khoa hoc cach suy nghi hoc tap va lam viec.pdf

97 834 5
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2012, 16:05

Khoa học cách suy nghĩ học tập và làm việc . bạn đồng nghi p trong phòng thí nghi m, trong các buổi thảo luận khoa học và hội nghị khoa học. Theo số liệu nghi n cứu mới dây ở phân viện hàn lâm khoa học. khói”. ANXTANH Khoa học gồm hai bộ phận: kiến thức khoa học và phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học giúp con người tích luỹ kiến thức khoa học. Khối
- Xem thêm -

Xem thêm: khoa hoc cach suy nghi hoc tap va lam viec.pdf, khoa hoc cach suy nghi hoc tap va lam viec.pdf, khoa hoc cach suy nghi hoc tap va lam viec.pdf, Trạng thể thần học giải thích hiện tượng tự nhiên là do quyền lực Trạng thể siêu hình giải thích hiện tượng tự nhiên bằng các lực Trạng thể khoa học giải thích hiện tượng này bằng hiện tượng, Yêu cầu chân lý và dũng cảm trí tuệ, Trung thực trí tuệ, Độc lập trí tuệ, Tin tưởng khoa học, Khiêm tốn và rộng lượng, Tư duy không vụ lợi., Tính trật tự, Tính kế hoạch, Tập trung chú ý, Tính liên tục, Tính khẩn trương, Nghe giảng 4: Vài đức tính cần thiết cho cơng tác khoa học, Ghi chép 4: Vài đức tính cần thiết cho cơng tác khoa học, Tự học 4: Vài đức tính cần thiết cho cơng tác khoa học, Thực tập, Làm bài, viết báo cáo, Thuyết trình, Óc quan sát, Trí nhớ nhanh, bền, Tính tò mò, tìm hiểu, Trí tưởng tượng phong phú, Năng khiếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn