giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (6)

16 445 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 16:11

GIÁO VIÊN: ĐINH PHÁT VĨNH TrêngTHCSLê Văn Tám Kiểm tra bài Kiểm tra bài cũ cũ Dựa vào các bức Dựa vào các bức tranh sau em hãy kể tranh sau em hãy kể lại truyện lại truyện ế ế ch ngồi ch ngồi đáy giếng đáy giếng ? ? Nêu bài Nêu bài học rút ra từ truyện học rút ra từ truyện ? ? Bài học rút ra từ truyện : ếch ngồi đáy giếng? -Ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang. - Khuyên nhủ ng ời ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không đ ợc chủ quan, kiêu ngạo. Ti t 40 : THầY bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) * Cỏch c : +Giọng ng ời dẫn chuyện : Rõ ràng, khách quan,pha chút hài h ớc . + Giọng năm ông thầy bói : Qủa quyết phản đối ng ời khác,tự tin về nhận định của mình . I.Tìm hiểu chung : 1. c- k văn bản: a. c : b. Kể : HS kể Bài này cần đọc với giọng nh thế nào? Thầy sờ vòi T ởng con voi nh thế nào Nó Sun sun nh con đỉa Thầy sờ ngà Không phải Nó Chần chẫn nh cái đòn càn Thầy sờ tai Đâu có Nó Bè bè nh cái quạt thóc Thầy sờ chân Ai bảo Nó Sừng sững nh cột đinh Thầy sờ đuôi Không đúng Nó Tun tủn nh cái chổi sể cùn Không ai chịu ai -> xô xát, đánh nhau -> Toác đầu , chảy máu Ti t 40 : THầY bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) I.Tìm hiểu chung : 1. c- k văn bản: a. c : b. Kể : 2. Tìm hiểu chú thích: 3.Bố cục : Truyện có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính từng phần? Đ1: Từ đầu đến: sờ đuôi -> Đ2: Tiếp đến: cái chổi sể cùn -> Đ3: Phần còn lại . -> Năm ông thầy bói xem voi . Các thầy bói nhận định về voi. Hâụ quả của việc xem voi . 3 phần 1. Năm ông thầy bói xem voi : *Cách xem : - Vì mù,nên sờ bằng tay,mỗi thầy chỉ sờ một bộ phận của con voi . Sờ TAI Sờ TAI Sờ Ngà Sờ Ngà Sờ Vòi Sờ Vòi Sờ CHâN Sờ CHâN Sờ đuôi Sờ đuôi *Hoàn cảnh : -> Cách xem độc đáo gõy chú ý . - ế hàng, ngồi tán gẫu . Ch a biết về con voi, đúng lúc có voi đi qua . I.Tìm hiểu chung: 1. Đọc - kể văn bản: 2. Tìm hiểu chú thích: 3. Bố cục: Ti t 40 : THầY bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) II.Tìm hiểu chi tiết: 2. Các thầy bói nhận định về voi : Nó sừng sững nh cái cột đình. Nó sừng sững nh cái cột đình. Chính nó tun tủn nh cái chổi sể cùn Chính nó tun tủn nh cái chổi sể cùn Nó bè bè nh cái quạt thóc . Nó bè bè nh cái quạt thóc . Nó chần chẫn nh cái đòn càn. Nó chần chẫn nh cái đòn càn. I.Tìm hiểu chung : 1. Đọc kể văn bản : 2. Tìm hiểu chú thích : 3. Bố cục: II. Tìm hiểu chi tiết: 1. Năm ông thầy bói xem voi: Nó sun sun nh con đỉa. Nó sun sun nh con đỉa. Ti t 40 : THầY bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) - Nó sun sun nh con đỉa. - Nó chần chẫn nh cái đòn càn . -Nó bè bè nh cái quạt thóc. - Nó sừng sững nh cái cột đình . - Nó tun tủn nh cái chổi sể cùn . Từ láy gợi hình, phép so sánh ví von để tô đậm cách nhận định về voi của năm thầy bói Tho lun nhúm: Tho lun nhúm: Cú ý kiến cho rng: cỏc nhận định ca 5 thy bói va ỳng li va sai? Em cú ng ý khụng ? Sai lầm của họ là ở chỗ nào ? - Sai : Sờ một bộ phận của con voi- khẳng định toàn bộ con voi. - Đúng : Mỗi ng ời đều miêu tả đúng một bộ phận của con voi . => Sai lầm của họ là :Xem xét đánh giá sự vật một cách thiếu toàn diện. Ti t 40: THầY bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) I.Tìm hiểu chung : 1. Đọc kể văn bản : 2. Tìm hiểu chú thích : 3. Bố cục: II. Tìm hiểu chi tiết: 1. Năm ông thầy bói xem voi: 2.Các thầy bói nhận định về voi: Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau: Thầy sờ vòi bảo: -T ởng con voi nh thế nào, hoá ra nó sun sun nh con đỉa. Thầy sờ ngà bảo: - Không phải, nó chần chẫn nh cái đòn càn. Thầy sờ tai bảo: - Đâu có ! Nó bè bè nh cái quạt thóc. Thầy sờ chân cãi: - Ai bảo ! Nó sừng sững nh cái cột đình . Thầy sờ đuôi lại nói : - Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn nh - cái chổi sể cùn . [...]... cảnh xem voi: Nhân buổi ế hàng nghe nói có voi đi qua nên chung tiền biếu người quản voi để cùng xem * Cách xem voi:  - Sờ ngà  - sờ vòi  - sờ tai  - Sờ chân  - sờ đuôi  II TÌM HIỂU VĂN BẢN 1 Các thầy bói xem voi: * Đặc điểm chung của các thầy bói: - Bị mù - Chưa biết gì về voi *Hoàn cảnh xem voi: Nhân buổi ế hàng nghe nói có voi đi qua nên chung tiền biếu người quản voi để cùng xem * Cách xem voi: ... bói xem voi trong hoàn cảnh nào ? II TÌM HIỂU VĂN BẢN 1 Các thầy bói xem voi: *Đặc điểm chung của các thầy bói: - Bị mù - Chưa biết gì về voi * Hoàn cảnh xem voi: Nhân buổi ế hàng nghe nói có voi đi qua nên chung tiền biếu người quản voi để cùng xem Cách xem voi của các thầy bói như thế nào ? II TÌM HIỂU VĂN BẢN 1 Các thầy bói xem voi: * Đặc điểm chung của các thầy bói: - Bị mù - Chưa biết gì về voi. .. quáng của các thầy D Từ sai lầm nhỏ nếu không nhận ra dễ dẫn đến sai lầm lớn hơn Bài 3: Cách xem voi và lời nhận xét về voi của các thầy bói có những điểm gì giống nhau? A Xem voi bằng cách dùng tay thay mắt Đ S Đ B Không xem nữa khi tay vừa chạm vào một bộ phận của voi Đ S C Các thầy đĐ nhau sau khi đã xem xét kỹ càng và tranh ánh luận gay gắt Đ S D Tìm hiểu vội vã, phiến diện S Đ S Đ E Phủ nhận... ngà  - sờ vòi  - sờ tai  - Sờ chân  - sờ đuôi => Xem bằng tay, mỗi thầy chỉ sờ được một bộ phận của con voi ? Các thầy bói phán về voi như thế nào ? 2 Các thầy bói phán về con voi: * Con voi: - Sun sun như con đỉa - Chần chẫn như cái đòn càn - Bè bè như cái quạt thóc - Sừng sững như cái cột đình - Tun tủn như cái chổi sể cùn ? Các thầy phán về voi có điều gì giống nhau ? Nhận xét cách phán của... tả hình thù con voi làm cho câu chuyện thêm sinh động và có tác dụng tô đậm cái sai lầm về cách xem voi và phán về voi của các thầy bói ? Thái độ của các thầy bói với nhau như thế nào? ? Tìm các từ ngữ làm rõ thái độ đó ?Những từ ngữ đó mang tính chất như thế nào? 2 Các thầy bói phán về con voi: * Con voi: - Sun sun như con đỉa - Chần chẫn như cái đòn càn - Bè bè như cái quạt thóc - Sừng sững như... Thái độ của họ đã dẫn đến hậu quả gì ? 3 Hậu quả của việc xem voi * Hậu quả: Không ai chịu ai, dẫn đến xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu THẢO LUẬN Trong dân gian có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy Trăm thấy không bằng một sờ” ? Tại sao 5 thầy sờ tận tay mà vẫn không nói đúng về con voi Vậy sai lầm của họ ở chỗ nào? 3 Hậu quả của việc xem voi Hậu quả: Không ai chịu ai, dẫn đến xô xát, đánh nhau... một cách xem voi phiến diện: dùng bộ phận để nói toàn thể - Sun sun như con đỉa - Chần chẫn như cái đòn càn - Bè bè như cái quạt thóc - Sừng sững như cái cột đình - Tun tủn như cái chổi sể cùn ? Nhận xét gì về nghệ thuật của tác giả dân gian khi kể 5 thầy bói xem voi? Tác dụng của việc sử dụng nghệ thuật đó ? Từ láy, so sánh =>Tác dụng: Qua các từ láy và phép so sánh để đặc tả hình thù con voi làm... có nhiều mặt, nhiều phương diện khác nhau.Nếu chỉ biết một mặt mà cho rằng đó là toàn bộ sự vật thì sẽ rơi vào sai lầm - Muốn có kết luận đúng về đối tượng thì phải xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận, từng khía cạnh của đối tượng đó - Muốn xem xét được đầy đủ thì phải không ngừng học tập, trau dồi nhận thức và có phương pháp nhận thức đúng III LUYỆN TẬP Bài 1: Vì sao chẳng thầy nào chịu nghe thầy nào?... voi Vậy sai lầm của họ ở chỗ nào? 3 Hậu quả của việc xem voi Hậu quả: Không ai chịu ai, dẫn đến xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu * Sai lầm : + Mỗi người chỉ biết được một bộ phận của con voi mà phán đó là con voi => Phiến diện, dùng bộ phận để nói toàn thể (trong khi các bộ phận ở đây không thể nói toàn thể được) ? Vậy truyện muốn phê phán điều gì ? ? Năm thầy bói này ngoài mù về thể chất còn mù . bói xem voi . Các thầy bói nhận định về voi. Hâụ quả của việc xem voi . 3 phần 1. Năm ông thầy bói xem voi : *Cách xem : - Vì mù,nên sờ bằng tay,mỗi thầy chỉ sờ một bộ phận của con voi. Sự việc thứ ba Các thầy bói xem voi Hoàn cảnh: bị mù Xem voi bằng tay Không thích hợp Phán về voi Tả từng bộ phận Không đúng thực tế Phải xem xét toàn diện Kết qu xem voi Không thống nhất ý kiến Tranh. voi- khẳng định toàn bộ con voi. - Đúng : Mỗi ng ời đều miêu tả đúng một bộ phận của con voi . => Sai lầm của họ là :Xem xét đánh giá sự vật một cách thiếu toàn diện. Ti t 40: THầY bói xem
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (6), giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (6), giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay