Tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thí nghiệm khoa cơ khí động lực

14 262 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 22:49

MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI CẢM ƠN ……………………………………………PHẦN 1: MỞ ĐẦUPHẦN 2: NỘI DUNGCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI1.1. PHÂN TÍCH CÁC BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN MỘT CHIỀU DÙNG MẠCH CHỈNH LƯU1.1.1. Giới thiệu chung về mạch chỉnh lưu1.1.2. Các thông số cơ bản của mạch chỉnh lưu1.1.3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển1.1.4. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển1.1.5. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển1.1.6. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển 1.2. PHÂN TÍCH CÁC BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN MỘT CHIỀU DÙNG MẠCH BĂM XUNG ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU NỐI TIẾP1.2.1. Nguyên lý chung vá đặc điểm bộ biến đổi điện áp một chiều1.2.2. Phân loại và sơ đồ cấu trúc bộ biến đổi điện áp DC1.2.3. Mạch xung áo đơn nối tiếp dùng thyritstor1.3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ1.3.1. Aptomat1.3.2. Cầu chì1.3.3. Nút ấn1.3.4. Contactor1.4. MÁY BIẾN ÁP CẢM ỨNG MỘT PHA1.4.1. Giới thiệu chung1.4.2. Định nghĩa1.4.3. Phân loại máy biến áp1.4.4. Các đại lượng đinh mức1.4.5. Công dụng của máy biến áp 1.4.6. Cấu tạo máy biến áp1.4.7. Nguyên lý làm việc của máy biến áp1.4.8. Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp1.5. MẠCH LỌCCHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU2.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU2.1.1. Khảo sát phòng thí nghiệm2.1.2. Khảo sát hệ thống nguồn điện trên ô tô2.2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỦ ĐIỆN CUNG CẤP NGUỒN MỘT CHIỀU2.3. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN THIẾT BỊ2.3.1. Tính chọn nguồn 5V2.3.2. Tính chọn bộ nguồn 12VDC2.3.3. Tính chọn MCCB2.3.4. Tính chọn CONTACTOR và nút nhấn2.3.5. Tính chọn cầu nối2.3.6. Tính chọn dây cấp nguồn DC 12V – 30A theo điều kiện phát nóng2.3.7. Chọn cầu chì 2A2.4. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ2.5. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRÊN MẶT TỦ2.6. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THIỆN2.6.1. Hình ảnh trong tủ2.6.2. Hình ảnh bên ngoài tủCHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẤP ĐIỆN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN Ô TÔ3.1. PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN3.2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT3.3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGPHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CẢM ƠN …………………………………………… PHẦN 1: MỞ ĐẦU PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1. PHÂN TÍCH CÁC BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN MỘT CHIỀU DÙNG MẠCH CHỈNH LƯU 1.1.1. Giới thiệu chung về mạch chỉnh lưu 1.1.2. Các thông số cơ bản của mạch chỉnh lưu 1.1.3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển 1.1.4. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển 1.1.5. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển 1.1.6. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển 1.2. PHÂN TÍCH CÁC BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN MỘT CHIỀU DÙNG MẠCH BĂM XUNG ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU NỐI TIẾP 1.2.1. Nguyên lý chung vá đặc điểm bộ biến đổi điện áp một chiều 1.2.2. Phân loại và sơ đồ cấu trúc bộ biến đổi điện áp DC 1.2.3. Mạch xung áo đơn nối tiếp dùng thyritstor 1.3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ 1.3.1. Aptomat 1.3.2. Cầu chì 1.3.3. Nút ấn 1.3.4. Contactor 1 1.4. MÁY BIẾN ÁP CẢM ỨNG MỘT PHA 1.4.1. Giới thiệu chung 1.4.2. Định nghĩa 1.4.3. Phân loại máy biến áp 1.4.4. Các đại lượng đinh mức 1.4.5. Công dụng của máy biến áp 1.4.6. Cấu tạo máy biến áp 1.4.7. Nguyên lý làm việc của máy biến áp 1.4.8. Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp 1.5. MẠCH LỌC CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 2.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 2.1.1. Khảo sát phòng thí nghiệm 2.1.2. Khảo sát hệ thống nguồn điện trên ô tô 2.2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỦ ĐIỆN CUNG CẤP NGUỒN MỘT CHIỀU 2.3. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN THIẾT BỊ 2.3.1. Tính chọn nguồn 5V 2.3.2. Tính chọn bộ nguồn 12VDC 2.3.3. Tính chọn MCCB 2.3.4. Tính chọn CONTACTOR và nút nhấn 2.3.5. Tính chọn cầu nối 2.3.6. Tính chọn dây cấp nguồn DC 12V – 30A theo điều kiện phát nóng 2.3.7. Chọn cầu chì 2A 2.4. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ 2 2.5. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRÊN MẶT TỦ 2.6. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THIỆN 2.6.1. Hình ảnh trong tủ 2.6.2. Hình ảnh bên ngoài tủ CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẤP ĐIỆN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN Ô TÔ 3.1. PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN 3.2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 3.3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI - KẾT LUẬN - TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 4 DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ 5 TT Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ phân loại mạch chỉnh lưu Hình 1.2 Sơ đồ cấu trúc mạch chỉnh lưu Hình 1.3 Sơ đồ chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ Hình 1.4 Dạng sóng dòng điện, điện áp mạch chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ Hình 1.5 Chỉnh lưu 1 pha nửa chu kỳ không điều khiển tải R+E Hình 1.6 Sơ đồ nguyên lý và dạng sóng mạch ckỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển Hình 1.7 Sơ đồ mạch chỉnh lưu 1 pha 2 nửa chu kỳ không điều khiển với tải R Hình 1.8 Dạng sóng dòng điện, điện áp trong mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển tải Hình 1.9 Sơ đồ mạch chỉnh lưu 1 pha 2 nửa chu kỳ không điều khiển với tải R+E Hình 1.10 Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển R+L Hình 1.11 Giản đồ dòng, áp trong mạch chỉnh lưu tia ba pha tải R+L Hình 1.12 Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển R+L Hình 1.13 Giản đồ dòng, áp trong mạch chỉnh lưu tia ba pha tải R Hình 1.14 Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển R+L Hình 1.15 Đồ thị điện áp tải mạch chỉnh lưu hình tia ba phavới tải R +E khi .2 .2 2 U E ≤ Hình 1.16 Đồ thị điện áp tải mạch chỉnh lưu hình tia ba phavới tải R +E khi .2 .2 2 U E > 6 Hình 1.17 Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển R+L+E Hình 1.18 Giản đồ dòng, áp trong mạch chỉnh lưu hình tia ba pha tải R+L+E Hình 1.19 Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển tải R Hình 1.20 Dạng sóng mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển tải R Hình 1.21 Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển tải E+R Hình 1.22 Dạng sóng mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển tải R+E Hình 1.23 Sơ đồ nguyên lý chung mạch băm xung điện áp một chiều và dạng điện áp dòng điện trên tải Hình 1.24 Sơ đồ cấu trúc chung mạch bộ biến đổi điện áp DC Hình 1.25 Sơ đồ nguyên lý mạch xung áp đơn nối tiếp dùng thyristor Hình 1.26 Dạng sóng dòng điện điện áp với tải R+L+E trong mạch xung áp đơn Hình 1.27 Hệ thống tiếp điểm của áptômát Hình 1.28 Các cơ cấu truyền động Aptomat Hình 1.29 Nguyên lý hoạt động aptomat Hình 1.30 Cầu chì Hình 1.31 Hình ảnh một số loại nút nhấn Hình 1.32 Mô tả hệ thống mạch vòng dẫn điện của côngtắctơ điện một chiều và xoay chiều Hình 1.33 Sơ đồ cấu tạo côngtắctơ điện một chiều loại KB600 Hình 1.34 Sơ đồ cấu tạo côngtắctơ điện xoay chiều 7 Hình 1.35 Vị trí gông và trụ lõi thép MBA Hình 1.36 Hình vẽ minh hoạ dây quấn MBA Hình 1.37 Kích thước lõi thép MBA Hình 1.38 Mặt cắt ngang dây quấn MBA 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng trang Bảng 2.1 Chọn nút nhấn START và STOP Bảng 2.2 Chọn CONTACTOR Bảng 2.3 Chọn cầu chì 2A KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT - MBA: Máy biến áp - ĐLSS: Đo lường so sánh - KĐ: Khuếch đại - CH: Chấp hành - MCCB: Áptomat 9 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay điện ôtô là một lĩnh vực rất quan trọng trong chuyên ngành đào tạo thiết kế, sửa chữa và sản suất ôtô. Do vậy môn học có liên quan đến điện ô tô cũng được các trường đại học cao đẳng và dạy nghề ngày càng được chú trọng. Trong đó một vấn đề mà chúng ta cũng cần quan tâm đó là các thiết bị dùng để đào tạo thực hành hay thí nghiệm hiên nay nay được sử dụng trong các trường còn hạn chế nhiều về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt vấn đề về giá thành các thiết bị thực tập và thí nghiệm điện ô tô hiên nay là rất cao do tính đặc thù về công suất và công nghệ. Để góp phần cải thiện các vấn đề trên nhóm đồ án đã nhận đề tài “ tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thie snghiệm khoa cơ khí động lực trường ĐHSPKT Hưng Yên” . Với mục đích chế tạo ra một hệ thống nguồn một chiều đáp ứng được một phần nào đó trong lĩnh vực thực hành thí nghiệm môn điện ô tô. 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đồ án Trên cơ sở định hướng của giáo viên hướng dẫn nhóm chúng em tập chung nghiên cứu chế tạo bộ nguồn một chiều với nhiều cấp điện áp khác nhau: 5V- 2A; 5V- 48A; 12V- 21A; 12V- 30A thiết bị được đóng ngắt bằng tay và tự động bảo vệ khi xảy ra sự cố ngắn mạch hay quá tải. 3. Tóm tắt nội dung đồ án Nội dung đồ án gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: Tổng quan đề tài CHƯƠNG 2: Khảo sát, tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống điện một chiều CHƯƠNG 3: Xây dựng phương án cấp điện một chiều cho phòng thí nghiệm 4. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành nội dung đồ án nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương phap sau: - Khảo sát, đánh giá thiết bị hiện có - Tìm và phân tích tài liệu - Sử dụng phương pháp thực nghiệm - Trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với các thầy cô và chuyên gia khoa cơ khí động lực. 10 [...]... TNG QUAN TI 1.1 Phõn tớch cỏc b bin i ngun mt chiu dựng mch chnh lu [3] 1.1.1 Gii thiu chung v mch chnh lu a> Khỏi nim: Mch chnh lu l thit b dựng bin i ngun in xoay chiu thnh ngun in mt chiu cung cp cho ph ti in mt chiu b> Phõn loi mch chnh lu: -Tựy theo s pha ca ngun in xoay chiu phớa u vo mch chnh lu m cú th chia ra thnh mch chnh lu 1 pha, 3 pha hay m pha: -Nu dũng in xoay chiu chy gia dõy pha v . Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp 1.5. MẠCH LỌC CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 2.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 2.1.1. Khảo sát phòng thí nghiệm 2.1.2 tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thie snghiệm khoa cơ khí động lực trường ĐHSPKT Hưng Yên” . Với mục đích chế tạo ra một hệ thống nguồn một chiều đáp ứng được một phần nào đó trong. 1: Tổng quan đề tài CHƯƠNG 2: Khảo sát, tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống điện một chiều CHƯƠNG 3: Xây dựng phương án cấp điện một chiều cho phòng thí nghiệm 4. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thí nghiệm khoa cơ khí động lực, Tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thí nghiệm khoa cơ khí động lực, Tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thí nghiệm khoa cơ khí động lực

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay