Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã minh hòa, huyện kinh môn, hải dương

102 711 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 15:29

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều được chỉ rõ nguồn gốc. Đồng thời tôi xin cam đoan rằng trong quá trình thực hiện đề tài này tại địa phương tôi luôn chấp hành đúng mọi quy định của địa phương nơi thực hiện đề tài. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Sinh Viên Phạm Thị Oanh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ và giúp đỡ nhiệt tình của tập thể, cá nhân trong và ngoài trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, vậy nên: Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy, cô giáo trong khoa kinh tế và Phát triển nông thôn, và toàn thể các thầy cô trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tại Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Ngô Minh Hải, người đã trực tiếp và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành bài luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến UBND xã Minh Hòa đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc thu thập số liệu ở địa phương. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chú Phạm Văn Tùng đã nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập ở địa phương. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân, bạn bè đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày …tháng…năm 2014 Sinh Viên Phạm Thị Oanh ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp thiết đối với nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Để tìm kiếm một công nghệ phù hợp để xử lý rác thải sinh hoạt đang là thách thức đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Hiện nay khi dân số càng tăng thì ô nhiễm môi trường càng trở lên trầm trọng, nhất là ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình đang trở thành vấn đề cấp bách ở phạm vi cả nước nói chung và ở vùng nông thôn nói riêng. Hiện trạng quản lý kém hiệu quả đã và đang gây dư luận trong cộng đồng, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiều cấp ngành, đặc biệt là ngành môi trường. Xã Minh Hòa, cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Chính vì vậy để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân cũng như các cơ quan quản lý môi trường ở địa phương, chúng ta cần có sự nhìn nhận đánh giá cụ thể tình hình ô nhiễm môi trường từ đó đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương, vì vâỵ em lựa chọn đề tài: “ Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương”. Với mục tiêu chính là: Trên cơ sở tìm hiểu nhận thức và nhu cầu của người dân về chất lượng quản lý rác thải ỏ nông thôn để từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt ở địa phương. Và mục tiêu cụ thể là: hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về quản lý rác thải nông thôn; tìm hiểu thực trạng quản lý chất thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã Minh Hòa huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; tìm hiểu nhận thức và đánh giá của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên đia bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương; tìm hiểu nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương; đề ra một số giải pháp thực hiên tốt hơn công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương. iii Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: nghiên cứu các vấn đề về thực trạng quản lý rác thải sinh hoat nông thôn; các cán bộ xã; đội thu gom; cá nhân; hộ gia đình. Tôi đã sử dụng phiếu điều tra để phỏng vấn các hộ gia đình và đội thu gom, bảng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, phỏng vấn sâu cán bộ xã và tổ thu gom. Thu thập số liệu đã được công bố thông qua phòng thống kê xã, phòng địa chính, internet, sách, báo… để làm nguồn tài liệu cho quá trình nghiên cứu đề tài. Sử dụng phương pháp chọn điểm, chọn mẫu , phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia chuyên khảo, sử dụng exel để xử lý số liệu. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kinh tế xã hội và tình hình rác thải, nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng quản lý rác thải của các hộ gia đình Ở phần kết quả nghiên cứu thực trạng rác thải nông thôn trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về nguồn gốc phát sinh rác thải chủ yếu, thành phần khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn, những tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau đó tôi đã tìm hiểu hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt ở địa phương như: bộ máy quản lý rác thải đang áp dụng ở địa phương, các công cụ quản lý, tổ chức thu gom rác thải. Nghiên cứu công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải của hộ nông dân.Tìm hiểu nhận thức, thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đánh giá của người dân về hoạt động thu gom và xử lý rác thải.Tìm hiểu nhu cầu và sự sẵn lòng chi trả của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương. Từ thực trạng trên tôi đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương, cụ thể là: giải pháp về kỹ thuật, giải pháp về cơ chế chính sách bảo vệ môi trường; giải pháp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân; giải pháp về tài chính. Trên cơ sở đó tôi đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan chính quyền địa phương và người dân địa phương nhằm góp phần vào công tác quản lý rác thải ở địa phương. iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC v MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG xv DANH MỤC BẢNG xv DANH MỤC SƠ ĐỒ xvi DANH MỤC SƠ ĐỒ xvi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xviii DANH MỤC BIỂU ĐỒ xviii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xxiv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xxiv PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 v 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 4 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 4 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 2.1 Cơ sở lý luận 5 2.1 Cơ sở lý luận 5 2.1.1 Rác thải sinh hoạt nông thôn 5 vi 2.1.1 Rác thải sinh hoạt nông thôn 5 Sơ đồ 2.1: Các nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt 7 2.1.2 Quản lý chất thải nông thôn 9 2.1.2 Quản lý chất thải nông thôn 9 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hệ thống quản lý 10 2.1.3 Một số văn bản chính sách về quản lý rác thải 13 2.1.3 Một số văn bản chính sách về quản lý rác thải 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 15 2.2 Cơ sở thực tiễn 15 2.2.1 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 15 2.2.1 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 15 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý rác thải nông thôn ở Việt Nam 18 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý rác thải nông thôn ở Việt Nam 18 Sơ đồ 2.3: Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt ở thôn Lai Xá xã Kim Chung huyện Hoài Đức – Hà Nội 22 PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 vii 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN 25 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 Hình 3.1: Bản đồ địa giới hành chính của huyện kinh Môn 25 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai của xã Minh Hòa năm 2010-2012 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 27 Bảng 3.2 Tình hình kinh tế xã Minh Hòa giai đoạn 2011- 2013 29 Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động xã Minh Hòa qua 3 năm (2011 - 2013) 30 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.2.1 Phương pháp chọn điểm, chọn mẫu và thu thập tài liệu 32 3.2.1 Phương pháp chọn điểm, chọn mẫu và thu thập tài liệu 32 3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 33 3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 33 viii 3.2.3 Phương pháp phân tích tài liệu 33 3.2.3 Phương pháp phân tích tài liệu 33 3.2.4 Sử dụng mô hình hồi quy mức sẵn lòng chi trả của hộ về công tác nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương 34 3.2.4 Sử dụng mô hình hồi quy mức sẵn lòng chi trả của hộ về công tác nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương 34 3.2.5 Các chỉ tiêu phân tích 34 3.2.5 Các chỉ tiêu phân tích 34 PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thực trạng rác thải và quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Hòa 36 4.1 Thực trạng rác thải và quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Hòa 36 4.1.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt tại địa phương 36 4.1.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt tại địa phương 36 Bảng 4.1 Nguồn gốc và khối lượng phát sinh rác thải 36 Bảng 4.2 Đánh giá của người dân về tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống sản xuất và sinh hoạt 37 Bảng 4.3 Tác động của ô nhiễm môi trường tới người dân 37 ix 4.1.2 Tình hình quản lý rác thải ở địa phương 38 4.1.2 Tình hình quản lý rác thải ở địa phương 38 Sơ đồ 4.1 Quản lý rác thải sinh hoạt của xã Minh Hòa 40 Bảng 4.4 Hình thức, thời điểm và tần suất thu gom 41 Bảng 4.5 Ý kiến đánh giá của hộ về hoạt động thu gom của đội thu gom 42 Bảng 4.6 Thực trạng phân loại rác của đội thu gom 43 Bảng 4.7 Thực trạng xử lý rác thải của đội thu gom 43 Bảng 4.8 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại xã Minh Hòa 45 Bảng 4.9: Thông tin chung của các hộ điều tra 47 Bảng 4.10: phân loại rác tại nguồn 48 Bảng 4.11 Hình thức thu gom rác thải của hộ gia đình 50 Bảng 4.12 Các hình thức xử lý rác thải của hộ gia đình 50 4.2 Nhận thức và đánh giá của người dân về công tác quản lý rác thải 51 4.2 Nhận thức và đánh giá của người dân về công tác quản lý rác thải 51 4.2.1 Nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải 51 x [...]... lý rác thải sinh hoạt ở địa phương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về quản lý rác thải nông thôn Tìm hiểu thực trạng quản lý chất thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tại xã Minh Hòa huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Tìm hiểu nhận thức và đánh giá của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương Tìm hiểu nhu cầu. .. cầu và sự sẵn long chi trả của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải tại địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức thực và chất lượng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu các vấn đề về thực trạng quản lý rác thải sinh. .. ở địa phương, đó là lý do em lựa chọn đề tài:‘ Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn Xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở tìm hiểu nhận thức và nhu cầu của người dân về chất lượng quản lý rác thải ở nông thôn để từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao công tác quản. .. nhiễm môi trường ở xã Minh Hòa trong những năm qua như thế nào? Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt tại địa phương hiện nay?  Nhận thức của người dân về quản lý rác thải sinh hoạt như thế nào?  Người dân bằng lòng trả bao nhiêu tiền để nâng cao chất lượng thu gom và xử lý chất thải  Cần đưa ra những giải pháp nào để nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Minh Hòa? 4 PHẦN... cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương .56 4.3.1 Nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương 56 4.3.1 Nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương .56 xi Bảng 4.17 Hiện trạng các bãi rác ở xã Minh Hòa năm 2013 56 Bảng 4.18 Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý rác. ..4.2.1 Nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải 51 Bảng 4.13: Nguyên nhân đổ rác không đúng nơi quy định(N=18) .51 Bảng 4.14: Đánh giá nhận thức của hộ về phân loại rác thải 52 4.2.2 Đánh giá của người dân về hoạt động thu gom và xử lý rác thải 53 4.2.2 Đánh giá của người dân về hoạt động thu gom và xử lý rác thải .53 Bảng 4.15 Đánh giá của hộ về hoạt. .. xử lý rác thải của hộ gia đình .56 4.3 Nhu cầu và sự sẵn lòng chi trả của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương .56 4.3.1 Nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải ở địa phương .56 xxi Bảng 4.17 Hiện trạng các bãi rác ở xã Minh Hòa năm 2013 56 Bảng 4.18 Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý. .. Nguồn gốc và khối lượng phát sinh rác thải 36 Bảng 4.2 Đánh giá của người dân về tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống sản xuất và sinh hoạt 37 Bảng 4.3 Tác động của ô nhiễm môi trường tới người dân 37 4.1.2 Tình hình quản lý rác thải ở địa phương .38 Sơ đồ 4.1 Quản lý rác thải sinh hoạt của xã Minh Hòa 40 Sơ đồ 4.1 Quản lý rác thải sinh hoạt của xã Minh Hòa... Hình thức thu gom rác thải của hộ gia đình .50 Bảng 4.12 Các hình thức xử lý rác thải của hộ gia đình .50 4.2 Nhận thức và đánh giá của người dân về công tác quản lý rác thải .51 4.2.1 Nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải 51 Bảng 4.13: Nguyên nhân đổ rác không đúng nơi quy định(N=18) .51 Bảng 4.14: Đánh giá nhận thức của hộ về phân loại rác. .. phục vụ cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt ở địa phương 58 Bảng 4.19 Đánh giá của người dân về hiện trạng các bãi rác ở địa phương .58 Bảng 4.20 Nhu cầu của người dân về nâng cao chất lượng bãi rác ở địa phương 59 4.3.2 Sự sẵn lòng chi trả để nâng cao chất lượng quản lý rác thải 59 4.3.2 Sự sẵn lòng chi trả để nâng cao chất lượng quản lý rác thải 59 Bảng 4.21 Thực trạng thu . Thực trạng rác thải và quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Hòa 36 4.1 Thực trạng rác thải và quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Hòa 36 4.1.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt tại địa phương. đánh giá của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên đia bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương; tìm hiểu nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác. em lựa chọn đề tài: “ Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương . Với mục tiêu chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã minh hòa, huyện kinh môn, hải dương, Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã minh hòa, huyện kinh môn, hải dương, Đánh giá nhận thức và nhu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã minh hòa, huyện kinh môn, hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay