giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (4)

4 476 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 21:03

Đinh Vi t C ng - Đ ng Hi pệ ườ ồ ệ C NG CỦ Ố Chọn câu trả lời đúng nhất: 2. Quan sát bằng kính lúp cắt ngang cành hoa đã bị nhuộm màu, ta thấy: 1. Một HS làm thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của mạch rây, bạn chọn 1 cành cây và bóc 1 khoanh vỏ, 1 tháng sau bạn đó nhận thấy A. Mép vỏ phía trên phình to C. Mép vỏ phía trên và phía dưới không thay đổi A. Mạch rây bị nhuộm màu C. Mạch rây và mạch gỗ bị nhuộm màu C. Mép vỏ phía dưới phình to ra D. Mép vỏ phía trên và phía dưới đều phình to C. Phần vỏ bị nhuộm màu D. Mạch gỗ bị nhuộm màu 3. Nước, muối khoáng và các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào của thân? A. Mạch rây, mạch gỗ C. Ruột B. Thịt vỏ D. Biểu bì Đinh Việt Cường - Đồng Hiệp Dặn dò: • - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk và làm bài tập /56 • - Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng. Khoai tây Su hào Gừng Dong ta Đinh Việt Cường - Đồng Hiệp Đinh Việt Cường - Đồng Hiệp CHÚC SỨC KHỎE-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT. 19-10-2011 19-10-2011 [...]... c¾t ®em trång xng ®Êt Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm: (SGK) */Kết luận: -Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ - Người ta lợi dụng việc này để nhân giống nhanh một số loại cây ăn quả Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ? Đinh Việt Cường - THCS... Hiệp Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan: II /Vận chuyển chất hữu cơ: */Thí nghiệm 2: Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Hiện tượnghình xảy ra sau nghiệm ? Quan sát gì sẽ mơ tả thí 1 tháng ? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp 1 tháng sau Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp A B Giải thích chiềuphía trên vết cắt hình A còn phía dưới Vì sao mép vỏ mũi tên trong phình... O D U A Ơ CHỮ Ơ CHỮ (6) Đâ (7)Tê ph tê gọ mạ thâ thà chức mang (7)Chỉộlà lò i nà lọa p nă d sinh h mọhnằ n vậ ở (6) Tê bộlàaậ n tcâyhàlớn ch mnnn cộsábê nănhiềphía (8)Từn củphậnnàlọaidùigcâgỗthâhoặct càg cuốm để n (11) Bycáctênamộtyiphátgtriểnmàunra,tua ncngòaiu lá mộ y n y có n n ng (3)Đâ ven biể nướ i củ hoa, khó leo ai, n,m c hữ g phía bê ng g a chuyểnpcaomang y tế hoa n trong lớp hoặlêcànmạtnhữua... rây có chức năng gì ? 3 Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt thì hiện tượng gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo ? 4 Làm sao có thể nhân giống nhanh các lọai cây ăn quả ? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp A B M¹ch r©y Làm thếđất cóvào chỗ n giốn nhanh thể nhâ cắt Nếu đắp cnàoẩmcó chức năngthìghiện tượng gì Mạ h rây gì ? sẽ xảycáctrong nhữngquả ? tiếp theo ? ra lọai cây ă ngày Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp... Việt Cường - THCS Đồng Hiệp rây thì g dù có sống 1 sốLàmtrongmạch g thườncây ng vật nhọn HS đứtcó mạch rây phát triển Muốn trườn được khơng ? Vì sao ? để khắ động bình cây, theo em hà ta và hoạt c tên lên vỏ thường chúng nh động của bạn có cây như thế nào ? cần phải bảo vệ đúng không? Vì sao? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp TRỊ CHƠI Ơ CHỮ 1 2 3 4 5 6 7 T A N C H G O S I I N N A H C M T H A T T H H A N... trong lớp hoặlêcànmạtnhữua ,nó đượ mạch gỗ1 giả khá mộtclớngồhtráhvànmuốibàocadùnhòđểtan?i mạcth gỗ chấ râ cơ ngò Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Dặn dò•: - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk và làm bài tập / 56 • - Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng Khoai tây Su hào Gừng Dong ta Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp CHÚC SỨC KHỎE-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT 20-10-2010 Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp . Phần vỏ bị nhuộm màu D. Mạch gỗ bị nhuộm màu 3. Nước, muối khoáng và các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào của thân? A. Mạch rây, mạch gỗ C. Ruột B. Thịt vỏ D. Biểu bì Đinh. làm thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của mạch rây, bạn chọn 1 cành cây và bóc 1 khoanh vỏ, 1 tháng sau bạn đó nhận thấy A. Mép vỏ phía trên phình to C. Mép vỏ phía trên và phía dưới không thay. vỏ D. Biểu bì Đinh Việt Cường - Đồng Hiệp Dặn dò: • - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk và làm bài tập / 56 • - Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng. Khoai tây Su hào Gừng Dong ta Đinh Việt Cường - Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (4), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (4), giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay