mot so ung dung cua su no vi nhiet

13 388 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 03:00

03:07:59 03:07:59 1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY ! 03:07:59 03:07:59 2 Kiểm tra bài cũ Hs 1 : Em hãy so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí? Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì khối lượng, khối lượng riêng, thể tích của chất đó thay đổi như thế nào? 03:07:59 03:07:59 3 1. Thí nghiệm. 03:08:00 03:08:00 4 03:08:00 03:08:00 5 C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: - lực - vì nhiệt - nở ra a) Khi thanh thép vì nhiệt nó gây ra rất lớn. nở ra lực b) Khi thanh thép co lại nó gây ra rất lớn. vì nhiệt lực 03:08:00 03:08:00 6 Khe hë gi÷a hai thanh ray cã t¸c dông g× ? C5: Hình 21.2 là ảnh chụp chỗ nối 2 đầu thanh ray xe lửa. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta làm như thế? Gi÷a c¸c thanh ray kh«ng cã khe hë (hoÆc khe hë nhá) khi nhiÖt ®é t¨ng cao 03:08:01 03:08:01 7 C¸c con l¨n C6: Hình 21.3 vẽ gối đỡ 2 đầu cầu của một cầu thép. Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên con lăn? 03:08:02 03:08:02 8 cong vÒ phÝa nµo ? 03:08:02 03:08:02 9 C10: Tại sao bàn là điện trong hình 21.5 lại tự động tắt đi khi đã đủ nóng? Thanh đồng của băng kép ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nằm ở phía nào? 03:08:02 03:08:02 10 Ghi nhớ : - Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. Ng ời ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng ngắt mạch điện tự động. - Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn. . VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY ! 03:07:59 03:07:59 2 Kiểm tra bài cũ Hs 1 : Em hãy so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí? Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì. 03:07:59 3 1. Thí nghiệm. 03:08:00 03:08:00 4 03:08:00 03:08:00 5 C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: - lực - vì nhiệt - nở ra a) Khi thanh thép vì nhiệt. khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. Ng ời ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào vi c đóng ngắt mạch điện tự động. - Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so ung dung cua su no vi nhiet, mot so ung dung cua su no vi nhiet, mot so ung dung cua su no vi nhiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn