… Họ và tên thí sinh Phòng thi số Số báo danh wWw.VipLam.Net SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN (hệ số 1) Bản hướng dẫn có 02 trang I.Hướng dẫn chung Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn qui định. Điểm toàn bài là tông số điểm các bài toán và không làm tròn số II.Đáp án và thang điểm BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 (2,00 điểm) a) (1,00 điểm) 0,50  0,50  P= 0,50 b) (1,00 điểm)  P = 4 = 4 0,50  x -1 = 1 0,25  Kết luận 0,25 Bài 2 (2,00 điểm) a) (1,00 điểm)  Đặt t = x 2 0, ta có phương trình t 2 – 4t – 21 = 0 0,25  t 1 = -3( loại) ; t 2 = 7(nhận) 0,50  Kết luận 0,25 b) (1,00 điểm) 0,25  Khi y 0 thì (1) y = 1  Khi y < 0 thì (1) y = 3 ( loại) 0,25  y = 1, (2) x = 4 0,25  Thử lại và kết luận 0,25 Bài 3 (2,00 điểm)  Gọi x và y lần lượt là chiều rộng và chiều dài (tính theo mét) của mảnh vườn. Điều kiện x > 0, y > 0. 0,25  xy = (x + 2)(y + 2) ….y = x + 2 0,50  2xy = (x + 2)(y + 2) xy – 2x – 2y – 4 = 0 0,25  x 2 – 2x – 8 = 0  x = –2 ( loại) ; x = 4 0,50  y = 6 0,25  Kết luận 0,25 Bài 4 (3,50 điểm) wWw.VipLam.Net 0,25 a) (1,00 điểm)  CNM và DNA có NCM = NDA = 90 0 và MNC = AND(đđ) 0,50  Kết luận 0,50 b) (1,00 điểm)  CNM và DNA đồng dạng 0,25  Tương tự CNB và DNP đồng dạng 0,25  (*) CM.DP = DA.CB 0,25  Kết luận 0,25 b) (1,25 điểm) 0,25  Vẽ hình bình hành DMCK ta có: DK = CM CD 2 = AB 2 = CM.DP = DK.DP 0,25  CKP vuông tại C CPDM  I chạy trên đường tròn đường kính AB. 0,25 Giới hạn:  Khi M chạy trên tia Ct thì điểm I nằm ngoài hình vuông ABCD M chạy trên nửa đường tròn (C) với đường kính CD và nằm ngoài hình vuông ABCD 0,25 Đảo: Lấy I’ tùy ý trên nửa đường tròn (C). Tia DI’ cắt tia Ct tại M’, AM’ cắt CD tại N’, tia BN’ cắt tia AD tại P’. Lấy điểm K’ trên tia DA sao cho DM’CK’là hình bình hành.  Tương tự chứng minh trên ta cũng có CD 2 = DK’.DP’  CP’CK’ CP’DM’ C, I’, P’ thẳng hàng 0,25  Kết luận 0,25 01x2x1 ≥−⇒≤≤ 0)2x)(1x(02x ≤−−⇒≤− ⇒ 2x3x 2 −≤ Bài 5 (0,50 điểm)  và 0,25  Tương tự và x 2 + y 2 + z 2 3( x + y +z) – 6 3. 5 – 6 = 9 0,25 . KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… MÔN THI: TOÁN (hệ số 1) Thời gian: 150 phút( không tính thời gian giao đề) ĐÈ. ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN (hệ số 1) Bản hướng dẫn có 02 trang I.Hướng dẫn chung Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng. phần như hướng dẫn qui định. Điểm toàn bài là tông số điểm các bài toán và không làm tròn số II .Đáp án và thang điểm BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 (2,00 điểm) a) (1,00 điểm) 0,50  0,50  P= 0,50 b) (1,00
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vào 10 chuyên Toán có đáp án, Đề thi vào 10 chuyên Toán có đáp án, Đề thi vào 10 chuyên Toán có đáp án

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay