chiếc lược marketing mix của SABECO

20 767 4
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2014, 22:49

MỤC LỤCI.Giới thiệu về công ty cổ phần SABECO.31.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển:32.Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu phát triển:3II.Phân tích môi trường marketing:4A.Môi trừơng vĩ mô41.Kinh tế:42.Môi trường công nghệ.53.Môi trường văn hóa xã hội.54.Môi trường nhân khẩu học.65.. Môi trường tự nhiên.66.Môi trường chính trị.6B.Môi trường vi mô.61.Các trung gian marketing62.Khách hàng.63.Đối thủ cạnh tranh.74.Công chúng75.Thị trường tiêu thụ tương lai7III.Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu.71.Thị phần bia tại Việt Nam.72.Phân khúc thị trường.83.Thị trường mục tiêu:104.Định vị:11IV.Chiến lược sản phẩm.111.Sản phẩm bia hiện có của Sabeco:112.Chiến lược phát triển sản phẩm mới:15V.Chiến lược giá:161.Các yếu tố nội vi:162.Các yếu tố ngoại vi:163.Các phương pháp định giá:164.Các chiến lược giá:17VI.CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI.18VII.CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CỔ ĐỘNG.191.Quảng cáo.192.Chương trình khuyến mãi.203.Các hoạt động cộng đồng.21 . Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương CHIẾC LƯỢC MARKETING CỦA SABECO I. Giới thiệu về công ty cổ phần SABECO. SABECO là tên viết tắt của công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn. Trụ sở tại số 06 Hai. ngày Thương binh – Liệt sỹ - Ngày 26/7/2013 Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn , Công ty TNHH 1TV TM Sabeco , Công ty CPTM Sabeco Bắc Trung bộ và Chi nhánh Bia Sài. Heniken, Tiger Hiện nay các công ty bia nhỏ trong nước có xu hướng liên doanh với các công ty nước ngoài nhằm tăng tiềm lực và vị thế của công ty minh lên VD như công ty bia Huế( thành lập năm
- Xem thêm -

Xem thêm: chiếc lược marketing mix của SABECO, chiếc lược marketing mix của SABECO, chiếc lược marketing mix của SABECO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay