Giao an vat ly 12 Chuẩn( đã sửa) năm học 2011-2012

158 162 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 22:00

. cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số. Rèn luyện kĩ năng thao tác thực hành HDHS: Sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số. Nguyên tắc ghi thời gian của cổng quang. con lắc đơn. a. Nối cổng quang điện với ổ cắm A ở mặt sau đồng hồ đo thời gian hiện số (hình 3). Gạt núm chọn thang đo sang vị trí 9,999 s. Vặn núm chuyển mạch MODE sang vị trí T để đo từng chu. đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động là: A. 12cm B. -6 cm C. 6 cm D. -12 cm 4. Cho phương trình dao động điều hòa )4cos(5 tx π −= cm. Biên độ và pha ban đầu là bao nhiêu? A. 5 cm;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat ly 12 Chuẩn( đã sửa) năm học 2011-2012, Giao an vat ly 12 Chuẩn( đã sửa) năm học 2011-2012, Giao an vat ly 12 Chuẩn( đã sửa) năm học 2011-2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn