Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại công ty cổ phần giống cây trồng quảng ninh

96 591 3
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 15:26

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại công ty cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Tôi xin cam đoan các số liệu, kết quả nêu trong khóa luận là chính xác, trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học hàm, học vị nào. Tôi xin cam đoan tất cả những sự giúp đỡ để tôi hoàn thành khóa luận này đều đã được cảm ơn và khóa luận sử dụng một số thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, các thông tin này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc trích dẫn. Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014 Tác giả khóa luận Nguyễn Tiến Phong i LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa kinh tế và phát triển nông thôn, cảm ơn các thầy, cô giáo đã truyền đạt cho tôi những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt quá trình rèn luyện và học tập tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo Thạc sỹ Lê Thị Thanh Loan, người đã trực tiếp hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Trong thời gian thực tập, tôi vô cùng cảm ơn tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các phòng ban của công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh đã giúp đỡ tôi nhiệt tình trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và toàn thể bạn bè thân hữu đã động viên tinh thần, đóng góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Tiến Phong ii MỤC LỤC Bảng 3.1: Tình hình lao động của công ty qua các năm 29 vii Bảng 3.2: Kết cấu tài sản cố định của công ty qua các năm 31 vii Bảng 3.3: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua các năm 33 vii Bảng 3.4 : Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 35 vii Bảng 3.5: Bảng thu thập số liệu sơ cấp 37 vii Bảng 4.1. Kết quả sản xuất lúa giống của công ty qua 3 năm (2011 - 2013) 45 vii Bảng 4.2: Kết quả thu mua lúa giống trong nước của công ty qua 3 năm (2011- 2013) 51 vii Bảng 4.3 : Kết quả tạo nguồn từ nhập khẩu của công ty qua 3 năm (2011 – 2013) 54 vii Bảng 4.4. Giá thành và giá bán các loại giống cây trồng của công ty qua 3 năm (2011 - 2013) 57 vii Bảng 4.5. Tổng hợp ý kiến khách hàng tại một sô thị trường của công ty 65 vii Bảng 4.6: Tình hình tiêu thụ lúa giống của công ty trên các thị trường (2011 – 2013) 69 vii Bảng 4.7: Kết quả tiêu thụ giống của công ty (2011 – 2013) 72 vii Bảng 4.8: Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống của công ty qua 3 năm 2011 – 2013 75 vii Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 27 viii Sơ đồ 4.1: Các hình thức tạo nguồn lúa giống của Công ty 42 viii Sơ đồ 4.2. Kênh phân phối sản phẩm của Công ty 68 viii 2.1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh 4 Bảng 3.1: Tình hình lao động của công ty qua các năm 29 Bảng 3.2: Kết cấu tài sản cố định của công ty qua các năm 31 iii Bảng 3.3: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua các năm 33 Bảng 3.4 : Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 35 Bảng 3.5: Bảng thu thập số liệu sơ cấp 37 4.1 Khái quát tình hình SXKD lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 41 4.1.1 Công tác tổ chức tạo nguồn sản phẩm lúa giống của công ty 41 4.1.1.1 Tình hình và kết quả tạo nguồn từ tự sản xuất lúa giống lúa của Công ty qua 3 năm (2011 – 2013) 43 Bảng 4.1. Kết quả sản xuất lúa giống của công ty qua 3 năm (2011 - 2013) 45 4.1.1.2 Tình hình và kết quả tạo nguồn lúa giống từ thu mua trong nước của Công ty trong 3 năm qua (2011 – 2013) 47 Bảng 4.2: Kết quả thu mua lúa giống trong nước của công ty qua 3 năm (2011- 2013) 51 4.1.1.3 Tình hình và kết quả tạo nguồn lúa giống từ nhập khẩu của Trung Quốc 52 Bảng 4.3 : Kết quả tạo nguồn từ nhập khẩu của công ty qua 3 năm (2011 – 2013) 54 Bảng 4.4. Giá thành và giá bán các loại giống cây trồng của công ty qua 3 năm (2011 - 2013) 57 4.1.2.3 Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ lúa giống của công ty 59 4.1.2.4 Mức độ chiếm lĩnh và khả năng cạnh tranh mặt hàng lúa giống của công ty trên thị trường 62 c.Ý kiến đánh giá của khách hàng sử dụng giống của công ty 64 Đối với việc thu thập những ý kiến đánh giá khi sử dụng giống của khách hàng, qua điều tra với 30 khách hàng ở ba xã trong huyện Đông Triều nơi đặt trụ sở công ty đã thu được kết quả thống kê về ý kiến của khách hàng khi sử dụng giống của công ty được tổng hợp lại như sau: 64 Bảng 4.5. Tổng hợp ý kiến khách hàng tại một sô thị trường của công ty 65 iv Như vậy, kết quả từ bảng 4.5 cho thấy hiện tại khách hàng đang đánh giá cao về chất lượng sản phẩm trong đó 20/30 khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm của công ty đạt chất lượng tốt và 10 ý kiến cho rằng chất lượng đạt mức khá và trung bình, điều này cho thấy chất lượng các sản phẩm lúa giống mà công ty cung ứng cho người dân là khá tốt được người dân đánh giá cao. Khả năng đáp ứng về lượng và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin sản phẩm của công ty được người dân ở mức khá và trung bình, với 11/30 ý kiến của khách hàng cho rằng khả năng đáp ứng nhu cầu về lượng của công ty còn ở mức khá và trung bình cùng với 1 ý kiến cho rằng còn kém thì có thể thấy vấn đề đáp ứng nhu cầu về lượng giống cho bà con của công ty còn gặp nhiều mặt hạn chế . Đặc biệt yếu tố giá cả còn nhiều khách hàng chưa được đáp ứng thỏa mãn với 10/30 ý kiến đánh mức giá cả ở mức độ khá và trung bình nghĩa là mức giá ở ngưỡng vừa phải và 1 ý kiến cho rằng mức giá ở mức độ kém có nghĩa là quá cao khó có thể chấp nhận được. Bởi vì hiện nay giá các loại giống lúa nhập từ Trung Quốc tăng giá và nguồn hàng cũng khan hiếm hơn đẩy giá lúa giống tăng cao. Tuy giá cao nhưng không dễ mua bởi phía Trung Quốc đang có chủ trương giải quyết ổn định nhu cầu trong nước sau đó mới xuất khẩu. Thêm vào đó, phía Trung Quốc khống chế xuất khẩu lúa giống bằng cách yêu cầu chi trả bằng ngoại tệ cũng khiến giá giống lúa lai nhập khẩu tăng cao và khan nguồn hàng. Do vậy, khách hàng chưa thỏa mãn với giá bán của công ty. Về khả năng đáp ứng về chủng loại sản phẩm do nắm bắt được nhu cầu đa dạng các chủng loại khác nhau của nhu cầu của người tiêu dùng mà công ty đã có các biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn hàng mình với nhiều loại giống có chất lượng tốt nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng, vì thế ý kiến đánh giá của khách hàng về khả năng đáp ứng chủng loại và sản phẩm của công ty được đánh giá là tốt với 23/30 phiếu. 66 4.1.2.6 Hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm lúa giống của công ty 67 v 4.1.2.7 Tình hình tiêu thụ sản phẩm lúa giống tại các thị trường tiêu thụ của công ty qua 3 năm (2011 – 2013) 68 Bảng 4.6: Tình hình tiêu thụ lúa giống của công ty trên các thị trường (2011 – 2013) 69 4.2. Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống của công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 71 Bảng 4.7: Kết quả tiêu thụ giống của công ty (2011 – 2013) 72 4.2.2 Tổng hợp kết quả và hiệu quảsản xuất kinh doanh lúa giống của công ty trong 3 năm qua (2011 – 2013) 74 Bảng 4.8: Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống của công ty qua 3 năm 2011 – 2013 75 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại công ty giống cây trồng Quảng Ninh 76 4.4 Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm năng cao hiệu quả SXKD lúa giống của Công ty trong những năm tới 78 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình lao động của công ty qua các năm 29 Bảng 3.2: Kết cấu tài sản cố định của công ty qua các năm 31 Bảng 3.3: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua các năm 33 Bảng 3.4 : Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 35 Bảng 3.5: Bảng thu thập số liệu sơ cấp 37 Bảng 4.1. Kết quả sản xuất lúa giống của công ty qua 3 năm (2011 - 2013) 45 Bảng 4.2: Kết quả thu mua lúa giống trong nước của công ty qua 3 năm (2011- 2013) 51 Bảng 4.3 : Kết quả tạo nguồn từ nhập khẩu của công ty qua 3 năm (2011 – 2013) 54 Bảng 4.4. Giá thành và giá bán các loại giống cây trồng của công ty qua 3 năm (2011 - 2013) 57 Bảng 4.5. Tổng hợp ý kiến khách hàng tại một sô thị trường của công ty 65 Bảng 4.6: Tình hình tiêu thụ lúa giống của công ty trên các thị trường (2011 – 2013) 69 Bảng 4.7: Kết quả tiêu thụ giống của công ty (2011 – 2013) 72 Bảng 4.8: Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống của công ty qua 3 năm 2011 – 2013 75 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 27 Sơ đồ 4.1: Các hình thức tạo nguồn lúa giống của Công ty 42 Sơ đồ 4.2. Kênh phân phối sản phẩm của Công ty 68 viii TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Lúa giống là một sản phẩm chủ lực của công ty, hàng năm hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) lúa giống đã mang lại cho công ty một khoản doanh thu không nhỏ.Do đó, đánh giá hiệu quả của hoạt động SXKD lúa giống của Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh là việc rất cần thiết, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh”. Đề tài tiến hành với các mục tiêu cụ thể sau: góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản và thực tiễn về hiệu quả SXKD, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh (HQSXKD) lúa giống và các nhân tố ảnh hưởng đến HQSXKD lúa giống của công ty giống cây trồng Quảng Ninh trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp nâng cao HQSXKD lúa giống đối với công ty trong thời gian tới. Để thực hiện được các mục tiêu trên đề tài tiến hành thu thập các tài liệu được cung cấp trong các phòng, ban của Công ty, chọn lọc các số liệu cần thiết trên các nguồn số liệu khác như sách báo, tạp chí, internet…Đồng thời chúng tôi tiến hành điều tra tài liệu sơ cấp thông qua việc phỏng vấn 30 khách hàng ở khu vực Huyện Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh. Số liệu sau khi được thu thập được xử lý và tính toán bằng phần mềm Excel, sau khi tính toán các số liệu cần thiết tôi tiến hành mô tả, so sánh các chỉ tiêu để thấy được HQSXKD lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng,các chỉ tiêu về kết quả và hiệu quả tạo nguồn và tiêu thụ lúa giống của Công ty qua 3 năm đều có sự tăng lên đã khẳng định hoạt động SXKD lúa giống của Công ty càng ngày càng có hiệu quả cao hơn. Qua 3 năm, Công ty đã có rất nhiều nỗ lực trong việc phát triển sản xuất lúa giống trong nước, giảm sản lượng lúa giống nhập khẩu thông qua việc mở rộng diện tích đất tự sản xuất lúa giống của Công ty đồng thời liên doanh liên kết với các HTX tổ chức sản xuất lúa giống trên khắp các địa bàn trong tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận.Doanh thu từ hoạt động SXKD lúa giống của Công ty qua 3 năm tăng nhanh với tốc độ bình quân lên đến 152,36%. Lợi nhuận từ hoạt động này cũng tăng lên rất nhanh qua 3 năm với tốc độ rất cao đạt 185,08%. Điều này đã chứng tỏ trong 3 năm qua Công ty làm ăn rất có hiệu quả x và hoạt động SXKD giống lúa lai mang lại một nguồn lợi nhuận rất lớn cho Công ty. Qua tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả SXKD lúa giống của Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh, qua quá trình nghiên cứu đề tài đã cho thấy một số nhân tố chính ảnh hưởng đến HQSXKD lúa giống của công ty như yếu tố về điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng của giá bán, chất lượng sản phẩm, hệ thống tiêu thụ và cơ chế quản lý của nhà nước từ đó đưa ra được một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQSXKD lúa giống của Công ty trong thời gian tới như mở rộng hơn nữa thị trường đầu vào trong nước, tăng cường liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất lúa giống trong nước để đảm bảo đủ lượng lua giống cho công tác tạo nguồn, có kế hoạch chuẩn bị về vốn, kế hoạch về lượng giống nhập từng vụ và bên cạnh đó chuẩn bị công tác bảo quản giống một cách tốt nhất ngoài ra cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ marketing bởi vì hoạt động này luôn gắn liền với quá trình kinh doanh của công ty. xi [...]... động SXKD của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh Qua tìm hiểu về Công ty, nhằm giúp Công ty phát triển, nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tôi thực hiện xây dựng và nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 1.2 Mục... chung Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh những năm qua Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao HQSXKD lúa giống của Công ty trong thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản và thực tiễn về HQSXKD lúa giống; + Đánh giá HQSXKD lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây. .. cây trồng Quảng Ninh và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến HQSXKD lúa giống của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh trong thời gian qua; + Đề xuất giải pháp nâng cao HQSXKD lúa giống đối với Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh trong thời gian tới 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu + Các đơn vị SXKD lúa giống của Công ty cổ... đặc điểm của công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty a Giới thiệu về Công ty Các thông tin cơ bản về Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH - Tên viết tắt: Q.S.C - Tên tiếng anh: QUANG NINH SEED CORPORATION - Địa chỉ: Xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Điện Thoại:... nay, vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh có ý nghĩa vô cùng thiết thực và quan trọng đối với sự tồn 1 tại và phát triển của Công ty Việc đánh giá HQSXKD lúa giống của Công ty sẽ giúp đưa ra được các kết luận về hiệu quả mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua từ đó sẽ đưa ra được các kết luận về hiệu quả từ việc kinh doanh lúa giống đem lại... chuyên sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng đặc biệt là các sản phẩm về lúa giống. Là cha đẻ của nhiều giống lúa có chất lượng cao đặc biệt là giống Khang dân 18, đây là một trong những giống lúa đứng hàng đầu trên tổng số 500 giống lúa ở nước ta Từ đó ta thấy được Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh là địa chỉ tin cậy cho bà con... trình sản xuất Hiện nay, do sự phát triển của ngành trồng trọt nên nhu cầu về giống cây của bà con nông dân là rất lớn Do đó cũng xuất hiện nhiều các doanh nghiệp và các hệ thống chuyên cung ứng giống cây trồng nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh cũng là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất và... HQSX của công ty Các đề tài này bước đầu đã đánh giá tốt về HQKD của các Công ty Tuy nhiên nó vẫn chưa phản ánh hết các nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh 2.2.4 Bài học kinh nghiệm cho Công ty cổ phẩn giống cây trồng Quảng Ninh Qua nghiên cứu và tìm hiểu về các hoạt động SXKD của một số Công ty trong và ngoài nước Có thể thấy được việc lựa chọn phương pháp, giải pháp và chiến lược kinh doanh. .. không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty Ngoài ra việc cải tiến công nghệ trong sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn vốn có hiệu quả có mức sinh lời ổn định cũng góp phần đem lại lợi nhuận và hiệu quả cao nhất mà Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương đạt được 19 Luận văn: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Đất Việt”... tấn/ha Thành công này giúp nền nông nghiệp Trung quốc tin rằng sản lượng lương thực đạt được 30 triệu tấn/năm đồng nghĩa với việc đảm bảo lương thực cho thêm 75 triệu người 2.2.2 Kinh nghiệm trong nước về hiệu quả sản xuất kinh doanh a Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty giống cây trồng Miền Nam Việt Nam có nhiều đơn kinh doanh giống cây trồng , nhìn chung các Công ty này đánh giá . tài Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu quả sản xuất. HQSXKD lúa giống của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh trong thời gian qua; + Đề xuất giải pháp nâng cao HQSXKD lúa giống đối với Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng. quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh những năm qua. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao HQSXKD lúa giống của Công ty trong thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại công ty cổ phần giống cây trồng quảng ninh, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại công ty cổ phần giống cây trồng quảng ninh, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa giống tại công ty cổ phần giống cây trồng quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay