Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

35 6,852 8
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 10:30

Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng1.A bank account2.Current account3.cheque4.AMERICAN EXPRESS TRAVELERS 5. MONEY6.Clearing7. BANK BANKING 8.The bank of England 9.Cheque Clearing System 10.LENDING 11.Overdraft 12.The growth of Bank credit 13.Credit cards14.EFTPOS Debit cards15.Debit cards Credit cards16.Documentary collection17.Bank drafts18.Commercial Letter of Credit19. Cost accountin 20.Types and uses of working capital21.Financial analysis
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay