giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10)

27 634 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 21:04

Dự đoán xem nước, muối khoáng được vận chuyển từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây? Các chất hữu cơ sẽ đi từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây? CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN MẠCH GỖ MẠCH RÂY Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: A - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. */ Thí nghiệm 1: Keát quaû TN: Nêu kết quả của TN sau 1 thời gian ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. - K t qu : cánh hoa có màu sắc giống màu ế ả của nước cắm hoa. Sự thay đổi màu sắc cánh hoa cho ta biết điều gì về chức năng của thân ? Bóc nhẹ vỏ, QSát cho biết: chỗ nhuộm màu là bộ phận nào của thân ? Kết quả TN: Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B Mạch rây Mạch gỗ Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển nước và muối khoáng ? Vì sao em biết? [...]... CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm: (SGK) */Kết luận: -Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ - Người ta lợi dụng việc này để nhân giống nhanh một số loại cây ăn quả Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ? rây thì g dù có sống 1 sốLàmtrongmạch g thườncây ng vật nhọn HS đứtcó mạch rây phát triển Muốn...HIỆN TƯNG Ứ GIỌT Ở LÁ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan: II /Vận chuyển chất hữu cơ: */Thí nghiệm 2: Hiện tượnghình xảy ra sau nghiệm ? Quan sát gì sẽ mơ tả thí 1 tháng ? 1 tháng sau A B Giải thích chiềuphía trên vết cắt hình A còn phía dưới Vì sao mép vỏ mũi tên trong phình to thì không ? THẢO LUẬN 1.Vì sao phía trên vết cắt... ra trong những ngày tiếp theo ? 4 Làm sao có thể nhân giống nhanh các lọai cây ăn quả ? A B M¹ch r©y Làm thếđất cóvào chỗ n giốn nhanh thể nhâ cắt Nếu đắp cnàoẩmcó chức năngthìghiện tượng gì Mạ h rây gì ? sẽ xảycáctrong nhữngquả ? tiếp theo ? ra lọai cây ă ngày ChiÕt cµnh Lét 1 ®o¹n vá Lµm bÇu ®Êt Làm bầu đất Cµnh chiÕt ra rƠ míi, c¾t ®em trång xng ®Êt Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển. .. đúng không? Vì sao? TRỊ CHƠI Ơ CHỮ 1 2 3 4 5 6 7 T A N C H G O S I I N N A H C M T H A T T H H A N C D A A M A C H R A Y Y R U C L A C H E Y G O O D U A Ơ CHỮ Ơ CHỮ (6) Đâ (7)Tê ph tê gọ mạ thâ thà chức mang (7)Chỉộlà lò i nà lọa p nă d sinh h mọhnằ n vậ ở (6) Tê bộlàaậ n tcâyhàlớn ch mnnn cộsábê nănhiềphía (8)Từn củphậnnàlọaidùigcâgỗthâhoặct càg cuốm để n (11) Bycáctênamộtyiphátgtriểnmàunra,tua ncngòaiu... Bycáctênamộtyiphátgtriểnmàunra,tua ncngòaiu lá mộ y n y có n n ng (3)Đâ ven biể nướ i củ hoa, khó leo ai, n,m c hữ g phía bê ng g a chuyểnpcaomang y tế hoa n trong lớp hoặlêcànmạtnhữua ,nó đượ mạch gỗ1 giả khá mộtclớngồhtráhvànmuốibàocadùnhòđểtan?i mạcth gỗ chấ râ cơ ngò Dặn dò•: - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk và làm bài tập / 56 • - Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng Khoai tây Su hào Gừng Dong ta CHÚC SỨC KHỎE-HẠNH PHÚC-THÀNH . phân tử nước Phim vận chuyển nước Phim vận chuyển nước I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm 2: Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Dùng dao. luận: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Hình ảnh bổ sung Hình ảnh bổ sung Mạch gỗ Phân tử nước Liên kết các phân tử nước Vách. của cây? CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN MẠCH GỖ MẠCH RÂY Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: A - Cắm 2 cành hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay