bài giảng đại số 8 chương 2 bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

15 705 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: ĐẠI SỐ 8 [...]... Bài 1: Điền những biểu thức thích hợp vào chỗ chấm (…) Để hoàn thành quy đồng mẫu thức hai phân thức + Tìm mẫu thức chung 5 và 2x + 6 2 2 x + 6 = ( x + 3) (x x 2 − 9 = + 3) ( x − 3) 3 x2 − 9 2 MTC = ( x + 3) ( x − 3) + Nhân tử phụ của mẫu thức thứ nhất là:… Nhân tử phụ của mẫu thức thứ hai là:… + Ta có x −3 2 5 ( ) x −3 5 = 2 x + 6 2 ( x + 3) ( ) x −3 6 3 ( ) 3 2 = = 2 x − 9 ( x... các phân thức 5x 2 5x 2 5 • Cụ thể: = = x ( x − 6) x − 6 3x(x + 6) 3x = = 2 (x − 6)(x + 6) x − 6 x − 36 3 2 x - 6x 3x 2 + 18x 2 Chú ý : Cần rút gọn các phân thức trước khi quy đồng để khi quy đồng được đơn giản hơn HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học thuộc các bước quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức -Làm các bài tập: 14, 15,16,17/SGK Bài 13, 14 /SBT XIN KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ TẠM BIỆT CÁC EM HỌC SINH ... x − 3) ( ) ) 2 2 ( x + 3) ( x − 3 Bài1 7 tr 43 / SGK: Cho hai phân thức: 5x2 3 x 2 + 18 x ; 2 3 2 x −6 x x −36 Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x-6)(x+6), còn bạn Lan bảo rằng: “ Quá đơn giản! MTC = x-6 ” Đố em biết bạn nào chọn đúng? • Trả lời: Cả hai bạn chọn đều đúng: bạn Tuấn chọn MTC theo nhận xét, còn bạn Lan chọn MTC sau khi đã rút gọn các phân thức 5x 2 5x 2 5 • Cụ thể: = = . 6x 2 - 6x = 6x(x-1) MTC 12x(x-1) 2 (x-1) 2 4 (x-1) 6 x (x-1) 2 12 x BCNN (4, 6) 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 1. Quy đồng mẫu thức là gì Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là các phân. biến đổi hai phân thức và thành hai phân thức có cùng mẫu? 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 1. Quy đồng mẫu thức là gì Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là các phân thức đã cho và. = 2( x-1) Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức và 2( x-1) là nhân tử phụ của mẫu thức 6x 2 - 6x 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 1. Quy đồng mẫu thức là gì Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 2 bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn