Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

32 776 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 17:45

. Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Bởi: Nguyễn Bốn TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Bếp năng lượng mặt trời Cấu tạo bếp NLMT Hình 4.1 hiệu quả nhất về mặt hấp thụ nhiệt và về mặt kinh tế. Các thông số bộ thu và cơ sở tính toán Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời 15/32 Khảo sát một bộ thu năng lượng mặt trời (module). panel 1m2 có W > WS Bảng 4.1. Các số liệu tính toán cho panel 1m2 Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời 10/32 Thông số tính toán Công thức tính Giá trị Đơn vị Hệ số tỏa nhiệt ra không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn