bai tap ve ung dung daoham de khao sat va ve do thi cua ham so

4 357 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 12:00

. − , m là tham số. 1/ Xác đònh m để hàm số đạt cực đại tại x=1 2/ Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò hàm số khi m = 1. 14 . Cho hàm số 3 2 3y x x= − + có đồ thò (C. 1/ Khảo sát sự biến thi n và. biến thi n và vẽ đồ thò (C) của hàm số 2/ Dựa vào đồ thò (C) biện luận phương trình sau theo tham số m: 3 2 3 1 2 m x x+ + = 18 . Cho hàm số 1 4 2 2 4 y x x= − + (C) 1/ Khảo sát sự biến thi n. sát sự biến thi n và vẽ đồ (C) của thò hàm số. 2/ Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm với trục tung của hàm số. 20 . Cho hàm số 4 2 2 1y x x= − − (C) 3 1/ Khảo sát sự biến thi n và vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap ve ung dung daoham de khao sat va ve do thi cua ham so, bai tap ve ung dung daoham de khao sat va ve do thi cua ham so, bai tap ve ung dung daoham de khao sat va ve do thi cua ham so

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn