giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (2)

19 429 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 21:06

Đinh Việt Cường - Đồng Hiệp CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HÔM NAY 1. Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: Mạch gỗ, tầng sinh trụ, tầng sinh vỏ, mô phân sinh, mạch rây, điền vào chỗ trống trong các câu sau - Thân to ra do sự pân chia các tế bào của…… …………… (1) - Vỏ cây to ra là nhờ …….………… (2) -………….……….(3)nằm giữa mạch rây và mạch gỗ hàng năn cho ra phía ngoài một lớp…….… … (4), phía trong một lớp…….… …(5) Kiểm tra bài cũ: mô phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh trụ mạch rây mạch gỗ 2. Thân to ra là do: A. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào B. Sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ C. Đã hình thành vòng gỗ hàng năm D. Do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ Kiểm tra bài cũ: -> Đáp án: D Các em hãy thử đoán xem thân sẽ vận chuyển nước và muối khoáng cùng các chất hữu cơ như thế nào? 1. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan Thí nghiệm 1 Dụng cụ: -Bình thủy tinh chứa nước pha mầu (mực đỏ, Hoặc tím -Dao con -Kính lúp -Một cành hoa trắng (hoa huệ, cúc, hồng) Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Tiến hành thí nghệm -Cắm hai cành hoa trắng vào hai cốc nước. Cốc nước A pha màu đỏ, cốc nước B không màu (như hình bên) sau khoảng 15 phút, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa giữa hai bình Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Tiến hành thí nghệm -Nhận xét: Cành hoa hồng ở cốc nước A đã bị chuyển mầu Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level - Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B Mạch rây Mạch gỗ Cho biết phần nào của thân vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan? Vì sao em biết? Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Kết luận: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. 2. Vận chuyển chất hữu cơ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Thí nghiệm 2 Thí nghiệm của tuấn: -Tuấn chọn một cành cây trong vườn, bóc một khoanh vỏ. -Sau một tháng tuấn thấy mép vỏ ở phía trên phình to ra [...]... Nội dung báo cáo đã trình bày một số thuật toán thông dụng áp dụng để tính phép toán lũy thừa với số mũ lớn theo modulo như thuật toán nhị phân, m-ary, cửa sổ trượt, cây lũy thừa Về bản chất của các thuật toán đều là xây dựng một chuỗi cộng để tính số mũ và thực hiện phép toán với ít phép nhân nhất Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy tính hiệu quả của thuật toán nhanh và chính xác 14 Tài Liệu Tham Khảo... của thuật toán nhanh và chính xác 14 Tài Liệu Tham Khảo [1] http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem) [2] Hans Riesel, “Prime Numbers and Computer Methods for Factorization”, P8394, ISBN 978-0-81 76- 8297-2, Springer New York Dordrecht Heidelberg London [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation_by_squaring [4] Donald E Knuth “The Art Of Computer Programming Vol 3” 15 . hàng năm D. Do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ Kiểm tra bài cũ: -> Đáp án: D Các em hãy thử đoán xem thân sẽ vận chuyển nước và muối khoáng cùng các chất hữu cơ như. lên thân nhờ mạch gỗ. 2. Vận chuyển chất hữu cơ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Thí nghiệm 2 Thí nghiệm của tuấn: -Tuấn chọn một cành cây trong vườn, bóc một khoanh vỏ. -Sau một tháng. dày, không có chất tế bào Vận chuyển nước và muối khoáng Gồm những tế bào sống, vách mỏng Vận chuyển chất hữu cơ trong cây Dặn dò: -Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (2), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (2), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (2), Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan, Vận chuyển chất hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay