CHU DE DO DUNG DO CHOI

48 377 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 02:00

. Đón trẻ, trò chuyện Tiếng Việt: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu - Trò chuyện về mâm ngủ quả. -Trò chuyện về bánh Trung Thu. - Trò chuyện về các loại lồng đèn. - Trò chuyện về đêm. định về nội dung câu chuyện “Chú Cuội cung trăng”. - Cháu nghe và có thể tóm tắt được nội dung câu chuyện. - Tham gia hoạt động cùng cơ cùng bạn. - Thích kể về ngày trung thu. II. Chu n bò: -. thoại. - Trang ảnh minh họa về chủ đề trung thu. - Nội dung câu chuyện “ Chú Cuội cung trăng”. - Tranh minh họa cho câu chuyện. - Tranh cho trẻ kể chuyện sáng tạo. III. Tiến trình hoạt động: 1. Mở
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE DO DUNG DO CHOI, CHU DE DO DUNG DO CHOI, CHU DE DO DUNG DO CHOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay