TIỂU LUẬN KIỂU NHÂN VẬT MẶT NẠ TRONG TÁC PHẨM VŨ TRỌNG PHỤNG

51 787 7
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 15:00

. cho kiểu nhân vật mặt nạ trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, vấn đề này hầu như còn bị bỏ ngỏ. Bởi vậy, chúng tôi quyết định chọn đề tài: Kiểu nhân vật mặt nạ trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng . Tiểu luận nghiên cứu kiểu nhân vật mặt nạ trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng ở một số phương diện tiêu biểu: Nhân vật bị mang mặt nạ và nhân vật tự mình mang mặt nạ. Ở mỗi phương diện, tiểu. trầm, điên đảo. Qua đó Vũ Trọng Phụng đã dựng lên kiểu nhân vật mặt nạ thật điển hình của cái xã hội đó. Trong cái nền chung ấy, nhiều kiểu nhân vật mặt nạ của Vũ Trọng Phụng đã bước ra ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KIỂU NHÂN VẬT MẶT NẠ TRONG TÁC PHẨM VŨ TRỌNG PHỤNG, TIỂU LUẬN KIỂU NHÂN VẬT MẶT NẠ TRONG TÁC PHẨM VŨ TRỌNG PHỤNG, TIỂU LUẬN KIỂU NHÂN VẬT MẶT NẠ TRONG TÁC PHẨM VŨ TRỌNG PHỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn