giáo án địa lý 8 bài 22 việt nam đất nước con người

5 11,734 28
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 00:21

Giáo án Địa lý 8 BÀI 22 : VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI A. MỤC TIÊU Học sinh cần: - Thấy được vị thế của nước ta trong khu vực ĐNA và toàn thế giới. Nắm được một cách khái quát hoàn cảnh kinh tế - chính trị hiện nay của Việt Nam. - Biết được nội dung, phương pháp chung học tập địa lý Việt Nam. - Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học B. CHUẨN BỊ: - Bản đồ các nước trên thế giới. - Bản đồ khu vực ĐNA. - Tranh ảnh về một số hoạt động kinh tế trọng điểm của Việt Nam. - Bảng phụ. C. TIẾN TRÌNH : I. Tổ chức: 8A : 8B : II. Kiểm tra. (?) Lựa chọn trong SGK ĐL8 hai ảnh về hoạt động nông nghiệp, hai ảnh về công nghiệp hoặc về cảnh thành phố của châu Á, cho biết ảnh thể hiện cảnh quan gì? Các hoạt động này có thể diễn ra ở khu vực nào trên thế giới? (?) Thu thập tranh ảnh, thông tin về hoạt động sản xuất diễn ra trên TG. Quan sát các ảnh và NX cảnh quan tự nhiên của nơi đang có hoạt động đó. III. Hoạt động D-H: (1) Giới thiệu Giáo án Địa lý 8 (2) Phát triển bài : Hoạt động của GV - HS Nội dung bài dạy * HĐ1: GV treo BĐ TG giới thiệu. (?) Dựa vào H17.1 + bản đồ thế giới x/đ vị trí Việt Nam? (?) Việt Nam gắn với châu lục, đại dương nào? (?) Việt Nam có biên giới chung trên bộ, trên biển với những quốc gia nào? (?) HS dựa vào các bài 14,15,16,17 kết hợp vốn hiểu biết hãy chứng minh nhận định: Việt Nam là bộ phận trung tâm tiêu biểu cho khu vực ĐNA về tự nhiên, văn hóa, lịch sử. ? (?) Việt Nam gia nhập ASEAN thời gian nào? Ý nghĩa? *HĐ2: * Chiến tranh xâm lược và chế độ thực 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. - Việt Nam gắn liền với lục địa Á-Âu, nằm trong khu vực ĐNA. - Biển Đông là một bộ phận của Thái Bình Dương. -> Việt Nam là 1 quốc gia có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. - Việt Nam là bộ phận trung tâm, tiêu biểu cho khu vực ĐNA về tự nhêin, văn hóa, lịch sử. - Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 25/7/1995. -> VN đang hợp tác tích cực, toàn diện với ASEN và mở rộng quan hệ hợp tác Giáo án Địa lý 8 dân kéo dài đã tàn phá đất nước, huỷ hoại môi trường sống, để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, cộng với truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, đất nước Việt Nam đang từng ngày tay da đổi thịt. (?)Dựa vào B22.1 + kết hợp nội dung SGK, vốn hiểu biết, cho biết những khó khăn trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước. ? (?) Đường lối chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế. ? (?) Từ 1990 - 2000 cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch như thế nào? (?) Một số thành tựu nổi bật của nền kinh tế - xã hội trong thời gian qua.? (?) Quê hương em có những biến đổi mới, tiến bộ như thế nào? (?)Mục tiêu chiến lược 10 năm của nước ta (2001 - 2010) là gì? *HĐ3: * HS chúng ta là một nguồn lực quan với tất cả các nước trên TG. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển. - Khó khăn: chiến tranh tàn phá, nề nếp sản xuất cũ kém hiệu quả. - Đường lối: xây dựng nền kinh tế - xã hội theo con đường kinh tế thị trường định hướng XHCN. - Kinh tế xã hội có nhiều thành tựu nổi Giáo án Địa lý 8 trọng nhất quyết định sự phát triển của đất nước. Để xây dựng được đất nước không có lý gì chúng ta không am hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Vậy rõ ràng chúng ta phải tìm hiểu nghiên cứu Địa lý Việt Nam. Vậy học Địa lý Việt Nam như thế nào? - HS nghiên cứu mục 3 SGK + kết hợp kinh nghiệm học ĐL những năm qua, cho biết: (?) ĐL Việt Nam nghiên cứu những vấn đề gì? (?) Để học tốt môn ĐL Việt Nam, chúng ta cần có phương pháp gì? * Yêu cầu Hs đọc mục tiểu kết SGK bật. Cơ cấu kinh tế cân đối - đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. - Mục tiêu: năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa. 3. Học địa lý Việt Nam như thế nào? - Đọc, hiểu và làm tốt các bài tập trong SGK. - Sưu tầm các tư liệu, khảo sát thực tế Giáo án Địa lý 8 IV. Củng cố : GV treo bảng phụ. 1. Ý nào thể hiện đúng nhất nhận định: “Việt Nam là bộ phận trung tâm, tiêu biểu cho khu vực ĐNA về mặt tự nhiên, lịch sử văn hóa”? A. Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. B. Có nền văn minh lúa nước, có sự đa dạng về văn hóa. C. Việt Nam là lá cờ đầu chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc trong khu vực. D. Tất cả các ý trên. 2. Trình bày những thành tựu trong công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội của nước ta ? V. Hướng dẫn về nhà : - Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài. - Chuẩn bị bài 23. . được đất nước không có lý gì chúng ta không am hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Vậy rõ ràng chúng ta phải tìm hiểu nghiên cứu Địa lý Việt Nam. Vậy học Địa lý Việt Nam như thế nào? - HS. Giáo án Địa lý 8 BÀI 22 : VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI A. MỤC TIÊU Học sinh cần: - Thấy được vị thế của nước ta trong khu vực ĐNA và toàn thế giới thiệu Giáo án Địa lý 8 (2) Phát triển bài : Hoạt động của GV - HS Nội dung bài dạy * HĐ1: GV treo BĐ TG giới thiệu. (?) Dựa vào H17.1 + bản đồ thế giới x/đ vị trí Việt Nam? (?) Việt Nam gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lý 8 bài 22 việt nam đất nước con người, giáo án địa lý 8 bài 22 việt nam đất nước con người, giáo án địa lý 8 bài 22 việt nam đất nước con người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay