giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (9)

24 517 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 21:04

Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Kiểm tra bài cũ 1. Thân cây gỗ to ra do đâu ? 2. Có thể xác định tuổi của cây bằng cách nào ? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Dự đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng và chất hữu cơ từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây ? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan: Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp A - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. */ Thí nghiệm 1: Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Keát quaû TN: Nêu kết quả của TN sau 1 thời gian ? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. - Kết quả: hoa bị đổi màu theo màu dung dịch Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Sự thay đổi màu sắc cánh hoa cho ta biết điều gì về chức năng của thân ? Bóc nhẹ vỏ, quan sát cho biết: Chỗ nhuộm màu là bộ phận nào của thân ? Kết quả TN: Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B Mạch rây Mạch gỗ Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển nước và muối khoáng ? Vì sao em biết? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp I/Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan */Thí nghiệm 1: */ Kết luận: Mạch gỗ phía trong : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. [...]...Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan */Thí nghiệm 1: */ Kết luận: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ Hình ảnh bổ sung Vách tế bào mạch gỗ Một phân tử nước Liên kết các phân tử nước Mạch gỗ Phân tử nước Phim vận chuyển nước Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ... xảy ra trong những ngày tiếp nào? cây ăn quả, người ta ứng dụng như thế theo ? Phim vận chuyển chất hữu cơ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm: (SGK) */Kết luận: - Các chất hữu cơ được vận chuyển từ lá xuống thân, rễ nhờ mạch rây - Người ta lợi dụng việc này để nhân giống nhanh một số loài cây ăn quả 1 số HS trong trường... bảo vệ đúng không? Vì sao? TRỊ CHƠI Ơ CHỮ 1 2 3 4 5 6 7 T A N C H G O S I I N N A H C M T H A T T H H A N C D A A M A C H R A Y Y R U C L A C H E Y G O O D U A Ơ CHỮ (6) Đâ (7)Tê (7)Chỉộlà alò itcâ aphác thân sán h bê hphía vậ (6) Tê bộphậ nàyyhàmạ nă dẫ thà g cànnănhiề ở (8)Từn củphậnmộtlớdùigtgtriển nhoặctnằc cuốn để n (11) Bycáctênagọlọylọagỗch musinhnra,tua ncngòaiu lá mộ nà ipnn mà n cộ mọ mang y... bê ng g a chuyểnpcaomang y tế hoa n trong lớp hoặlêcànmạtnhữua ,nó đượ mạch gỗ1 giả khá mộtclớngồhtráhvànmuốibàocadùnhòđểtan?i mạcth gỗ chấ râ cơ ngò Dặn • - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk dò:- Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng • Khoai tây Su hào Gừng Dong ta Dặn • - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk dò:- Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng • Cành giao Xương rồng KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ VÀ CÁC EM HỌC SINH ... ng gì sẽ t khoanh 1 trê cà 1 tháng sau THẢO LUẬN 1.Vì sao phía trên vết cắt phình to còn phía dưới thì không ? 2 Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt thì hiện tượng gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo ? 3 Dựa vào hiện tượng này, trong việc trồng cây ăn quả, người ta ứng dụng như thế nào? B 1.Vì sao phía trên vết cắt phình to còn phía dưới thì không ? 2 Nếu vào hiện tượng này, trong việc trồng 3 Dựa đắp đất . Hiệp Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm: (SGK) */Kết luận: -Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu cơ. Hiệp I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan */Thí nghiệm 1: */ Kết luận: Mạch gỗ phía trong : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. . Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan: II /Vận chuyển chất hữu cơ: */Thí nghiệm 2: Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. inh Vit Cng - THCS ng Hip Hieọn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (9), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (9), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (9)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay