VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

22 1,535 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 00:00

. thuậtSB9J'-QT'PU'+ET'-Q U8'-Q-QU!'PP@ => Đề cao giá trị của con ng ời: Con ng ời là thứ của cải quí giá nhất . 0!VW84$SXJM - Phê phán những tr ờng hợp coi của hơn ng ời. -. ời. - Nói về t t ởng đạo lí, triết lí sống của nhân dân: đặt con ng ời lên trên mọi thứ của c - Quan niệm về việc sinh đẻ tr ớc đây: muốn đẻ nhiều con. II. Đọc tìm hiểu văn bản - Hãy. hoen ối. - Giáo dục lòng tự trọng của con ng ời Y*Z"VOP-Q J@[J%-P-Q ! Y ,]-QJ@"X $4G!5J YKVO$9%% "$J('-QP8 Đói cho sạch, rách cho thơm Cái răng, cái tóc là góc con ng ời Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI, VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI, VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn