Tờ trình xin kinh phi hoạt động 20-1

2 17,050 69
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 16:00

TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Điểm Rạch Tràm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1 / TT Rạch Tràm , ngày 22 tháng 10 năm 2011 TỜ TRÌNH Kính gửi : Ban giám hiệu , Hội đồng trường cùng BCH Đoàn trường trường PTCS Bãi Thơm. Hòa chung trong những hoạt động sôi nổi , khẩn trương, tích cực chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam của trường PTCS Bãi Thơm , điểm trường Rạch Tràm cũng sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với mục đích xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh; rèn các kĩ năng sống; tạo sự hòa đồng, gắn kết giữa các em học sinh với nhau cũng như giữa giáo viên và học sinh… Với mục đich trên cùng với việc động viên khuyến khích các em tham gia phong trào sôi nổi, thiết thực nên, chúng tôi ( giáo viên điểm Rạch Tràm) kính trình lên Ban giám hiệu , Hội đồng trường cùng BCH Đoàn trường trường PTCS Bãi Thơm tờ trình để xin kinh phí tổ chức trò chơi, trao giải thưởng cho các em học sinh với số tiền : 450.000 đ. . Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu , Hội đồng trường cùng BCH Đoàn trường trường. Thay mặt giáo viên, học sinh điểm Rạch Tràm, xin chân thành cảm ơn !!! Người viết : Nơi nhận: - BGH - BCH Đoàn - Lưu văn phòng điểm. Tống Hoàng Linh DANH SÁCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ KINH PHÍ DỰ TRÙ CỦA ĐIỂM RẠCH TRÀM : 1. Văn hóa,Văn nghệ : – Mỗi lớp 1-2 tiết mục tham gia lễ : “Tri ân người khai sáng” tổ chức vào ngày 20/11. - Tổ chức chấm báo tường tại điểm . - Tổ chức cuộc thi : “Âm vang Rạch Tràm” : ( phô tô tài liệu cho hs :30.000 đ ) 2. Hoạt động thể dục, thể thao : A . Đá bóng nam : thi đấu vòng tròn tính điểm vào buổi chiều các ngày từ 31/11 - 5/11. - Giải nhất : 80.000 đ - Giải nhì : 60.000 đ - Giải ba : 40.000 đ B . Đua xe đạp chậm : hình thức đi xe đạp về đích châm nhất sẽ là người thắng cuộc 1 giải : 30.0000 đ C . Chạy 100m m nam, nữ : hai giải nhất mỗi giải 30.000 đ (t/c 60.000 đ ) D . Nhảy bao bố nam, nữ : hai giải nhất mỗi giải 30.000 đ (t/c 60.000 đ ) E . Tâng cầu nam, nữ : hai giải nhất mỗi giải 30.000 đ (t/c 60.000 đ ) F . Bịt mắt đập niêu nam, nữ : hai giải nhất mỗi giải 30.000 đ (t/c 60.000 đ ) …………… V.V . Tràm , ngày 22 tháng 10 năm 2011 TỜ TRÌNH Kính gửi : Ban giám hiệu , Hội đồng trường cùng BCH Đoàn trường trường PTCS Bãi Thơm. Hòa chung trong những hoạt động sôi nổi , khẩn trương, tích. kính trình lên Ban giám hiệu , Hội đồng trường cùng BCH Đoàn trường trường PTCS Bãi Thơm tờ trình để xin kinh phí tổ chức trò chơi, trao giải thưởng cho các em học sinh với số tiền : 450.000 đ. . . Rạch Tràm, xin chân thành cảm ơn !!! Người viết : Nơi nhận: - BGH - BCH Đoàn - Lưu văn phòng điểm. Tống Hoàng Linh DANH SÁCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ KINH PHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ trình xin kinh phi hoạt động 20-1, Tờ trình xin kinh phi hoạt động 20-1, Tờ trình xin kinh phi hoạt động 20-1

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay