giao an ca nam sinh 8

169 145 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 08:00

Ngày soạn:15/8/010 Dạy ngày:18 /8/010 Tiết 1 Bài 1: Bài mở đầu I. mục tiêu. 1. Kiến thức - HS nêu đợc mục đích, ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể ngời. - Xác định đợc vị trí của con ngời trong giới động vật. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng t duy độc lập và làm việc với SGK. 3. Thái độ - Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể. II. Đồ dùng dạy học - Tranh phóng to các hình SGK trong bài. - Bảng phụ. III.Phơng pháp - Trực quan,đàm thoại, hoạt động nhóm IV Tổ chức dạy - học. 1. Tổ chức 8a 8b 8c 2.Khởi động(5') Kể tên các ngành động vật đã học trong chơng trình sinh học 7? Lớp động vật nào trong ngành động vật có xơng sống có vị trí tiến hoá cao nhất? (Lớp thú bộ khỉ tiến hoá nhất) Hoạt động 1: (10')Vị trí của con ngời trong tự nhiên Mục tiêu: HS hiểu đợc con ngời có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh và các hoạt động có mục đích. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nôi dung - Cho HS đọc thông tin mục 1 SGK. - Xác định vị trí phân loại của con ngời trong tự nhiên? - Con ngời có những đặc điểm nào khác biệt với động vật thuộc lớp thú? GV nhận xét và chốt kiến thức - Yêu cầu HS hoàn thành bài tập SGK.(Nhóm 2HS(3') - Đặc điểm khác biệt giữa ng- ời và động vật lớp thú có ý nghĩa gì? Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác NX, bổ sung Kết luận. GV nhận xét và chốt kiến thức Con ngời có vị trí nh thế nào trong tự nhiên? Giải thích GVgiới thiệu một số hoạt động của con ngời mà ở động vật không có - Đọc thông tin và trả lời câu hỏi . HS ghi nhớ - Cá nhân nghiên cứu bài tập. - Trao đổi nhóm và xác định kết luận đúng bằng cách đánh dấu trên bảng phụ. Con ngời có vị trí cao nhất về mặt tiến hoá (tự nhiên) vì Con ngời biết lao động HS nêu và ghi nhớ 1: Vị trí của con ngời trong tự nhiên - Ngời có những đặc điểm giống thú Ngời thuộc lớp thú. - Con ngời biết lao động, có tiếng nói, chữ viết, t duy trừu tợng, hoạt động có mục đích Làm chủ thiên nhiên. Hoạt động 2(15'): Nhiệm vụ của môn cơ thể ngời và vệ sinh Mục tiêu: HS chỉ ra đợc nhiệm vụ cơ bản của môn học, đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể, chỉ ra mối liên quan giữa môn học với khoa học khác. 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS đọc SGK mục II để trả lời : - Học bộ môn cơ thể ngời và vệ sinh giúp chúng ta hiểu biết những gì? GV đa ra các ví dụ minh hoạ - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 1.3, liên hệ thực tế để trả lời: - Hãy cho biết kiến thức về cơ thể ngời và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?VD minh hoạ GV nhận xét và chốt kiến thức - Cá nhân nghiên cứu - Một vài đại diện trình bày, bổ sung để rút ra kết luận. - Quan sát tranh + thực tế chỉ ra mối liên quan giữa bộ môn với khoa học khác. 2/Nhiệm vụ của môn cơ thể ngời và vệ sinh - Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, sinh lí, chức năng của các cơ quan trong cơ thể. mối quan hệ giữa cơ thể và môi trờng, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể Bảo vệ cơ thể. - Kiến thức cơ thể ngời và vệ sinh có liên quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học, hội hoạ, thể thao Hoạt động 3(8'): Phơng pháp học tập bộ môn cơ thể ngời và vệ sinh Mục tiêu: HS chỉ ra đợc phơng pháp đặc thù của bộ môn đó là học qua quan sát mô hình, tranh, thí nghiệm, mẫu vật Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS nghiên cứu mục III SGK, liên hệ các ph- ơng pháp đã học môn Sinh học ở lớp dới để trả lời: - Nêu các phơng pháp cơ bản để học tập bộ môn? - Cho HS lấy VD cụ thể minh hoạ cho từng phơng pháp. . - Cá nhân tự nghiên cứu . - Đại diện nhóm trình bày, bổ sung để rút ra kết luận. - HS lấy VD cho từng ph- ơng pháp. 3.Phơng pháp học tập bộ môn cơ thể ngời và vệ sinh Quan sát mô hình, tranh ảnh, tiêu bản, mẫu vật thật để hiểu rõ về cấu tạo, hình thái. - Thí nghiệm để tìm ra chức năng sinh lí các cơ quan, hệ cơ quan. - Vận dụng kiến htức để giải thích hiện tợng thực tế, có biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể. 3. Tổng kết.(5') -Đọc kết luận SGK. Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa con ngời và động vật thuộc lớp thú? Điều này có ý nghĩa gì? Lợi ích của việc học bộ môn Cơ thể ngời và sinh vật. 4. Hớng dẫn học bài ở nhà(2') - Học bài và trả lời câu 1, 2 SGK. - Kẻ bảng 2 vào vở. - Ôn lại hệ cơ quan ở động vật thuộc lớp thú. Ngày soạn:16/8/010 Ngày dạy: /8/010 2 Chơng I Khái quát về cơ thể ngời Tiết 2Bài 2: cấu tạo cơ thể ngời I. mục tiêu. 1. Kiến thức - Nêu đợc đặc điểm cơ thể ngời - Xác định đợc vị trí của các cơ quanvà hệ cơ quan của cơ thể trên mô hình. Nêu rõ đợc tính thống nhất trong hoạt động của các hệ cơ quan dới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức, t duy tổng hợp logic và hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể tránh tác động mạnh vào một số cơ quan quan trọng. II. Đồ dùng dạy học GV:- Tranh phóng to hình 2.1; 2.2 SGK hoặc mô hình tháo lắp các cơ quan của cơ thể ngời. - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 2 và H 2.3 (SGK). HS: Kẻ bảng 2 vào vở. III.Phờng pháp : Trực quan, đàm thoại ,hoạt động nhóm IV.Tổ chức dạy - học. 1. Tổ chức 2. Khởi động(5') - Trình bày đặc điểm giống và khác nhau giữa ngời và thú? Từ đó xác định vị trí của con ngời trong tự nhiên. - Cho biết lợi ích của việc học môn Cơ thể ngời và vệ sinh Hoạt động 1(25'): Cấu tạo cơ thể Mục tiêu: HS chỉ rõ các phần cơ thể, trình bày đợc sơ lợc thành phần, chức năng các hệ cơ quan Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS quan sát H 2.1 và 2.2, kết hợp tự tìm hiểu bản thân để trả lời: - Cơ thể ngời gồm mấy phần? Kể tên các phần đó? - Cơ thể chúng ta đợc bao bọc bởi cơ quan nào? Chức năng của cơ quan này là gì? -Dới da là cơ quan nào? - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? - Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực, khoang bụng? (GV treo tranh hoặc mô hình cơ thể ngời để HS khai thác vị trí các cơ quan) GV nhận xét và chốt kiến thức trên mô hình - Cho 1 HS đọc to SGK và - Cá nhân quan sát tranh, tìm hiểu bản thân, trao đổi nhóm. Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - HS có thể lên chỉ trực tiếp trên tranh hoặc mô hình tháo lắp các cơ quan cơ thể. HS ghi nhớ HS nêu và ghi nhớ I. Cấu tạo 1. Các phần cơ thể - Cơ thể chia làm 3 phần: đầu, thân và tay chân. - Da bao bọc bên ngoài để bảo vệ cơ thể. - Dới da là lớp mỡ cơ và xơng (hệ vận động). - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ hoành. 2. Các hệ cơ quan 3 trả lời:-? Thế nào là một hệ cơ quan?VD GV lấy VD minh hoạ - Kể tên các hệ cơ quan ở động vật thuộc lớp thú? - Yêu cầu HS thực hiện kĩ thuật "Khăn trải bàn '' để hoàn thành bảng 2 (SGK) vào phiếu học tập. - GV thông báo đáp án đúng. - Ngoài các hệ cơ quan trên, trong cơ thể còn có các hệ cơ quan nào khác? - So sánh các hệ cơ quan ở ng- ời và thú, em có nhận xét gì? - Nhớ lại kiến thức cũ, kể đủ 7 hệ cơ quan. - Trao đổi nhóm, hoàn thành bảng. Đại diện nhóm điền kết quả vào bảng phụ, nhóm khác bổ sung Kết luận: - 1 HS khác chỉ tên các cơ quan trong từng hệ trên mô hình. - Các nhóm khác nhận xét. - Da, các giác quan, hệ sinh dục và hệ nội tiết. - Giống nhau về sự sắp xếp, cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan. - Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể. - Các hệ cơ quan (HS học bảng nội dụng bảng 2 ) Hoạt động 2(10'): Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan Mục tiêu: HS chỉ ra đợc vai trò điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan của hệ thần kinh và nội tiết. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS đọc SGK mục II để trả lời : - Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể đợc thể hiện trong trờng hợp nào? - Yêu cầu HS khác lấy VD về 1 hoạt động khác và phân tích. - Yêu cầu HS quan sát H 2.3 và giải thích sơ đồ H 2.3 SGK. - Hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các cơ quan nói lên điều gì? - GV nhận xét ý kiến HS và giải thích: Hệ thần kinh điều hoà qua cơ chế phản xạ; hệ nội tiết điều hoà qua cơ chế thể dịch. - Cá nhân nghiên cứu phân tích 1 hoạt động của cơ thể đó là chạy. Khi hoạt động VD nh chạy, nói - Trao đổi nhóm để tìm VD khác. Đại diện nhóm trình bày. - Trao đổi nhóm: + Chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa các hệ cơ quan. + Thấy đợc vai trò chỉ đạo, điều hoà của hệ thần kinh và thể dịch. HS ghi nhớ II.Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan - Các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động. - Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tạo nên sự thống nhất của cơ thể dới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. 3.Tổng kết.(4') - 1 HS đọc kết luận SGK - Cơ thể có mấy hệ cơ quan? Nêu thành phần và chức năng của các hệ cơ quan? Hoàn thành bài tập sau bằng cách khoanh vào câu em cho là đúng: 1. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động có đặc điểm là: a. Trái ngợc nhau b. Thống nhất nhau. 4 c. Lấn át nhau d. 2 ý a và b đúng. 2. Những hệ cơ quan nào dới đây cùng có chức năng chỉ đạo hoạt động hệ cơ quan khác. a. Hệ thần kinh và hệ nội tiết b. Hệ vận động, tuần hoàn, tiêu hoá và hô hấp. c. Hệ bài tiết, sinh dục và nội tiết. d. Hệ bài tiết, sinh dục và hệ thần kinh. 4. Hớng dẫn học bài ở nhà(1') - Học bài và trả lời câu 1, 2 SGK. - Ôn lại cấu tạo tế bào thực vật. Bảng 2: Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan Hệ cơ quan Các cơ quan trong từng hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan - Hệ vận động - Hệ tiêu hoá - Hệ tuần hoàn - Hệ hô hấp - Hệ bài tiết - Hệ thần kinh - Cơ và xơng - Miệng, ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá. - Tim và hệ mạch - Mũi, khí quản, phế quản và 2 lá phổi. - Thận, ống dẫn nớc tiểu và bóng đái. - Não, tuỷ sống, dây thần kinh và hạch thần kinh. - Vận động cơ thể - Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dd cung cấp cho cơ thể. - Vận chuyển chất dd, oxi tới tế bào và vận chuyển chất thải, cacbonic từ tế bào đến cơ quan bài tiết. - Thực hiện trao đổi khí oxi, khí cacbonic giữa cơ thể và môi tr- ờng. - Bài tiết nớc tiểu. - Tiếp nhận và trả lời kích từ môi trờng, điều hoà hoạt động của các cơ quan. Ngày soạn:18/8/010 Ngày dạy: 25/8/010 Tiết 3.Bài 3: tế bào I. mục tiêu. 1. Kiến thức Mô tả đợc thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng. Đồng thời xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh, mô hình để tìm kiến thức. Quan sát tế bào dới kính hiển vi. 3 Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích bộ môn. 5 II.Đồ dụng dạy học 1. GV: Tranh phóng to hình 3.1; 4.1; 4.4 SGK 2. HS: Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3.1; 3.2 III. Phơng pháp: Trực quan, đàm thoại IV. Tổ chức dạy - học. 1. Tổ chức: 8a 8b 8c 2. Khởi động (5') - Kể tên các hệ cơ quan và chức năng của mỗi hệ cơ quan trong cơ thể? - Tại sao nói cơ thể là một khối thống nhất? Sự thống nhất của cơ thể do đâu? cho 1 VD chứng minh? ? Nêu các hình dạng và chức năng của tế bào? - GV: Tế bào khác nhau ở các bộ phận nhng đều có đặc điểm giống nhau. Hoạt động 1(8'): Cấu tạo tế bào Mục tiêu: HS nêu đợc các thành phần chính của tế bào: màng, chất nguyên sinh, nhân. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS quan sát H 3.1 và cho biết cấu tạo một tế bào điển hình. - Treo tranh H 3.1 phóng to để HS gắn chú thích. GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức . - Quan sát kĩ H 3.1 và ghi nhơ kiến thức. - 1 HS gắn chú thích. Các HS khác nhận xét, bổ sung. 1: Cấu tạo tế bào Cấu tạo tế bào gồm 3 phần: + Màng + Tế bào chất gồm nhiều bào quan + Nhân Hoạt động 2(11') Chức năng của các bộ phận trong tế bào Mục tiêu: HS nêu đợc chức năng quan trọng của các bộ phận trong tế bào. Giải thích đ- ợc cấu tạo phù hợp với chức năng và sự thống nhất giữa các thành phần của tế bào. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu bảng 3.1 để ghi nhớ chức năng các bào quan trong tế bào. - Màng sinh chất có vai trò gì? Tại sao? - Lới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào? - Năng lợng cần cho các hoạt động lấy từ đâu? - Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào? - Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân? GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức . Màngsinhchất < Chất TB Nhân TB - Cá nhân nghiên cứu bảng 3.1 và ghi nhớ kiến thức. - Dựa vào bảng 3 để trả lời. 2 Chức năng của các bộ phận trong tế bào. HS học bảng 3.1(11) Hoạt động 3(5'): Thành phần hoá học của tế bào Mục tiêu: HS trình bày đợc 2 thành phần hoá học chính của tế bào là chất hữu cơ và vô cơ. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS đọc mục III - HS dựa vào SGK 3: Thành phần hoá 6 SGK và trả lời câu hỏi: - Cho biết thành phần hoá học chính của tế bào? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế bào có ở đâu? - Tại sao trong khẩu phần ăn mỗi ngời cần có đủ prôtêin, gluxit, lipit, vitamin, muối khoáng và nớc? GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức để trả lời. + Các nguyên tố hoá học đó đều có trong tự nhiên. + Ăn đủ chất để xây dựng tế bào giúp cơ thể phát triển tốt. học của tế bào - Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ a. Chất hữu cơ: + Prôtêin: C, H, O, S, N. + Gluxit: C, H, O (tỉ lệ 1C:2H: 1O) + Lipit: C, H, O (tỉ lệ O thay đổi tuỳ loại) + Axit nuclêic: ADN, ARN. b. Chất vô cơ: Muối khoáng chứa Ca, Na, K, Fe và nớc. Hoạt động 4(8'): Hoạt động sống của tế bào Mục tiêu: - HS nêu đợc các đặc điểm sống của tế bào đó là trao đổi chất, lớn lên, sinh sản, - Chứng minh đợc tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS nghiên cứu kĩ sơ đồ H 3.2 SGK để trả lời câu hỏi: - Hằng ngày cơ thể và môi trờng có mối quan hệ với nhau nh thế nào? Cơ thể vàTB có mối quan hệ nh thế nào? GV nhận xét và phân tích mối quan hệ giữa TB, MT,Cơ thể CO 2 MT Nớc,MK,O 2 ,hu cơ Cơ thể Nớc,MK,O 2 ,hữucơ NL ,lớnlên,CO 2 ,P/ TB - Kể tên các hoạt động sống diễn ra trong tế bào. - Hoạt động sống của tế bào có liên quan gì đến hoạt động sống của cơ thể? - Qua H 3.2 hãy cho biết chức năng của tế bào là gì? - Chứng minh đợc tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể? - Nghiên cứu kĩ H 3.2, trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời. + Cơ thể lấy từ môi trờng ngoài oxi, chất hữu cơ, nớc, muối khoáng cung cấp cho tế bào trao đổi chất tạo năng lợng cho cơ thể hoạt động và thải cacbonic, chất bài tiết. + HS rút ra kết luận. Trao đổi chất và năng l- ợng năng lợng cho mọi hoạt động sống của cơ thể + Sự phân chia tế bàoCơ thể lớn lên Sinh sản Mọi hoạt sống của TB đều liên quan đến mọi hoạt động sống của cơ 4: Hoạt động sống của tế bào - Hoạt động của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng. - Hoạt động sống của tế bào liên quan đến hoạt động sống của cơ thể + Trao đổi chất của tế bào là cơ sở trao đổi chất giữa cơ thể và môi trờng. + Sự phân chia tế bào là cơ sở cho sự sinh trởng và sinh sản của cơ thể. + Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với môi trờng bên ngoài. => Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. 7 thể 3. Tổng kết (3') + HS đọc KL Cho HS làm bài tập 1 (Tr 13 SGK) Hoàn thành bài tập sau bằng cách khoanh vào câu em cho là đúng: Nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể vì: a. Các cơ quan trong cơ thể đều đợc cấu tạo bởi tế bào. b. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động của cơ thể. c. Khi toàn bộ các tế bào chết thì cơ thể sẽ chết. d. a và b đúng. (đáp án d đúng) 4. Hớng dẫn học bài ở nhà(5') - Học bài và trả lời câu hỏi 2 (Tr13- SGK) - Đọc mục Em có biết - Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào vào vở, học thuộc tên và chức năng. . Ngày soạn: /8/010 Ngày dạy: / /010 Tiết 4 Bài 4: Mô I. mục tiêu. 1. Kiến thức Nêu đợc định nghĩa mô, kể đợc các loại mô chính và chức năng của chúng. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh. - Rèn luyện khả năng khái quát hoá, kĩ năng hoạt động nhóm. 3: Thái độ: HS biết bảo vệ mô của cơ thể tránh các tổn thơng tới mô. II.Đồ dùng dạy học 1: Giáo viên: + Tranh phóng to hình 4.1 4.4 SGK 2:Học sinh: + Phiếu học tập HS kẻ sẵn trong vở. III: Phơng pháp: Trực quan,đàm thoại , hoạt động nhóm IV: Tổ chức dạy - học. 1. Tổ chức 2. Khởi động(5'). - Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào? - Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể? VB: Từ câu 2 => Trong cơ thể có rất nhiều tế bào, tuy nhiên xét về chức năng, ngời ta có thể xếp loại thành những nhóm tế bào có nhiệm vụ giống nhau, các nhóm đó gọi chung là mô. Vậy mô là gì? Trong cơ thể ta có những loại mô nào? Hoạt động 1(5'): Khái niệm mô Mục tiêu: HS trình bày đợc khái niệm mô. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS đọc mục I SGK và trả lời câu hỏi: - Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết? - Giải thích vì sao tế bào có - HS trao đổi nhóm để hoàn thành bài tập . - Dựa vào mục Em có biết ở bài trớc để trả lời. - Vì chức năng khác nhau. I:Khái niệm mô 8 hình dạng khác nhau? - GV phân tích: chính do chức năng khác nhau mà tế bào phân hoá có hình dạng, kích thớc khác nhau. Sự phân hoá diễn ra ngay ở giai đoạn phôi. - Vậy mô là gì? - HS rút ra kết luận Mô là một tập hợp các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định, một số loại mô còn có các yếu tố không có cầu trúc tế bào. Hoạt động 2(27') Các loại mô Mục tiêu:+HS nêu cấu tạo và chức năng của từng loại mô, giải thích đợc cấu tạo phù hợp với chức năng của từng mô. + Phân biệt đợc các loại mô Đồ dùng: + Tranh phóng to hình 4.1 4.4 SGK + Phiếu học tập HS kẻ sẵn trong vở. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Phát phiếu học tập cho các nhóm. - Yêu cầu HS đọc mục II SGK. - Quan sát H 4.1 và nhận xét về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì, vị trí, cấu tạo, chức năng. Hoàn thành phiếu học tập. - GV treo tranh H 4.1 cho HS nhận xét kết quả. - Yêu cầu HS đọc mục II SGK kết hợp quan sát H 4.2, hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập. - GV treo H 4.2 cho HS nhận xét. GV đặt câu hỏi: - Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu đợc xếp vào loại mô đó? - Mô sụn, mô xơng có đặc điểm gì? Nó nằm ở phần nào? - GV nhận xét, đa kết quả đúng. - Yêu cầu HS đọc kĩ mục III SGK kết hợp quan sát H 4.3 và trả lời câu hỏi: - Hình dạng tế bào cơ vân và cơ tim giống và khác nhau ở điểm nào? - Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo nh thế - Kẻ sẵn phiếu học tập vào vở. - Nghiên cứu kĩ hình vẽ kết hợp với SGK, trao đổi nhóm để hoàn thành vào phiếu học tập của nhóm. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - HS trao đổi nhóm, hoàn thành phiếu học tập. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét các nhóm khác. - HS quan sát kĩ H 4.2 để trả lời. - HS trao đổi nhóm, hoàn thành phiếu học tập. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét các nhóm khác. - HS quan sát kĩ H 4.2 để trả lời. - Cá nhân nghiên cứu kết hợp quan sát H 4.3, trao đổi nhóm để trả lời. - Hoàn thành phiếu học tập của nhóm. đại diện nhóm báo cáo kết quả. II:Các loại mô HS học nội dung phiếu học tập 9 nào? - Yêu cầu các nhóm hoàn thành tiếp vào phiếu học tập. - GV nhận xét kết quả, đa đáp án. - Yêu cầu HS đọc kĩ mục 4 kết hợp quan sát H 4.4 để hoàn thành tiếp nội dung phiếu học tập. - GV nhận xét, đa kết quả đúng. - Cá nhân đọc kĩ kết hợp quan sát H 4.4; trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập theo nhóm. - Báo cáo kết quả. 3. Tổng kết (3') - 1 HS đọc ghi nhớ SGK. Hoàn thành bài tập sau bằng cách khoanh vào câu đúng nhất: 1. Chức năng của mô biểu bì là: a. Bảo vệ và nâng đỡ cơ thể. b. Bảo vệ, che chở và tiết các chất. c. Co dãn và che chở cho cơ thể. 2. Mô liên kết có cấu tạo: a. Chủ yếu là tế bào có hình dạng khác nhau. b. Các tế bào dài, tập trung thành bó. c. Gồm tế bào và phi bào (sợi đàn hồi, chất nền) 3. Mô thần kinh có chức năng: a. Liên kết các cơ quan trong cơ thể với nhau. b. Các tế bào dài, tập trung thành bó. c. Gồm tế bào và phi bào. d. Điều hoà hoạt động các cơ quan. e. Giúp các cơ quan hoạt động dễ dàng. (đáp án d đúng) 4. Hớng dẫn học bài ở nhà(5') - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK. - Làm bài tập 4 vào vở. Phụ lục: Cấu tạo, chức năng các loại mô Tên các loại mô Vị trí Chức năng Cấu tạo 1. Mô biểu bì - Biểu bì bao phủ - Biểu bì tuyến - Phủ ngoài da, lót trong các cơ quan rỗng. - Nằm trong các tuyến của cơ thể. - Bảo vệ. che chở, hấp thụ. - Tiết các chất. - Chủ yếu là tế bào, các tế bào xếp xít nhau, không có phi bào. 2. Mô liên kết - Mô sợi - Mô sụn - Mô xơng - Mô mỡ - Mô máu và bạch huyết. Có ở khắp nơi nh: - Dây chằng - Đầu xơng - Bộ xơng - Mỡ - Hệ tuần hoàn và bạch huyết. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan hoặc là đệm cơ học. - Cung cấp chất dinh dỡng. Chủ yếu là chất phi bào, các tế bào nằm rải rác. 3. Mô cơ Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ Chủ yếu là tế bào, phi bào ít. Các tế bào cơ 10 [...]... cách BC không đổi còn AB và CD dài hơn trớc Yêu cầu HS quan sát H 8. 5 cho biết vai trò của sụn tăng trởng - Chốt lại kiến thức - GV lu ý HS: Sự phát triển của xơng nhanh nhất ở tuổi dậy thì, sau đó chậm lại từ 18- 25 tuổi - Trẻ em tập TDTT quá độ, mang vác nặng dẫn tới sụn tăng trởng hoá xơng nhanh, ngời không cao đợc nữa Tuy nhiên màng xơng vẫn sinh ra tế bào xơng - Xơng dài ra do các tế Vai trò của... của tế bào cơ và của bắp cơ - Nêu mối quan hệ giữa cơ và xơng trong sự vận động 2.Kĩ năng Quan sát, giải thích, liên hệ 3.Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ và giữ gìn hệ cơ II Đồ dùng 1- GV: Tranh vẽ phóng to H 9.1 đến 9.4 SGK.Tranh vẽ hệ cơ ngời.Búa y tế 2- HS: Nghiên cứu trớc nội dung III.Phơng pháp Trực quan vấn đáp, so sánh IV.Tổ chức dạy học 1 Tổ chức 8a 8b 8c 2 Khởi động( 5') - Nêu cấu tạo chức... SGK kết hợp quan quan sát hình vẽ, ghi nhớ sát H 8. 1; 8. 2 ghi nhớ chú kiến thức thích và trả lời câu hỏi: - Xơng dài có cấu tạo nh thế nào? - 1 HS lên bảng dán chú - GV treo H 8. 1(tranh câm), thích và trình bày gọi 1 HS lên dán chú thích - Các nhóm khác nhận xét và trình bày và rút ra kết luận - Cho các HS khác nhận xét sau đó cùng HS rút ra kết luận - Cấu tạo hình ống của thân xơng, nan xơng ở đầu... Quan sát tế bào: chỉnh kính hiển vi sát đến khi nhìn rõ tế bào Màng , chất nguyên sinh, - Cả nhóm quan sát, nhận nhân, vân ngang - GV kiểm tra kết quả quan xét: Thấy đợc: màng, nhân, sát của HS, tránh nhầm lẫn vân ngang, tế bào dài hay mô tả theo SGK Hoạt động 3(15') Quan sát tiêu bản các loại mô khác Mục tiêu: HS quan sát và vẽ lại đợc hình tế bào mô sụn, mô xơng, mô cơ vân, mô cơ trơn, phân biệt... /9/010 Tiết 8. Bài 8: cấu tạo và tính chất của xơng I mục tiêu 1: Kiến thức - Mô tả cấu tạo của một xơng dài và cấu tạo của một bắp cơ Từ đó giải thích đợc sự lớn lên của xơng và khả năng chịu lực của xơng - Nêu đợc cơ chế lớn lên và dài ra của xơng 2: Kĩ năng :Quan sát, giải thích 3: Thái độ: Ngồi học đúng t thế II: Đồ dùng: 1: GV: - Tranh vẽ phóng to các hình 8. 1 -8. 4 SGK 17 - Vật mẫu: + Một panh để gắp... HS rút ra kết luận gập, duỗi Hoạt động 3(7'): Vệ sinh hệ vận động Mục tiêu - Vận dụng những hiểu biết về hệ vận động để giữ vệ sinh, rèn luyện thân thể, chống bệnh tật về cơ xơng thờng xảy ra ở tuổi thiếu niên Đồ dùng - Tranh vẽ phóng to H 11.5 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Yêu cầu HS quan sát H - Cá nhân quan sát H 3: Vệ sinh hệ vận động 11.5, trao đổi nhóm để trả 11.5... tiêu bản, II:Quan sát tiêu bản các nhóm, yêu cầu HS quan sát điều chỉnh kính để quan sát loại mô khác các mô và vẽ hình vào vở rõ - GV treo tranh các loại mô Các thành viên lần lợt quan để HS đối chiếu sát, vẽ hình và đối chiếu - Mô biểu bì: tế bào xếp với hình vẽ SGK và hình xít nhau - Mô sụn: chỉ có 2 đến 3 trên bảng - Các nhóm đổi tiêu bản cho tế bào tạo thành nhóm nhau để lần lợt quan sát 4 - Mô... dài, xơng ngắn, xơng dẹt về hình thái, cấu tạo 2: Kĩ năng Quan sát, phân biệt, so sánh 3:Thái độ: Có ý thức ngồi học nghiêm túc, đúng t thế II: Đồ dùng 1.GV: Tranh vẽ phóng to hình 7.1 7.4 SGK Mô hình bộ xơng 2.HS: Nghiên cứu trớc nội dung của bài 15 III: Phơng pháp: Trực quan, đàm thoại, hoạt động nhóm IV: Tổ chức dạy học 1 Tổ chức 8a 8b 8c 2.Khởi động (5') - Phản xạ là gì? Cho 1 Vd về phản xạ và... thoại ,trực quan, hoạt động nhóm IV: Tổ chức dạy học 1 Tổ chức 8a 8b 8c 2 Khởi động (5') - Trình bày cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ? ý nghĩa của hoạt động co cơ? VB: Từ ý nghĩa của hoạt động co cơ dẫn dắt đến câu hỏi: - Vậy hoạt động của cơ mang lại hiệu quả gì và làm gì để tăng hiệu quả hoạt động co cơ? Hoạt động 1(13'): Công của cơ 22 Mục tiêu: - HS chứng minh đợc cơ co sinh ra công... thân hình cân đối II Đồ dùng 1 GV: Tranh vẽ phóng to H 11.1 đến H 11.5.Tranh vẽ bộ xơng ngời và bộ xơng tinh tinh 2 HS: Kẻ bảng 11 III Phơng pháp Trực quan, đàm thoại, vấn đáp, so sánh 1 Tổ chức 8a 8b 8c 2 Khởi động(5') - Công của cơ là gì ? công của cơ đợc sử dụng vào mục đích gì ? Hãy tính công của cơ khi xách túi gạo 5 kg lên cao 1 m - Nguyên nhân sự mỏi cơ ? giải thích ? - Nêu những biện pháp để . quan này là gì? -Dới da là cơ quan nào? - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? - Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực, khoang bụng? (GV treo tranh hoặc mô hình cơ thể ngời để. Quan sát tranh + thực tế chỉ ra mối liên quan giữa bộ môn với khoa học khác. 2/Nhiệm vụ của môn cơ thể ngời và vệ sinh - Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, sinh lí, chức năng của các cơ quan. cơ thể ngời và vệ sinh Quan sát mô hình, tranh ảnh, tiêu bản, mẫu vật thật để hiểu rõ về cấu tạo, hình thái. - Thí nghiệm để tìm ra chức năng sinh lí các cơ quan, hệ cơ quan. - Vận dụng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ca nam sinh 8, giao an ca nam sinh 8, giao an ca nam sinh 8, Bảng 27: Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày, Bảng 35. 4: Hô hấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn