GIÁO ÁN SỐ HỌC 6 chuong III(2011-2012.CKTKN)

76 198 1
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 14:00

Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn:22/01/11 Tiết 69 Chương III: PHÂN SỐ §1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ I. Mục tiêu: * Kiến thức: - HS thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở Tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6 * Kỹ năng: - HS viết được phân số mà tử và mẫu là số nguyên, thấy được số nguyên cũng là phân số có mẫu là 1 * Thái độ: - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn đề bài tập * HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết, ôn tập khái niệm phân số đã học ở Tiểu học. III. Tiến trình lớn lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng * Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược về chương III - Hãy cho một ví dụ về phân số đã được học ở Tiểu học. - Tử và mẫu của phân số là những số nào? - Nếu tử và mẫu là các số nguyên ví dụ: 5 4− thì có phải là phân số không? - Khái niệm phân số được mở rộng như thế nào, làm thế nào để so sánh, tính tóan, thực hiện các phép tính. Đó là nội dung của chương III.  Bài mới - HS cho ví dụ: 3 7 ; 4 3 ; 8 5 - HS nghe GV giới thiệu chương III. * Hoạt động 2: Khái niệm về phân số - Một quả cam được chia thành 4 phần bằng nhau, lấy đi 1 phần, ta nói rằng: “đã lấy 3 1 quả cam” - Yêu cầu HS cho ví dụ trong thực tế - Vậy có thể coi 3 1 là thương của phép chia 1 cho 3 - Tương tự, nếu lấy -1 chia cho 4 thì có thương bằng bao nhiêu? - 7 3 − − là thương của phép chia nào? - Vậy: 3 1 ; 3 1− ; 7 3 − − ; …. Đều là các - HS lấy ví dụ trong thực tế: một cái bánh được chia thnh 6 phần bằng nhau, lấy đi 5 phần, … - 1 chia cho 4 có thương là: 4 1− 7 3 − − là thương của phép chia -3 cho -7 - Trả lời I. Khái niệm về phân số: - Phân số có dạng b a với a, b ∈ Z và b ≠ 0 - Ví dụ: 3 1 ; 3 1− ; 7 3 − − ; …. đều là các phân số. GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 135 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 phân số. Vậy thế nào là một phân số? - So với khái niệm phân số đã học ở Tiểu học, em thấy khái niệm phân số đã được mở rộng như thế nào? - Có một điều kiện không thay đổi, đó là điều kiện nào? - Nhắc lại dạng tổng quát của phân số? - Phân số có dạng b a với a, b ∈ Z v b ≠ 0 - Phân số ở tiểu học cũng có dạng: b a với a, b ∈ N v b ≠ 0 Điều kiện không thay đổi: b ≠ 0 - Trả lời * Hoạt động 3: Ví dụ - Hãy cho ví dụ về phân số? Cho biết tử và mẫu của từng phân số đó? - Ỵêu cầu HS làm ?2 Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số: a) 7 4 b) 3 250 − , c) 5 2− d) 47 236 , , e) 0 3 f) 3 0 g) a 5 h) 1 4 - 1 4 là 1 phân số, mà 1 4 = 4. Vậy mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số hay không? Cho ví dụ? - Số nguyên có thể viết dưới dạng phân số 1 a - HS tự lấy ví dụ về phân số rồi chỉ ra tử và mẫu của các phân số đó. - HS trả lời, giải thích dựa theo dạng tổng quát của phân số. Các cách viết phân số: a) 7 4 c) 5 2− f) 3 0 g) a 5 h) 1 4 - Mọi số nguyên đều có thể viết dưới dạng phân số. Ví dụ: 2 = 1 2 ; -5 = 1 5− II. Ví dụ: Các cách viết phân số: a) 7 4 c) 5 2− f) 3 0 g) a 5 h) 1 4 * Mọi số nguyên đều có thể viết dưới dạng phân số. Ví dụ: 2 = 1 2 ; -5 = 1 5− * Hoạt động 4: Củng cố : - Bài 1 tr.5 SGK: HS làm bảng gạch cho hình và biểu diễn các phân số. - Bài 5 tr.6 SGK: Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ viết được 1 lần). Tương tự đặt câu hỏi như vậy với hai số 0 và -2 a) 2 3 của hình chữ nhật b) 16 7 của hình vuông HS nhận xét. 7 5 và 5 7 - Với hai số 0 và -2 ta viết được phân số: 2 0 − Bài 1 tr.5 SGK: a) 2 3 của hình chữ nhật b) 16 7 của hình vuông Bài 5 tr.6 SGK: 7 5 v 5 7 - Với hai số 0 và -2 ta viết được phân số: 2 0 − * Hoạt động 5: Dặn dò: + Học bài trong vở ghi và trong SGK + BTVN: 3; 4 tr.6 SGK + 113  117 (SBT) IV. Rút kinh nghiệm: GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 136 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 22/01/11 Tiết 70 §2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU I. Mục tiêu: * Kiến thức: - HS nhận biết được thế nào là hai phân số bằng nhau. * Kỹ năng: - Học sinh nhận dạng được các phân số bằng nhau và không bằng nhau, lập được các cặp số bằng nhau từ một đẳng thức tích. * Thi độ: - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. * HS: Học bài và làm bài tập. Xem trước bài học. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bi cũ HS1: - Nêu khái niệm về phân số ? - Làm bài tập 5 SGK trang 6 HS2: Phần tô màu trong hình vẽ biểu diễn phân số nào ? (Bảng phụ vẽ hai hình ở trang 7 SGK) HS1: - Nêu khái niệm - Làm bài tập: 5 7 0 ; ; 7 5 2− HS2: 1 2 ; 3 6 Hoạt động 2: Định nghĩa - Từ phần KTBC của HS2 hỏi có nhận xứt gì về phần tô màu của hai hình ? => Giới thiệu vào bài - Dựa trên hình vẽ thì ta biết được hai phân số 1 3 v 2 6 bằng nhau. Vậy cho hai phân số bất kì để xét xem chúng có bằng nhau hay không ta phải làm như thế nào ? - Từ hai phân số 1 3 và 2 6 nếu lấy tử phân số này nhân mẫu phân số kia thì kết quả có gì đặc biệt? -Vậy hai phân số bằng nhau khi? - Cho HS ghi định nghĩa - Suy nghĩ, trả lời - Tiếp thu - Suy nghĩ trả lời - Thực hiện và trả lời - Trả lời - Đọc định nghĩa 1. Định nghĩa: (SGK trang 8) GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 137 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 - Cho HS làm ví dụ Xét xem hai phân số 3 4 − và 6 8 − có bằng không ? - Làm ví dụ Hoạt động 3: - Cho HS tìm hiểu ví dụ 1 - Hướng dẫn lại ví dụ 1 - Cho HS làm ?1 - Cho hai HS lên bảng làm - Theo dõi, hướng dẫn HS làm - Cho HS nhận xt - Cho HS lm ?2 - Giải thích lại cho HS - Cho HS tìm hiểu ví dụ 2 SGK - Hướng dẫn cho HS cch tìm x - Tìm hiểu ví dụ 1 SGK - Theo dõi tiếp thu - Làm ?1 - Hai HS lên bảng làm HS1: 1 3 4 12 = vì 1.12 = 4.3 (=12) 2 6 3 8 ≠ Vì 2.8 =16; 3.6 = 18 HS2: 3 9 5 15 − = − Vì (-3).(-15) = 5.9 (-45) 4 12 3 9 − ≠ Vì 4.9 = 36; 3.(-12) = -36 - Nhận xt - Lm ?2 Cc phn số khơng bằng nhau vì cĩ dấu khc nhau - Tiếp thu - HS tìm hiểu ví dụ 2 SGK - Tiếp thu 2. Các ví dụ: a. Ví dụ 1: (SGK trang 8) ?1 1 3 4 12 = vì 1.12 = 4.3 (=12) 2 6 3 8 ≠ Vì 2.8 =16; 3.6 = 18 3 9 5 15 − = − Vì (-3).(-15) = 5.9 (-45) 4 12 3 9 − ≠ Vì 4.9 = 36; 3. (-12) = -36 ?2 Ví dụ 2 Tìm số nguyên x, biết: 21 4 28 x = Giải: (SGK trang 8) Hoạt động 4: Củng cố - Định nghĩa hai phn số bằng nhau. - Lm bi tập 6 SGK trang 8 - Cho hai HS ln bảng lm - Theo di HS lm bi - Nhắc lại định nghĩa - Đọc đề - Hai HS ln bảng lm HS1: a) HS2: b) Bài tập 6: Tìm x;y, biết: a) 6 7 21 x = => x = (6.7):21 = 2 b) 5 20 28y − = => y = [(-5).28]:20= -7 Hoạt động 5: Dặn dò + Học bài theo SGK + BTVN: 77 tr.89 SGK + 113  117 (SBT) IV. Rút kinh nghiệm: GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 138 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 5/02/2011 Tiết 71 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I. Mục tiêu: * Kiến thức: HS nắm được các tính chất cơ bản của phân số * Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng biến đổi, kĩ năng trình bầy * Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác khi biến đổi phân số . II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng * HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết, đọc bài trước. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (lồng vào bài) 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Gọi một HS lên bảng: - Nêu điều kiện để hai phân số a c b d = ? - Làm bài tập 7 b;d SGK trang 8 - Trả lời: a c b d = Khi có a.d = b.c - Làm bài tập: b) 3 15 4 20 = c) 3 12 6 24 = − − Hoạt động 2: Nhận xét - Từ phần KTBC có nhận xét gì về các cập phân số bằng nhau 3 15 4 20 = ; 3 12 6 24 = − − ? - Hướng dẫn để HS thấy được quá trình biến đổi - Cho HS làm ?1 - HD để HS thấy được hai phân số bằng nhau có tính chất gì ? - Rút ra nhận xét - Yêu cầu HS làm ?2 - Trả lời - Tiếp thu - Làm ?1 1 3 2 6 − = − vì (-1).(-6) = 2.3 4 1 8 2 − = − vì (-4).(-2) = 8.1 5 1 10 2 − = − vì 5.2 = (-10).(-1) - Tiếp thu - Làm ?2 a) 1 ( 1).( 3) 3 2 2.( 3) 6 − − − = = − − b) 5 5 : ( 5) 1 10 ( 10) : ( 5) 2 − − = = − − − 1. Nhận xét: ?1 1 3 2 6 − = − vì (-1).(-6) = 2.3 4 1 8 2 − = − vì (-4).(-2) = 8.1 5 1 10 2 − = − vì 5.2 = = (-10).(-1) * Nhận xét: (SGK trang 9) ?2 a) 1 ( 1).( 3) 3 2 2.( 3) 6 − − − = = − − b) 5 5 : ( 5) 1 10 ( 10) : ( 5) 2 − − = = − − − Hoạt động 3: Tính chất cơ bản của phân số GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 139 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 - Từ nhận xét GV hướng dẫn để HS rút ra được nhận xét - Từ công thức cho HS phát biểu bằng lời - Giới thiệu áp dụng tính chất để đưa một phân số có mẫu âm về phân số có mẫu dương - Cho HS lấy ví dụ - Tại sao 3 3 5 5 ; 4 4 7 7 − − = = − − ? - Yêu cầu HS làm ?3 - Cho một HS lên bảng làm - Cho HS nhận xét - Giới thiệu số hữu tỉ như trong sách giáo khoa - Rút ra nhận xét - Phát biểu bằng lời - Theo dõi, tiếp thu - Lấy ví dụ - Trả lời: nhân cả tử và mẫu với (-1) - Thực hiện ?3 - Một HS lên bảng làm 0) 5 5 4 4 ; ; 17 7 11 11 ( , , a a a b Z b b b < − − = = − − − = ∈ − - Nhận xét - Tiếp thu 2. Tính chất cơ bản của phân số: (SGK trang 10) Hoạt động 4: Củng cố - Tính chất cơ bản của phân số - Cho HS làm bài tập 11 SGK trang 11 1 2 3 15 ; ; 4 8 4 20 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 10 − − = = − − = = = = = − − - Làm bài tập 12 SGK trang 11 a) b) 3 ( 3):3 1 6 6 :3 2 2 2.4 8 7 7.4 28 − − − = = = = Hoạt động 5: Dặn dò + Học bài trong SGK và trong vở ghi + Làm bài tập 12 c,d; 13; 14 SGK trang IV. Rút kinh nghiệm: GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 140 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 05/02/2011 Tiết 72 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản. * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số cho trước. * Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng * HS: Ôn tập kiến thức từ đầu chương, làm bài tập.Bảng nhóm. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (lồng vào bài) 3. Bài mới HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV ghi đề kiểm tra lên bảng phụ: - Phát biểu tính chất cơ bẳn của phân số. Viết dạng tổng quát. - Bài tập 12 câu a - Nhận xét cho điểm cho HS - HS lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài tập, HS dướp lớp làm bài tập ra nháp Viết công thức tổng quát: mb ma b a . . = với m ∈ Z, m ≠ 0 nb na b a : : = với n∈ ƯC(a,b) - 3 1 6 2 − − = - Tiếp thu Hoạt động 2: Luyện tập - Cho HS làm bài tập 11 SGK trang 11 - Cho hai HS lên bảng trình bầy - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét chung - Ngoài cách điền trên còn cách điền nào khác nữa không ? - Tìm hiểu đề - Hai HS lên bảng trình bầy HS1: a) 1 1.2 2 4 4.2 8 = = b) 3 3.5 15 4 4.5 20 − − − = = HS2: 2 4 1 2 4 6 8 10 6 8 10 − = = − − = = = − - Nhận xét - Tiếp thu - Trả lời Bài 11 SGK trang 11: Điền số thích hợp vào ô vuông: a) 1 1.2 2 4 4.2 8 = = b) 3 3.5 15 4 4.5 20 − − − = = c) 2 4 1 2 4 6 8 10 6 8 10 − = = − − = = = − GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 141 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 - Cho HS làm bài tập 12 b,d SGK trang 11 - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu dưới lớp làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét chung - Cho HS làm bài tập 13 SGK trang 11 - Yêu cầu hai HS lên bảng làm câu a, b, c, d. - Theo dõi, hướng dẫn cho HS dưới lớp làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét - Tìm hiểu đề - Hai HS lên bảng làm HS1: b) 2 2.4 8 7 7.4 28 = = HS2: d) 4 4.7 28 9 9.7 63 = = - Nhận xét - Tiếp thu - Tìm hiểu đề - Hai HS lên bảng làm HS1: a) 15 phút chiếm 1 4 của một giờ b) 30 phút chiếm 1 2 của một giờ HS2: c) 45 phút chiếm 3 4 của một giờ d) 20 phút chiếm 1 3 của một giờ - Nhận xét - Tiếp thu Bài tập 12 SGK trang 11: b) 2 2.4 8 7 7.4 28 = = d) 4 4.7 28 9 9.7 63 = = Bài tập 13 SGK trang 11: a) 15 phút chiếm 1 4 của một giờ b) 30 phút chiếm 1 2 của một giờ c) 45 phút chiếm 3 4 của một giờ d) 20 phút chiếm 1 3 của một giờ Hoạt động 3: Củng cố - Cho HS làm bài tập 14 bằng cách hoạt động theo nhóm - Các nhóm làm ra bảng nhóm - Đại diện nhóm mang bảng phụ treo lên bảng Hoạt động 4:Dặn dò + Ôn tập lại tính chất cơ bản của phân số, cách rút gọn phân số, lưu ý không được rút gọn phân số ở dạng tổng quát. + BTVN: 23, 25, 26 tr.16 SGK + 29, 31  34 tr.7 (SBT) IV. Rút kinh nghiệm: GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 142 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 10/02/2011 Tiết 73 RÚT GỌN PHÂN SỐ I. Mục tiêu: * Kiến thức: HS hiểu thế nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số. * Kỹ năng: Học sinh hiểu thế nào là phân số tối giản và biết cách đưa phân số về dạng tối giản. Học sinh bước đầu có kỹ năn rút gọn phân số. * Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác khi rút gọn phân số, cò ý thức viết phân số ở dạng tối giản. II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn quy tắc rút gọn phân số, định nghĩa phân số tối giản và các bài tập. * HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết, đọc bài trước. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (lồng vào bài) 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - GV ghi đề kiểm tra lên bảng phụ: - Phát biểu tính chất cơ bẳn của phân số. Viết dạng tổng quát. - Làm bài tập 12 tr.11 c SGK - Khi nào một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên. Cho ví dụ. - Sau đó GV yêu cầu 3 HS đem bài lên bảng và sửa bài của HS dưới lớp. - HS lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài tập, HS dướp lớp làm bài tập vào bảng phụ Viết công thức tổng quát: mb ma b a . . = với m ∈ Z, m ≠ 0 nb na b a : : = với n∈ ƯC(a,b) - Một phân số có thể viết dưới dạng 1 số nguyên nếu có tử chia hết cho mẫu (hoặc tử là bội của mẫu). - HS nhận xét bài của các bài trên bảng. Hoạt động 2: Cách rút gọn phân số - Trong bài 12 ta có 5 3 25 15 − = − , phân số 5 3− đơn giản hơn phân số ban đầu nhưng vẫn bằng nó. - Cách biến đổi như trân gọi là rút gọn phân số  Bài mới Ví dụ 1: Xét phân số 42 28 . Hãy rút gọn phân số. - Tiếp thu - Ghi bài - Tìm hiểu ví dụ I. Cách rút gọn phân số: Ví dụ 1: Xét phân số 42 28 . Hãy rút gọn phân số. GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 143 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 - GV ghi cách làm của HS. - Trên cơ sở nào em làm được như vậy? - Vậy để rút gọn phân số ta phải làm như thế nào? - Ví dụ 2: Rút gọn phân số 18 10− - Yêu cầu HS làm ?1: Rút gọn các phân số sau: a) 10 5− b) 33 18 − c) 57 19 d) 12 36 − − - Cho 4 HS lên bảng làm - Qua các ví dụ và bài tập trên, hãy nêu cách rút gọn phân số? 3 2 21 14 21 14 42 28 = = Hoặc có thể làm: 3 2 42 28 = - Dựa trên cơ sở: tính chất cơ bản của phân số. - Để rút gọn phân số ta phải chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 của chúng. 9 5 18 10 − = − HS làm ?1 a) 2 1 5:10 5:5 10 5 − = − = − b) 11 6 3:33 3:18 33 18 33 18 − = − = − = − c) 3 1 19:57 19:19 57 19 == d) 3 1 3 12:12 12:36 12 36 12 36 ==== − − - Nêu quy tắc 3 2 21 14 21 14 42 28 = = Hoặc có thể làm: 3 2 42 28 = Ví dụ 2: Rút gọn phân số 18 10− 9 5 18 10 − = − * Quy tắc rút gọn phân số: (Học SGK tr.12) Hoạt động 3: Thế nào là phân số tối giản - Ở các bài tập trên, tại sao ta dừng lại ở phân số 3 1 ; 11 6 ; 2 1 −− ? - Hãy tìm ước chung của tử và mẫu của mỗi phân số? - Các phân số trên là các phân số tối giản. Vậy thế nào là phân số tối giản? - GV yêu cầu HS làm ?2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau? 63 14 ; 16 9 ; 12 4 ; 4 1 ; 6 3 −− - Làm thế nào để đưa một phân số chưa tối giản về dạng phân số tối giản? - Từ ví dụ ta rút ra các chú ý sau: - Vì các phân số này không rút gọn được nữa. - Ước chung của tử và mẫu của mỗi phân số chỉ là ± 1. - Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và (-1) ?2 Phân số tối giản: 16 9 ; 4 1− Các phân số còn lại không phải là phân số tối giản vỉ còn có thể rút gọn được. VD: 3 1 12 4 − = − II. Thế nàp là phân số tối giản? Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và (-1) ?2 Phân số tối giản: 16 9 ; 4 1− * Nhận xét: (SGK trang 14) * Chú ý: (SGK trang 14) Hoạt động 4: Củng cố - HS hoạt động nhóm bài 15 và 17a, b tr.15 SGK Hoạt động 5: Dặn dò + Học bài trong SGK và trong vở ghi + BTVN: 16, 17 (c,e), 18, 19, 20 tr.15 SGK + 25, 26 tr.7 SBT IV. Rút kinh nghiệm: GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 144 (Chia cả tử và mẫu cho 2) (Chia cả tử và mẫu cho 7) (Chia cả tử và mẫu cho 14) (Chia cả tử và mẫu cho 2) (Chia cả tử và mẫu cho 2) (Chia cả tử và mẫu cho 7) (Chia cả tử và mẫu cho 14) (Chia cả tử và mẫu cho 2) [...]... tập 5 7 và 3 2 2 3 2 11 6 27 −3 ; ; c) −35 −180 −28 b) GA: Số Học 6 − 36 56 −30 ; ; 63 63 63 5 7 HS dưới lớp làm bài, u cầu 2 b) 2 và 3 HS lên bảng làm câu b, c 2 3 2 11 => − 36 56 −30 ; ; 63 63 63 b) MSC: 22 3 11 = 264 110 21 ; 264 264 MC = 22 5 7 = 140 => 6 27 −3 ; ; −35 −180 −28 −5 6 15 ; ; => 30 30 30 Bài 45 tr.9 SBT So sánh các phân số sau rồi nêu - HS hoạt động nhóm nhận xét: 12 12.101 1212 ... cd cd 101 cdcd Bài 36 tr.20 SGK Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 16/ 02/2011 Tiết 77 Bài 6 SO SÁNH PHÂN SỐ I MỤC TIÊU: - Hs hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và khơng cùng mẫu , nhận biết phân số âm , dương - Có kỹ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh phân số II PHƯƠNG TIỆN: HS: -Học bài và làm bài tập... tr. 16 SGK - Tìm hiểu đề Bài 25 tr. 16 SGK 15 5 - Suy nghĩ làm bài Rút gọn: = B1 ta rút gọn phân số 39 13 mà tử và mẫu số là các số tự B2 Nhân cả tử và mẫu của phân 5 10 15 20 25 30 35 = = = = = = số với cùng một số tự nhiên sao 13 26 39 52 65 78 91 nhiên có hai chữ số cho tử và mẫu của nó là các số tự - B1 ta làm gì? nhiên có hai chữ số - B2 ta làm gì ? 15 - Viết tất cả các phân số bằng 39 - Có 6 phân số. .. 5 Dặn dò : - Học lại các quy tắc cộng phân số - Hồn thành các bài tập 61 , 65 (SBT : tr 12) - Ơn lại các tính chất cơ bản của phép nhân số ngun - Chuẩn bị bài 8 “ Tính chất cơ bản của phép cộng phân số “ GV:Phạm Văn Đồn 1 56 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Lớp dạy: Ngày soạn: 20/02/2011 Lớp dạy: Khối 6 Tiết 80 Bài 8 : TÍNHCHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Khối 6 I Mục tiêu :... nhân phân số “ Lớp dạy: Khối 6 GV:Phạm Văn Đồn 164 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 3/03/2011 Tiết 84 Bài 10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU: _ Hs biết và vận dụng được quy tắc nhân hai phân số _ Có kỹ năng nhân phân số và rút gọn phân số khi cần thiết II.PHƯƠNG TIỆN: HS: Học bài và làm bài tập GV: -PP: Vấn đáp, đàm thoại; hợp tác nhóm nhỏ -Phương tiện: giáo án trình chiếu,... GA: Số Học 6 làm khác nhau với ?3 Gv : Dựa vào kết quả bài tập ?3 , rút ra các khái niệm phân số âm , phân số dương Gv : Vậy các phân số đã cho ở ?3 đâu là phân số âm , dương ? Hs : Viết 0 lần lượt dưới dạng phân số cùng mẫu dương với các phân số đã cho rồi so sánh Hs : Xác định dựa theo các tiêu chuẩn như phần chú y Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn _ Chú ý : Phân số lớn hơn 0 là phân số dương... GA: Số Học 6 - Bài tập 45 (sgk : tr 26) chú ý thu gọn mội vế trước khi cộng 5 Dặn dò : - Học quy tắc theo sgk - Hồn thành các bài tập sgk còn lai tương tự - Chuẩn bị bài tập từ 58 > 65 (SBT tập 2) cho tiết luyện tập GV:Phạm Văn Đồn 154 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 Ngày soạn: 16/ 02/2011 Lớp dạy: Tiết 79 LUYỆN TẬP Khối 6 I MỤC TIÊU: _ Hs biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số. .. c) − 36 (− 36) :12 −3 = = (2đ) 84 84 :12 7 Hoạt động 4: Dặn dò + Ơn tập tính chất cơ bản của phân số, cách tìm BCNN của hai hay nhiều số để tiết sau học bài “Quy đồng mẫu nhiều phân số + BTVN: 33, 35, 37, 38, 40 tr.8,9 SBT Điểm dưới TB Điểm trên TB Lớp Sĩ Số . phân số. GV:Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011 135 Trường THCS Võ Bẩm GA: Số Học 6 phân số. Vậy thế nào là một phân số? - So với khái niệm phân số đã học ở Tiểu học, em thấy khái niệm phân số đã. số đã học ở Tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6 * Kỹ năng: - HS viết được phân số mà tử và mẫu là số nguyên, thấy được số nguyên cũng là phân số có mẫu là 1 * Thái độ: - Giáo dục cho HS. phân số? - Các phân số trên là các phân số tối giản. Vậy thế nào là phân số tối giản? - GV yêu cầu HS làm ?2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau? 63 14 ; 16 9 ; 12 4 ; 4 1 ; 6 3 −− -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN SỐ HỌC 6 chuong III(2011-2012.CKTKN), GIÁO ÁN SỐ HỌC 6 chuong III(2011-2012.CKTKN), GIÁO ÁN SỐ HỌC 6 chuong III(2011-2012.CKTKN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay